Навигация

По-висока производителност чрез използване на компютърна симулация

Опростен и ефективен. Ние, във FANUC, имахме предвид тези две ключови думи, когато разработвахме продукт за запознаване с контролерите. Персоналните компютри – интегрална част от всяко работно място, са очевидният избор за нашия симулационен софтуер.

CNC Guide симулира средата, в която операторите програмират и работят, и включва FANUC MANUAL GUIDE i. Инструментите за разработване на FANUC, подобни на използваните от конструкторите на машини и производителите на оригинално оборудване, също могат да се управляват в симулационната среда. CNC Guide работи на стандартен персонален компютър и не е необходим допълнителен хардуер.

Изтегляне на брошурата

Компютърна симулация: Характеристики, предимства, ползи:

  • Симулацията възпроизвежда точно ЦПУ, което означава, че на персоналния компютър могат да бъдат написани, тествани и оптимизирани програми и по този начин да се повиши производителността, без да се работи на машината.
  • NCGuide е подходящ за условията в класна стая и позволява лесно провеждане както на обучение в образованието, така и на фирмена подготовка, като резултатът е по-добре обучен персонал.

Два типа CNC Guide

Персонален компютър с лиценз за мрежа

CNC Guide се предлага с лиценз за едно или много работни места (10, 20 потребители или неограничен брой потребители с лиценз за сайт). Работните станции (персонални компютри) могат да изпълняват CNC Guide, когато са свързани със сървър. Това е оптимално решение за специализирана учебна стая или екип от разработчици.

Академичен пакет CNC Guide

Академичният пакет CNC Guide Academic Package е специален симулационнен компютърен софтуер за училища и университети. Той е идеален инструмент за индивидуално или групово обучение.