Навигация

Лесният начин за събиране на данниMT-LINKi е компютърен софтуер, който свързва машините в завода, като събира, управлява и прави видима различна информация за машините. Той може да свърже не само машините с ЦПУ на FANUC, но и други периферни устройства (като PLC и т.н.). Освен това благодарение на софтуера машината е готова за IoT. Информацията от различни сензори може да бъде свързана и данните да се събират.

Изтегляне на листовка

Предимствата за вас:

  • свързване на различен вид оборудване в завода, като машини, роботи и PLC
  • събиране на различни данни за оборудването в завода
  • наблюдение и визуализиране на събраните данни
  • комуникация с висшестояща хост система, като система за управление на производството (MES)
  • не се изисква специален хардуер
  • бърза и лесна настройка

Софтуер за управление на работата, изпълняван на стандартни персонални компютри. Събира данни и наблюдава състоянието на производственото оборудване във вашата фабрика.

Бърза и лесна настройка

MT-LINKi се конфигурира лесно и има мащабируема системна архитектура. Получаването на данните се управлява от специален събиращ компютърен софтуер, а данните се съхраняват на компютърен сървърен софтуер. Сървърният компютър осигурява и уеб базиран потребителски интерфейс за достъп и визуализация на данни, до които може да се осъществява достъп с помощта на браузър от всеки персонален компютър или таблет в мрежата. За малки системи само с няколко машини събиращият компютърен софтуер и сървърният компютърен софтуер могат да се изпълняват на един стандартен персонален компютър. С един сървър с MT-LINKi могат да се управляват до 100 машини. Резултатите от производството на големи системи с повече от 100 машини могат да се комбинират с MT-LINKi Integration Server.

Лесен пренос на данни

С MT-LINKi може да се осъществи лесен достъп и пренос по мрежа на данни от оборудването във фабриката, като машинни инструменти с ЦПУ, роботи и ПЛК, без да влизате във фабричните цехове. MT-LINKi ви позволява достъп не само до ЦПУ устройства и роботи на FANUC, но и да се свържете с оборудване от други производители посредством OPC UA.