Навигация

C-ExecutorFANUC CNC provides a powerful set of tools to allow custom software developed in C to access the CNC functions.

Using the C-Language Executor functionality it is possible to develop customized CNC screens and powerful Human Machine Interfaces (HMI). It is also possible to add new functionality to the CNC, as well as machine control functions written in C.

The C-Language Library for C-Language Executor is a software library that allows custom software to access the CNC functions and be executed by the C-Language Executor functionality.

The C-Language Library for C-Language Executor is part of the CNC Application Development Kit.

Benefits

  • Creation of customized functions and programs using C-Language 
  • Modification of Macro Programs to follow machine and production evolution 
  • Powerful programming language for machining or machine management purpose

Библиотека на C език за C Language Executor

Използването на C-Language Executor като мощен език за програмиране за цели, свързани с машинна обработка на метали или управление на машини, ви позволява да разработвате персонализирани ЦПУ екрани, функции и програми, както и ефективни интерфейси човек-машина (HMI). Той също така ви дава възможност да добавите нова функционалност към вашето ЦПУ с функциите за управление на машината, написани на C, и можете да модифицирате макро програмите (Macro Programs), за да следвате еволюцията на машините и производството.