Навигация

Серия ЦПУ 35i-MODEL BСерията контролери 35i-MODEL B на FANUC е проектирана основно за автоматични линии, портални системи или станции за едновременно фрезоване и пробиване на няколко детайла. Софтуерните опции позволяват multi-path обработка с висока прецизност и кратко време за обработка.

Изтегляне преглед
на контролерите

Основни характеристики

  • до 20 оси, 4 шпинделни оси и 4 групи оси
  • готовност за използване с интегриран софтуерен пакет
  • опростена настройка на осите
  • допълнителни функции за опростено персонализиране
  • до 5 интегрирани високоскоростни PMC
  • интегрирана функция за двойна проверка на безопасността FANUC Dual Check Safety function