Навигация

ЦПУ на FANUC отговаря на потребностите на взискателните операции за машинна обработка, включващи приложения с множество оси и множество траектории. От много малки до много големи обработвани детайли, от много меки до много твърди материали – ЦПУ на FANUC осигурява перфектния баланс между най-висока прецизност, безупречно качество на повърхността и възможно най-кратки времена за цикъл. Това води до по-малко непроизводствено време и премахва неточностите, възникващи в операциите, свързани с обработката на множество детайли.

Конструирани за надеждна и ефективна работа

Максимално качество – минимално време за обработка

FANUC има над 60-годишен опит и предлага най-широката гама ЦПУ системи в бранша: от контролери с оптимална цена и мощна функционалност до високопроизводителни системи за сложни машини. Бързи за програмиране и лесни за използване, те гарантират максимално качество и кратко време за обработка.

Така повишаваме вашата производителност.

Нашата силна страна: сервиз и поддръжка

Изключително квалифициран и специализиран сервизен екип ще ви помогне да конструирате и управлявате най-ефективни машини. Винаги гъвкаво, винаги бързо, винаги наблизо. Специалните сервизни пакети на FANUC подобряват още повече работата на вашите машини.

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС