Навигация

Енергийно ефективни и проектирани да обезпечат дори вашите най-съвременни потребности от механична обработка, серво усилвателите на FANUC съчетават подобрената ефективност с  надеждността на FANUC.

Усилватели

Регулатори от серия ALPHA i на FANUC

Това е енергийноефективно решение, което се характеризира с регенерация към захранващия източник и устройства с ниска загуба на енергия. Проектирани са в модулна структура с αiPS (захранване), αiSP (шпиндел регулатор) и αiSV (серво регулатор). Тези модели са с вградена функция за откриване на утечки и функция за безопасно изключване на въртящия момент в серво и шпиндел регулаторите. Поддръжката е лесна. Смяната на платка и вентилатор не изисква разглобяване.

Основни характеристики

 • модулна структура с αiPS (захранване), αiSP (шпиндел усилвател) и αiSV (серво усилвател) 
 • компактен усилвател за 1 шпиндел и 3 оси
 • вградена функция за установяване на пробиви в изолациятаLeakage Detection 
 • функция за безопасно изключване на въртящия момент Safe Torque Off при серво и шпиндел усилвател
 • бърза поддръжка чрез смяна на печатната платка и вентилатора без демонтаж
 • 75/100 kW шпиндел усилвател (400V) благодарение на наличната високоефективна SIC (силициевокарбидна) захранваща верига 
 • различни захранващи модули αiPSs със синусоидално изходно напрежение – стабилизирана DC връзка 
 • SSM модули за защита на шпиндел и серво усилвателите

Регулатори от серия Beta i  на FANUC

Икономичното решение с вградено захранване. Тази гама предлага: серворегулатор за до две оси, компактен шпиндел регулатор и общ регулатор за един шпиндел и до три сервооси. Благодарение на ниската загуба на енергия, те разполагат и с функция за безопасно изключване на въртящия момент. Поддръжката е лесна и смяната на печатна платка и вентилатор не изисква разглобяване. Предлагаме и серво регулатор, подходящ за спомагателни оси. Моделите βiSVSP/βiSVSPc са достъпен избор за малки и средни компактни стругове.

Основни характеристики

 • серво усилвател за до 2 оси
 • компактен усилвател за 1 шпиндел и до 3 оси
 • устройства с ниска загуба на мощност
 • функция за безопасно изключване на въртящия момент
 • бърза поддръжка чрез смяна на печатната платка и вентилатора без демонтаж
 • серво усилвател, подходящ за външни оси
 • βiSVSP/βiSVSPc специално за икономични малки/средни по размер компактни стругове или фрези