Ние го наричаме страст!

FANUC е световният лидер в индустриалната автоматизация, като предоставя високотехнологични продукти и специализирани услуги. Запазвайки водещата си позиция, FANUC се развива бързо и преуспява въз основа на прогреса и непрекъснато подобряващата се работна среда. Поради това членовете на нашия екип трябва да бъдат гъвкави и адаптивни. В замяна FANUC предлага разнообразна и динамична фирмена култура и кадрова политика, която стимулира отворени структури, гъвкави начини на работа и отлични възможности за кариерно развитие. Развитието на служителите е ключов елемент от нашата стратегия за персонала. Някои го наричат работа, а ние го наричаме страст!

Открийте FANUC