Персонализиране на лазерните ви системи

Независимо от предизвикателствата, които си поставяте, голямото разнообразие от специализирани софтуерни функции и хардуерни аксесоари ви позволява изключително лесно да адаптирате лазерната система на FANUC към конкретните си изисквания. Чрез възможността за създаване на идеалната конфигурация тези опции ви предлагат забележителни предимства под формата на времена за цикъл и прецизност според специфичните изисквания.  

Софтуерни функции на лазерите на FANUC

Регулиране на отстоянието на дюзата от материала

Добавена към машини за лазерно рязане, оборудвани съссензор, който измерва разстоянието от дюзата до повърхността на обработвания детайл, функцията на FANUC за регулиране на отстоянието предава сигнала от сензора на ЦПУ модула посредством специализирания интерфейс. След това ЦПУ модулът на FANUC обработва сигнала, позволявайки изключително прецизното регулиране на отстоянието с помощта на оста Z на машината. Gap Control подобрява рязането и по-прецизното управление на разстоянието между дюзата и обработвания детайл.

Автоматично свиване по ос Z за регулиране на отстоянието на дюзата от детайла

Функцията за автоматично повдигане и препозициониране на FANUC позволява автоматично свиване по оста Z по време на операция за позициониране от крайната точка на обработвания детайл до началната точка на следващия детайл по оста X/Y. Тази функция също така прави възможно подхождането към обработвания детайл по ос Z, като в същото време се извършва подхождане към следващата точка на рязане по оста X/Y, без да се отменя режимът за регулиране на отстоянието. Така може да започне следващата фаза на рязане.

Управление на мощността

Тази функция адаптира производителността на лазера спрямо процеса на рязане чрез управление в реално време на мощността, честотата и работния цикъл на лазера, т.е. чрез синхронизирано управление на мощността на лазера и осите на машината. Изгарянето и прегряването се предотвратяват дори при рязане на много точни ъгли с голяма бързина.

Функция-Рязаненаръбове

Тази функция осигурява изрязване на по-остри ръбове и съкращава времената на обработващите цикли, като разпознава остри ъгли в траекторията на рязане и задава автоматично подходящата скорост и условия. Освен че постига по-добре изрязани повърхнини, тази функция увеличава количеството на готовата продукция и производителността на машината.

Функция – Настройване на режимите за рязане

Функцията за настройване на условията за рязане събира и съхранява параметрите за машинна обработка (иначе указвани поотделно с помощта на командите за мощност, честота и работен цикъл на лазера в командна таблица с E-код). Тази функция ви спестява ценно време за настройване на повторяеми задачи, като осигурява ясна структура на програмите за части и опростяване на процедурите.

Наблюдение на лазера

Тази функция на ЦПУ позволява на оператора да наблюдава състоянието на лазера посредством специализиран екран. Осигурявайки постоянна производителност на лазерния генератор и увеличавайки производителността на машината, тази функция позволява на оператора да се намеси и да предотврати повреда на генератора, в случай че възникне грешка.

Компенсация дължината на лазерния път

Ако машината не компенсира отклоненията в лъча, размерите на напречното сечение на лъча върху лещата променят характеристиките на рязане . Компенсацията на дължината на лазерния път гарантира, че размерите на напречното сечение на лъча върху лещата остават постоянни.

Хардуерни аксесоари за лазерите на FANUC

Многоканални ЦПУ

Изберете специализираното многоканално ЦПУ модел FS30i-LB за машини за 2D и 3D лазерно рязане или икономичното ЦПУ модел FS31i-LB за стандартни машини за 2D лазерно рязане. И двата ЦПУ модула предоставят интелигентни софтуерни решения за ефективна и ефикасна лазерна обработка и поддържат мощни машини, съчетаващи лазерно рязане и щанцоване. Интегрираните функции за управление и диагностика на лазера предсказват необходимостта от поддръжка, като гарантират по този начин максимално време на работа и висока производителност.

Къси дължини на траекторията на оптичния лъч

Лазерът FANUC направлява лъча във вътрешността на лазерния корпус, което позволява да се позиционира по близо до обработвания детайл. Това намалява производствената площ, заемана от машините, позволявайки по-компактен дизайн.

Големи дължини на траекторията на оптичния лъч

При монтиране на лазера по-далеч от работния процес е налице по-голяма дължина на лъча.