Навигация

FANUC дисплеиСтандартните дисплеи са устройства с LCD монитори, които са предназначени за ЦПУ системите на FANUC. Те показват ЦПУ екраните на оператора на машината. Налични са стандартни дисплеи в 2 различни вида:

LCD-mounted, където ЦПУ устройството е монтирано отзад на дисплея. Това икономично решение спестява пространство и намалява разходите. Дисплеи за stand-alone ЦПУ, при които дисплеят е свързан към самостоятелно ЦПУ устройство чрез фиброоптичен кабел. Това гъвкаво решение помества максимално устройствата в ел. таблото, като подобрява охлаждането.

Стандартните дисплеи на FANUC се предоставят с хоризонтални и вертикални екранни клавиши, в зависимост от размера на екрана. Те са налични също с опционален сензорен екран. Устойчивият едноточков сензорен екран позволява да го управлявате, дори ако работите с ръкавици. На разположение са интерфейс с памет карта и USB порт за прехвърляне на данни, например въвеждане на програми за изработка на детайли.

Голям брой стандартни дисплеи могат да бъдат снабдени с опционална функция за персонален компютър. Вградената PC технология и вградената компактна оперативна система на Windows ви позволяват да интегрирате потребителски софтуерни приложения по достъпен начин. За взискателни софтуерни приложения от висок клас се препоръчва използването на FANUC's PANEL i или PANEL iH Pro.

Стандартните дисплеи са налични в размери от 8,4" до 19", като предоставят пълната гама от компактни решения за стандартни машини с големи размери на екраните за отлична оперативност.