Навигация

Създайте своите програми за части само c няколко стъпки

Предназначен да увеличи продуктивността ви, като намали общото време, необходимо, за да навлезете в производството, FANUC MANUAL GUIDE i може да се използва за всичко – от много опростени до високоусъвършенствани процеси за машинна обработка на метали. Потребителите също така имат полза от асистирано и диалогово програмиране на цикли за машинна обработка на метали, включително цикли за струговане, фрезоване, пробиване и измерване, лесно програмиране на детайлите и симулация.

Изтегляне на листовка

Характеристики:

  • Удобна за потребителя среда на програмиране
  • Усъвършенстван цикъл на механична обработка (струговане и фрезоване)
  • Мощно профилно изчисление
  • Безупречно превключване на средата
  • Функция за управление на инструмента
  • Измервателни цикли
  • Остатъчно фрезоване
  • Симулация на механична обработка във фонов режим

Удобният за потребителя софтуер за програмиране

MANUAL GUIDE i ви улеснява при управлението на машината. Иновативното програмиране позволява да се извърви пътя от чертеж до обработка за много кратко време. Благодарение на MANUAL GUIDE i системите за цифрово управление на FANUC могат да се програмират много лесно и бързо за струговане, фрезоване и сложна механична обработка. Лесно разбираемите менюта и графичното моделиране направляват потребителя през програмирането, като дават високо ефективни резултати дори за сложни процеси на механична обработка. Наличен в CNC серия 0i модели D&F и серия 30i/31i/32i – модел B.ISO код формат

Софтуерът FANUC MANUAL GUIDE i е базиран на ISO код формат и има ергономичен потребителски интерфейс на ЦПУ за програмиране на цикли. Той използва графичен потребителски интерфейс с удобни за потребителя иконки, които ви позволяват интерактивно да създавате програми за детайли само в няколко стъпки. Цялата свързана информация се показва на един ЦПУ екран. По този начин се избягва необходимостта от непрекъснато сменяне на екраните, както и риска да се изгубите в многобройните изскачащи екрани.