Навигация

OPC сървърOPC е комуникационен стандарт за индустриална автоматизация. FANUC OPC сървър е софтуер на Windows ® приложение за персонални компютри, който преобразува комуникационния протокол между OPC и FOCAS. Устройства с функционалност OPC клиент могат да комуникират със системите за цифрово управление на FANUC чрез този софтуер

Полза

  • Можете лесно да свържете с външен софтуер, който има функционалност OPC клиент

Забележка

Някои функции може да изискват допълнителен хардуер, различен тип CPU или допълнителен капацитет на паметта, или да не са съвместими с други функции. При съмнение свържете се с вашия търговски представител на FANUC за допълнителна информация и помощ.