Навигация

Smart Machine ControlХарактеристиките на машината се променят с времето поради промени в натоварването, температурата, положението на машината, износване и т.н. Smart Machine Control е набор от характеристики, които подобряват различни функции за управление на машината. Това, което прави тези функции „интелигентни“, е че те се адаптират автоматично към променящите се условия на машината в реално време. Чрез тях трайно се постигат най-кратки времена на циклите, максимална прецизност и качество на механичната обработка.

Smart Adaptive Control, например, адаптира скоростта на подаване към действителното натоварване на шпиндела и температурата му по време на обработка. Така Smart Adaptive Control ви помага да използвате мощността на вашата машина и да намалите времето на цикъл.

Друг пример е Smart Machining Point Control. Функцията прогнозира движението на точката на механична обработка посредством модел и намалява вибрациите. Това намалява грешката при позициониране. Следователно Smart Machining Point Control на механичната обработка  подобрява качеството на повърхността на обработените детайли.