Навигация

MACRO компилатор и библиотекаВашият мощен език за програмиране за цели, свързани с машинна обработка на метали или управление на машини, функцията Macro Executor преобразува, зарежда и изпълнява персонализирани макро програми (P-CODE macro) в F-ROM (флаш памет на ЦПУ). Ползите от този език включват високи скорости на изпълнение на кодовете, максимална безопасност на програмите, лесни процедури за извикване и разширяване на набора от функции за ЦПУ.

Benefits

  • Creation of customized functions and programs
  • Modification of Macro Programs to follow machine and production evolution
  • Powerful programming language for machining or machine management purpose

Some NC programs such as technology functions or programs created using custom macros do not need to be modified once created. Other NC programs, such as machining programs, evolve during machining.

The Macro Executor function can convert a Custom Macro program created by the machine tool builder to an executable macro program, load the executable macro programm (P-CODE macro) into F-ROM (CNC Flash Memory), and execute it.

The function which converts a Custom Macro program to an Executable Macro program is called the Macro Compiler. The function which reads and executes a P-CODE macro is called the Macro Executor.

The Macro Library is part of the CNC Application Development Kit.