Навигация

Операторски панелиПанелите за управление на машина и MDI клавиатурите са допълнителни устройства, които са предназначени за ЦПУ системите на FANUC. Можете да използвате операторските панели за извършване на общи машинни операции, като например преместване на осите в ръчен режим JOG, превключване между работни режими, стартиране и спиране на програми и настройване на скоростта на подаване. Акронимът MDI означава устройство за ръчно въвеждане на данни. MDI е устройство подобно на клавиатура, което можете да използвате за ръчно въвеждане на данни в ЦПУ.

 

Операторски панели

Операторските панели на FANUC са налични в различни размери и конфигурации. Бутонът за аварийно спиране, скоростта на подаване и прекъсвачът за шпиндела, както и превключвателите на захранването могат да бъдат разположени на главния панел или на отделен подпанел. Възможни са множество различни комбинации, с които лесно може да се адаптира оформлението на панела към всяка машина независимо от пространствените ограничения.

Обезопасителният панел за управление на машината е подходящ за машини, които използват функцията на FANUC за двойна проверка на безопасността. Той наподобява стандартния панел за управление на машина, но всички основни превключватели имат двойни контакти. Определените сигнали могат следователно да се използват като свързани с безопасността входни сигнали.

MDI устройства

MDI устройствата с компактно ONG оформление имат буквено-цифрови кодове, които са подредени така, че да улесняват въвеждането или изменението на програмите за изработка на детайли. Те са налични в различни размери и в 2 варианта за обработващи центри или за стругове.

При MDI клавиатурите с гъвкаво QWERTY оформление клавишите са подредени както на конвенционална клавиатура за РС, което улеснява адаптирането към тях. Въвеждането на текст, например коментари в програми за изработка на детайли, описателни имена на инструменти и т.н. е по-лесно с познатото QWERTY оформление. Те са налични в различни размери.

Всички MDI клавиатури имат клавиши за извършване на действия и клавиши на менюто, които са необходими за въвеждане на данни и превключване между екраните на менюто на ЦПУ.