Навигация

Персонализирайте вашата система за ЦПУ

Функции и инструменти

С над 250 софтуерни функции и компютърни инструменти FANUC предлага специализирани решения за всички възможни приложения на ЦПУ. Това прави обработката лесна и ви помага да постигате по-кратки времена на производствените цикли, по-високо качество на повърхността, ефективност на операциите и подобрена безопасност за оператора.

FANUC Picture

FANUC Picture предлага лесен начин за създаване на персонализирани екрани за оператора и екрани за интерфейс човек-машина (HMI) за сложни процеси и обезпечава всички функции и възможности на модерните HMI софтуерни инструменти. Той поддържа обекти, анимации, данни и множество езици и използва макроезик за изпълнение на стандартни програми за изпълнение на задачи. Екраните се компилират и съхраняват в паметта Flash-ROM (FROM) на ЦПУ и се възпроизвеждат директно от ЦПУ без необходимост от операционна система Windows® или среда за изпълнение. Picture намалява грешките на оператора, опростява работата му, подобрява продуктивността и позволяват по-лесно управление на машината и процесите.