Gizlilik ve Çerez PolitikasıVeri Sorumlusu sıfatıyla FANUC TURKEY ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TİC. LTD. ŞTİ (“FANUC TÜRKİYE”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verilerinizin bir bölümü, FANUC TÜRKİYE tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

FANUC TÜRKİYE, kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerini sürdürebilmesi, şirketin pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılabilmesi, talep ve şikayet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir. Ayrıca, FANUC TÜRKİYE kişisel verilerinizi fuar davetiye maili göndermek ve sizleri Şirketin etkinlikleri ve organizasyonları hakkında bilgilendirmek amaçlarıyla da işlemektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz ise, kimlik bilgileriniz (Ad-soyad) iletişim bilgileriniz (e-posta adresi), mesleki deneyim (çalışılan iş yeri ve unvan) dir. Toplanan kişisel verileriniz; İşbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen  işleme amaçlarıyla; FANUC TÜRKİYE’nin grup şirketlerine, yurt dışı hissedarına ve müşterilerine bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, log kayıtlarının hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, iş ilişkisinin bitiminden itibaren 10 yıl süre boyunca yurt içinde ve yurt dışında işlenebilecektir.

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

(i)      İşlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)  Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)   Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)   Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

(vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii)  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı  e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin emniyeti ve güvenliği, FANUC Turkey, Endüstriyel Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sok. 190-192, 34775 Ümraniye, Istanbul, Turkey (bundan sonra "FANUC" olarak anılacaktır) için büyük önem taşımaktadır ve kişisel verilerinizi işlerken tüm uygulanabilir veri koruma yasalarına uyum sağlıyoruz; bu yüzden "kişisel veri" veya "Veri" aşağıda belirtildiği gibi anlama sahip olacaktır.

Bu Gizlilik Politikası, Verinizin www.fanuc.eu (bundan sonra "Site" olarak anılacaktır) ziyaretiniz ve FANUC tarafından sunulan diğer hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu Gizlilik Politikasında her an değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bu tür değişiklikler Sitemiz üzerinde yayınlanacaktır ve aksi belirtilmediği sürece anında geçerli olacaktır. Bu nedenle, bu Gizlilik Politikasını en güncel sürüme erişebilmek için düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.

Sorumlu Kurum

AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi'ne ("KVKK") uygun veri işlemeden sorumlu olan:

FANUC Turkey Endüstriyel Otomasyon Ticaret Limited Sirketi
Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sok. 190-192
34775 Ümraniye, Istanbul
Turkey
Email: kvkk@fanuc.eu
Fax: +90 216 499 89 87

1. Kişisel Veri/Veri

Kişisel Veri, kimliği tespit edilmiş veya tespit edilebilir gerçek bir kişi hakkındaki her türlü bilgidir. Kimliği tespit edilebilir gerçek kişi, özellikle ad, kimlik numarası, konum bilgisi veya çevrimiçi bir tanımlayıcı ile kimliği doğrudan veya dolaylı olarak tespit edilebilecek olan kişidir.

2. Verinin İşlenmesi

Verinin "İşlenmesi", KVKK'nin 4. maddesinde belirtilmiş olan anlama sahip olacaktır: "'işleme', kişisel veri veya kişisel verinin kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelmektedir, otomatik anlamlarda olsun veya olmasın; ör. toplama, kayıt altına alma, düzenleme, yapılandırma, depolama, adapte etme veya değiştirme, çağırma, başvurma, kullanma, aktarım yoluyla ifşa etme, yayma veya diğer şekilde kullanılabilir hale getirme, kısıtlama, silme veya yok etme şeklinde."

Verinizi yalnızca gerekli olduğu ve bunun yasal olarak izin verildiği ölçüde işliyoruz, ör. Sitemizin kullanımına olanak sağlamak için sözleşmeye dayalı sebepler nedeniyle gerekli olması veya açık izin vermiş olmanız gibi durumlarda. Bu ayrıca Verinin şirket grubumuzda alınıp verilmesine de uygulanmaktadır. Özellikle, verinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve aşağıdaki yasal temellere dayalı olarak işliyoruz:

2.1 Web sitesinin teknik olarak sağlanması için toplanan veriler

Web sitesinin teknik olarak sağlanması amacıyla, tarayıcınızın web sitemizi görüntüleyebilmesi ve web sitemizi kullanabilmeniz için sizin hakkınızda otomatik olarak aktarılan bazı bilgileri işlememiz gerekmektedir. Bu bilgi, web sitemizin her ziyareti için otomatik olarak toplanır ve sunucu kayıt dosyalarında depolanır. Bu bilgi, talepte bulunan bilgisayarın bilgisayar sistemini belirtmektedir. Bu sayede aşağıdaki bilgiler toplanır:

 • IP adresi
 • Tarayıcı türü / sürümü(ör.: Firefox 59.0.2 (64 Bit));
 • Tarayıcı dili (ör.: Almanca);
 • İşletim sistemi (ör.: Windows 10);
 • Tarayıcı penceresinin iç çözünürlüğü;
 • Ekran çözünürlüğü;
 • Javascript etkinleştirmesi;
 • Java açık / kapalı;
 • Çerezler açık / kapalı;
 • Renk derinliği;
 • Erişim zamanı

Web sitemizin teknik olarak sunulması için kişisel verileriniz işlenmesini aşağıdaki yasal zemine dayandırıyoruz:

 • bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin, KVKK Madde 6, p. 1 fıkra b uyarınca, web sitemizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için kullandığınızda ve
 • meşru menfaatlerimizi, KVKK Madde 6 p. 1 fıkra f uyarınca korumak ve web sitemizi teknik olarak size sunabilmek için. Meşru menfaatimiz size ilgi çekici, teknik açıdan işlev gösteren ve kullanıcı dostu bir web sitesi sunmaktır.

2.2 Kayıt Formu

Bir dizi ek hizmet almak için ürününüzü Sitemizde sunulan Kayıt Formunu kullanarak kaydedebilirsiniz; örneğin daha verimli destek almak veya ürün destek uyarılarını edinmek vb. gibi. Bazı kişisel ve ilgili ürüne dair bilgiler vermeniz istenir.

Kayıt Formu aracılığıyla toplanan tüm Veriyi, yalnızca bu ek hizmetleri sağlamak için kullanacağız.

Bu veri işleme amacı için aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • E-posta adresi
 • Ad ve soyadı
 • Şirket adı
 • Sokak adı
 • Posta kodu
 • Şehir
 • Ülke
 • Telefon numarası

Bahsi geçen veriyi aşağıdaki yasal zemine dayanarak belirtilen amaç için işleriz:

 • bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanabilmesi için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra b, bu bağlamda sunulan hizmetlerin, özellikle de elektronik mağazamızda kullanıcı hesabı kullanmak için kaydolmuş olmanız durumunda ve
 • meşru menfaatlerimizi korumak için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra f uyarınca korumak ve portalı teknik olarak size sunabilmek için. Meşru menfaatimiz size ilgi çekici, teknik açıdan işlev gösteren ve kullanıcı dostu bir portal sunabilmektir.

2.3 İletişim Formu

Sitemizde sunulan İletişim Formunu kullanarak bize sorular gönderebilirsiniz. Sorunuza yanıt verebilmek için, çeşitli iletişim Verilerine ihtiyacımız vardır, ör. telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi. Diğer tüm Veri alanları "isteğe bağlı" olarak işaretlenmiştir ve sorunuzu bu ek olarak talep edilen bilgiyi doldurmadan da gönderebilirsiniz.

Çevrimiçi formlarımız aracılığıyla göndermiş olduğunuz tüm destek talepleri, Avrupa Merkezi'nin bir kopya ile haberdar edilmesinin yanı sıra ilgili şubeye doğrudan gönderilecektir.

İletişim Formu aracılığıyla toplanan tüm Veriyi yalnızca sorunuzla ilgilenmek için kullanacağız.

Bu veri işleme amacı için aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • E-posta adresi
 • Hitap
 • Ad ve soyadı
 • Şirket adı
 • Ülke
 • Telefon numarası
 • Talebiniz ile bize aktarmış olduğunuz herhangi ek veriler

Bahsi geçen veriyi aşağıdaki yasal zemine dayanarak belirtilen amaç için işleriz:

 • meşru menfaatlerimizi korumak için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra f uyarınca meşru menfaatimiz müşteri sorgularına uygun şekilde yanıt vermektir.

2.4 Otomasyonunuzu başlatın

Benzer şekilde, başvurularınız için derinlikli desteği "Otomasyonunuzu başlatın" Formunu kullanarak alabilirsiniz. Telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi yeniden sağlamanız ve "Beni geri arayın" düğmesine tıklayarak sorunuzu göndermeniz istenir. Daha sonra, sorununuzu çözmek amacıyla sizi arayacağız.

Zorunlu olmayan bilgiler "isteğe bağlı" olarak işaretlenmiştir ve sorunuzu bize bu bilgiyi vermeden de gönderebilirsiniz. Bize bu tür ek bilgiler sağlarsanız, bunları yalnızca sorunuzla ilgilenmek için kullanacağız.

Bu veri işleme amacı için aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • E-posta adresi
 • Hitap
 • Ad ve soyadı
 • Şirket adı
 • Telefon numarası
 • Talebiniz ile bize aktarmış olduğunuz herhangi ek veriler

Bahsi geçen veriyi aşağıdaki yasal zemine dayanarak belirtilen amaç için işleriz:

 • meşru menfaatlerimizi korumak için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra f uyarınca meşru menfaatimiz sorularınıza uygun şekilde yanıt vermektir.

2.5 Geri Bildirim Formu

Sitemizde sunulan Geri Bildirim Formunu kullanarak bize ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında geri bildirim gönderebilirsiniz. Geri bildiriminiz işleyebilmemiz için aşağıdaki gibi verilere ihtiyacımız vardır: "Şirket adı, Müşteri iletişim bilgisi, E-posta" ve "Bu anketi şuradan aldınız". Geri Bildirim Formundaki diğer tüm alanlar "isteğe bağlı" olarak işaretlenmiştir ve istenen bilgiyi sağlamadan da geri bildirim gönderebilirsiniz.

Geri Bildirim Formu aracılığıyla toplanan tüm Veriyi yalnızca sorunuzla ilgilenmek için kullanacağız.

Bu veri işleme amacı için aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • E-posta adresi
 • Hitap
 • Ad ve soyadı
 • Şirket adı
 • Ülke
 • Telefon numarası
 • Geri bildiriminizle bize aktarmış olduğunuz herhangi ek veriler

Bahsi geçen veriyi aşağıdaki yasal zemine dayanarak belirtilen amaç için işleriz:

 • meşru menfaatlerimizi korumak için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra f uyarınca meşru menfaatimiz geri bildirimlerinizi değerlendirmektir.

2.6 Pazarlama Amacı

Açık izniniz ile (ilgili kutucuğa tıklayarak "onay" vererek) veya geçerli yasaların izin verdiği diğer şekillerde, Verinizi bizim veya iş ortaklarımızın ürünlerinin ve hizmetlerinin pazarlanması için kullanabiliriz ("Pazarlama Amacı"). Buna dahil olanlar: (1) size sunduğumuz ürünler veya hizmetler ile ilgili haber bültenleri, basın duyuruları, etkinlik duyuruları ve benzeri duyurular göndermek; (2) size ürün veya hizmetlerimizin pazarlamasın yapmak; (3) ürünlerimizin veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi için sizden görüş talep etmek; (4) siz veya şirketinizin ilgilenebileceğini düşündüğümüz veya ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olan üçüncü parti teklifler hakkında sizi bilgilendirmek; (6) onayınızı aldığımızda sizi bilgilendirdiğimiz diğer amaçlar.

Verinizin Pazarlama Amacıyla kullanılması için onayınızı gelecekte istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bu durumda, lütfen aşağıda bulunan 6. Bölüm'deki veri koruma yetkilimiz ile iletişime geçin.

Bu veri işleme amacı için aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • E-posta adresi
 • DİĞER

Bahsi geçen veriyi aşağıdaki yasal zemine dayanarak belirtilen amaç için işleriz:

 • Bize çift onay prosedürü ile onay verdiyseniz, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra a uyarınca;
 • Ürün veya hizmet alımı ile ilintili olarak bize e-posta adresinizi verdiyseniz veya meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla size kişiselleştirilmiş reklam gönderirsek, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra b uyarınca; meşru menfaatimiz reklam ölçütlerinin ve hedef grubu odaklı reklamcılığın uygulanmasına dayanmaktadır.

E-posta reklamcılığı için Veri kullanımı ve İtiraz Hakkınız:

E-posta adresinizi sözleşmenin sonucu ile ve ürünlerimizin tedarik edilmesi ile ilintili olarak elde ettiysek ve buna itiraz etmediyseniz, e-posta yoluyla size düzenli olarak ürün gamımızdaki benzer ürünleri sunma hakkını saklı tutarız. E-posta adresinizin bu şekilde kullanılmasına istediğiniz zaman aşağıda belirtilen iletişim seçeneğine bir mesaj göndererek veya bu amaçla reklam e-postasında bulunan bağlantıyı kullanarak buna itiraz edebilirsiniz. Bu, temel tarifeler uyarınca aktarım ücretleri hariç başka masrafa neden olmaz.

2.7 FANUC eStore

FANUC eStore, 7/24 ve doğrudan üreticiden geniş orijinal ekipman seçeneğine erişmenize olanak sağlamaktadır.

Alışveriş:

eStore'da, ürün yelpazemizden sipariş vermenize olanak sağlarız. Ürün yelpazemizden ürünleri eStore alışveriş sepetinize ekleyebilirsiniz.

Kayıt işleminde bilinen veriye ek olarak, aşağıdaki veri de toplanmaktadır:

 • Ürün yelpazesindeki maddeler;
 • Maddelerin sayısı;
 • Ürünleri teslim edecek satıcılar

Bahsi geçen veriyi aşağıdaki yasal zemine dayanarak belirtilen amaç için işleriz:

 • bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanabilmesi için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra b uyarınca, web sitemizi ürün yelpazemiz konusunda bilgilenmek ve sipariş vermek için kullanıyorsanız.
 • meşru menfaatlerimizi korumak için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra f uyarınca korumak ve portalı teknik olarak size sunabilmek için. Meşru menfaatimiz size ilgi çekici, teknik açıdan işlev gösteren ve kullanıcı dostu bir eStore sunabilmektir.

Ödeme:

Sipariş ödemenizi işleme almak için bir ödeme hizmet sağlayıcısı kullanırız. Bu süreçte tarafınızdan sağlanan adınızı, adresinizi ve ödeme bilginizi işleriz.

Yukarıdaki amaçlar için verilerinizi aşağıdaki yasal zemine dayanarak işleriz:

 • bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanabilmesi için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra b uyarınca;

Sipariş İşleme:

Sipariş ettiğiniz ürünleri size gönderebilmek için adınızı ve soyadınızı, iletişim bilginizi (adres, gerekli olduğu taktirde telefon numarası, e-posta vs.) ve farklı olabilecek teslimat adresini tarafımızdan görevlendirilen teslimat servisine aktarırız.

Yukarıdaki amaçlar için verilerinizi aşağıdaki yasal zemine dayanarak işleriz:

 • bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanabilmesi için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra b uyarınca;

2.8 FANUC Academy

FANUC Academy, belirli ihtiyaçlarınızı karşılamak için geniş kapsamlı eğitim programları sunmaktadır. FANUC Academy'nin kullanımı Gizlilik düzenlemelerine tabidir.

Bir eğitim programı seçer ve sipariş ederseniz, sipariş edilen hizmeti yerine getirdiğimizde aşağıdaki verileri işleriz:

 • Kayıtlı katılımcıların adları ve soyadları;
 • Şirket adı;
 • Sokak adı;
 • Posta kodu
 • Şehir
 • Ülke
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • mevcut yetenekler, iş unvanları ve konumları;

Yukarıdaki amaçlar için verilerinizi aşağıdaki yasal zemine dayanarak işleriz:

 • bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanabilmesi için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra b uyarınca, mevut programlarımız hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz ve bir program veya hizmet sipariş ederseniz.

2.9 Çevrimiçi Başvurular

Başvurunuzu çevrimiçi olarak Çevrimiçi Başvuru Formunu kullanarak gönderebilirsiniz. Gelen tüm başvurular Avrupa merkez ofisimiz tarafından alınır buradan FANUC grubun sorumlu departmanlarına, katı bir bilinmesi gereken bilgi temeline dayanarak aktarılır.

Çevrimiçi uygulamalar tarafından alınan herhangi bir Veri, yalnızca başvurunuzu ele almak amacıyla kullanılacaktır.

Hakkınızda işlediğimiz kişisel veriye bizimle gerçekleştirmiş olduğunuz başvuru işleminizden veya bizimle girmiş olabileceğiniz başka etkileşimlerden toplanan verileri içermektedir. Bu, hassas kişisel veri, ör. sağlık verisi veya dini inanç gibi bilgiler içerebilir.

Başvuru işlemimize katılmayı seçerseniz, aşağıdaki veriyi ve başvurunuz sırasında bize aktardığınız diğer verileri işleriz:

 • Ad ve soyadı
 • mevcut yetenekler, iş unvanları ve konumları;
 • doğum tarihi;
 • fotoğraf;
 • geçmiş iş unvanları;
 • yetenekler ve sertifikalar;

2.10 Yasaya Uygunluk ve Hukuki Yaptırımlar

Yasaya Uygunluk:

Siparişinizin işlenmesi için tabi olduğumuz diğer yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek için de kişisel verilerinizi işleriz. Bunlara kurumsal, ticari veya vergi yasalarıyla çeşitli alıkoyma süreleri olabilir.

Yukarıdaki amaçlar için verilerinizi aşağıdaki yasal prensiplere dayanarak işleriz:

 • Tabi olduğumuz yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra c, kurumsal, endüstriyel veya vergi hukukuyla ilgili olarak, verinizi kaydetme ve depolamayla yükümlü olduğumuz derecede.

Hukuki Yaptırımlar:

Kişisel verilerinizi haklarımızı kullanmak ve yasal hak taleplerimizi savunmak için de işleriz. Ayrıca, kişisel verilerinizi yasal hak taleplerine karşı kendimizi savunabilmek için de işleriz. Son olarak, ceza gerektiren suçlara karşı kendimizi korumak için kişisel verilerinizi gerekli olduğu ölçüde işleriz.

Yukarıdaki amaçlar için verilerinizi aşağıdaki yasal zemine dayanarak işleriz:

 • meşru menfaatlerimizi korumak için, KVKK mad. 6, paragraf 1 fıkra f uyarınca, hukuki ihtilaflara karşı kendimizi korumak için veya ceza gerektiren suçları önlemek için gerekli olduğu ölçüde.

3. Çerezler ve Sosyal Eklentiler

Sitemizde, Kişisel Verilerinizin işlenmesini de içeren çerezleri ve sosyal eklentileri kullanıyoruz.

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde İnternet tarayıcınızda veya İnternet tarayıcınız tarafından depolanan metin dosyalarıdır. Bir çerez, tarayıcının web sitesini tekrar çağırdığında tanımlanmasını sağlayan benzersiz bir karakter dizisi içermektedir. Bazı çerezler web sitesinin işlevini yerine getirmek için kullanılırken, bazıları ise analiz amacıyla kullanılır.

Sitemizde özellikle aşağıdaki çerezleri kullanmaktayız:

3.1 Web sitesinin teknik olarak sağlanması için çerezler

Bazı çerezler, web sitesinin teknik olarak sunulabilmesi için kullanılmaktadır. Tarayıcınızın web sitemizi görüntüleyebilmesi ve web sitemizi kullanabilmeniz için sizin hakkınızda otomatik olarak aktarılan bazı bilgileri işlememiz gerekmektedir. Web sitesinin bazı özellikleri, bu çerezlerin kullanımı olmadan sunulamaz. Teknik tedarik için aşağıdaki bilgiler çerezlerde depolanır ve bize gönderilir:

 • Çerez Kimlik No
 • Alışveriş sepetindeki ürünler / seçilen hizmetler
 • Oturum açma bilgisi
 • Vb.

3.2 Google Analytics

Bu Site, Google Inc. ("Google") tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, bir web sitesinin kullanıcılarının siteyi nasıl kullandığını analiz etmek için çerezler kullanır. Web sitesinin kullanımı hakkında hakkınızda çerez tarafından oluşturulan bilgi, Google'a aktarılır ve Birleşik Devletlerde bulunan sunucularda depolanır.

IP anonimleştirme bu Sitede etkindir. Bu, IP adresinizin Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşması'na tabi Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya diğer taraflar alanında kısaltılacağı anlamına gelmektedir. Yalnızca istisnai durumlarda IP adresinin tamamı ABD'de bulunan bir Google sunucusuna gönderilir ve burada kısaltılır.

Google, bu Siteyi nasıl kullandığınızı değerlendirmek için bu bilgiyi bizim adımıza kullanarak web sitesi etkinliği hakkında raporlar oluşturur ve web sitesi etkinliği ve İnternet kullanımına dair bize diğer hizmetler sağlar.

Tarayıcınızın Google Analytics kapsamında aktardığı IP adresi, Google tarafından tutulan diğer herhangi bir veri ile ilişkilendirilmeyecektir. Tarayıcınızın uygun ayarlarını seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak lütfen bunun Sitenin tüm özelliklerini kullanmanızı engelleyebileceğini unutmayın. Ayrıca, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en adresini ziyaret ederek ve geçerli web tarayıcınız için Google Analytics'ın Dışında Tutulma Tarayıcı Eklentisi'ni indirerek Google Analytics tarafından gelecekte takip edilmenin dışında kalabilirsiniz.

3.3 Google Tag Manager

Web sitemiz Google Tag Manager kullanmaktadır. Google Tag Manager, pazarlama sorumlularının web sayfası etiketlerini tek bir masaüstü ara yüzü tarafından yönetmesine olanak sağlayan bir çözümdür. Google Tag Manager hizmetinin kendisi (etiketleri uygulayan), çerez göndermeyen bir alan adıdır ve herhangi bir kişisel bilgi toplamaz. Google Tag Manager hizmeti, veri toplayabilecek diğer etiketleri etkinleştirebilir. Google Tag Manager bu veriye erişim sağlamaz. Alan adı veya çerez seviyesinde bir etkisiz hale getirme gerçekleştirildiyse, Google Tag Manager tarafından uygulanan tüm takip etiketleri için geçerli olacaktır.

3.4 Facebook Connect

Facebook Connect, Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Facebook) tarafından sunulan bir araçtır. Bizimki gibi üçüncü taraf web sitelerinde kullanılan bir araçtır ve kullanıcıların bu tür web sitelerine, web sitesine özel bir hesap kaydı oluşturmadan oturum açabilmesine olanak sağlar. Kullanıcı, Facebook Connect kullanarak bu web sitelerine Facebook profil oturum açma verisini kullanarak giriş yapabilir. Bu doğrultuda, Facebook Connect kullanabilmek için bir Facebook hesabına sahip olmanız gerekir. Facebook login kullanarak bir üçüncü taraf web sitesine başarıyla oturum açtıktan sonra Facebook profili ve Facebook Connect kullanan web sitesi arasında bir bağlantı oluşturulur. Oturum açma özelliğinin yanı sıra, Facebook Connect, kullanıcının Facebook profili üzerinde ve bunun aracılığıyla içerik oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, web sitesi kullanıcıya, kullanıcının adına içerik göndermek üzere talepte bulunabilir. Facebook Connect kullanıldığında kullanıcı hakkında aktarılan veriler arasında genellikle şunlar bulunur: ad, Facebook profili, yaş, cinsiyet ve Facebook "arkadaş" listesi. Facebook'un kişisel veriyi nasıl kullandığına dair daha fazla bilgi için Facebook gizlilik politikası bilgisini okuyun https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5 Pardot

Web sitemizde ve giriş sayfalarımızda ziyaretçiler hakkında bilgi toplamak ve anonim ziyaretçileri kimliği belirlenmiş müşteri adaylarına dönüştürmek için Pardot formları veya form işleyicileri kullanırız. Pardot formları, tümüyle Pardot içerisinde tasarlanır ve yönetilir. Form işleyicileri Pardot'u harici formlarımıza bağlar, böylece müşteri adayı bilgisini Pardot'a aktarabiliriz. Pardot, web sitemizde ve giriş sayfalarımızdaki müşteri adayı etkinliklerini çerezler yerleştirerek takip eder. Çerezler, bir ziyaretçi web sitemize geri döndüğünde tercihleri hatırlamak (form alanı değerleri gibi) için kullanılır. Pardot, oturumu sürdürmek ve tablo filtrelerini hatırlamak için de oturum açmış kullanıcılar için çerezler yerleştirir. Pardot, takip amacıyla birinci taraf çerezleri ve yedek amacıyla üçüncü taraf çerezleri yerleştirir. Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezlerini bir arada kullanmak pazarlama otomasyonu sektöründe standarttır. Pardot çerezleri, kişisel kimliği tanımlayıcı bilgileri depolamaz, yalnızca benzersiz bir tanımlayıcı depolar. Pardot, izleyici alt alan adlarımızda ve Pardot alan adlarında birinci taraf çerezler yerleştirir. Pardot, https sayfalarında ve hesabımızın bir izleyici alt alan adı ayarlanmadığı durumlarda üçüncü taraf çerezler kullanır. Pardot üç farklı türde çerez yerleştirir:

 • Ziyaretçi çerezi, benzersiz bir ziyaretçi kimliği ve hesabınız için benzersiz bir tanımlayıcıdan oluşur. Örneğin, çerez adı "visitor_id12345", ziyaretçi değeri "1010101010"i depolar ve "12345" hesap tanımlayıcısıdır. Bu çerez, ziyaretçiler için Pardot izleme kodu tarafından yerleştirilir.
 • Hesabınız dahil olma tercihlerini izliyorsa, pi_opt_in çerezi bir doğru veya yanlış değeri ile ziyaretçi izlemeye dahil olduğunda veya dışarıda bırakıldığında yerleştirilir.
 • Bir Pardot kullanıcısı olarak oturum açtığınızda "pardot" adında bir oturum çerezi yerleştirilir. Bu çerez, ziyaretçinin tarayıcısında yerleştirilmez.

3.6 GA Audiences

Web sitemiz, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“GA Audience”) tarafından sunulan bir hizmet olan GA Audience'i kullanır. GA Audience, bilgisayarınız veya diğer mobil cihazlarınız (ör. akıllı telefonlar, tabletler vb.) üzerinde depolanan çerezleri kullanır ve ilgili cihazların analiz edilmesini etkinleştirir. Bu işlemde, bu veri kısmen çoklu cihazlar arasında değerlendirilir. Bunu gerçekleştirerek Google Audience, Google AdWords ve Google Analytics kullanımı ile oluşturulan çerezlere erişim sağlar. Kullanımın kapsamı içerisinde kullanıcının IP adresleri ve etkinlikleri, Google Inc şirketinin bir sunucusuna aktarılır ve burada depolanır. Google Inc., bu bilgiyi yasalar tarafından zorunlu kılınması durumunda veya üçüncü tarafların işlemesi durumunda üçüncü taraflara aktarır.

Kişisel verinizin (özellikle de IP adresinizin) toplanmasını ve işlenmesini tarayıcınızda JavaScript kullanımını devre dışı bırakarak veya ""NoScript"" gibi bir araç yükleyerek önleyebilirsiniz. Ayrıca, Google'ın web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak (IP adresinizin de içinde bulunduğu) çerez tarafından veri toplamasını ve işlemesini de aşağıdaki tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. GA Audience kullanırken toplanan veri hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7 Double Click

Bazen bir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") hizmeti olan DoubleClick kullanarak da reklam kampanyaları gerçekleştiririz. Biz ve aralarında Google'ın da bulunduğu üçüncü taraf tedarikçiler (Google Analytics çerezi gibi) birinci taraf çerezleri ve (Google DoubleClick çerezi gibi) üçüncü taraf çerezleri bir arada kullanarak bir kişinin web sitemize gerçekleştirmiş olduğu geçmişteki ziyaretlere dayanarak reklam gösterebiliriz ve reklam gösterimlerinin, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarının ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleri ile ilgili etkileşimlerin ve sitemize gerçekleştirilen ziyaretlerle ilişkisini ortaya çıkarabilir veya optimize edebilir.

Tarayıcınızın uygun ayarlarını seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak lütfen bu durumda web sitemizin tüm kapsamını kullanamayabileceğinizi unutmayın.

Oluşturulan verinin toplanmasını aşağıdaki bağlantıyı kullanarak tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek önleyebilirsiniz: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB DoubleClick etkisizleştirme eklentisi altında. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Doubleclick çerezlerini, Digital Advertisng Alliance sitesinde devre dışı bırakabilirsiniz http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

DoubleClick çerezleri ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için lütfen buraya göz atın: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8 LinkedIn Marketing Solutions

Bu web sitesinde, bir web sitesinin pazarlama erişimini artırmak için kullanılan LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland) şirketi tarafından oluşturulan bir araç olan LinkedIn Marketing Solutions kullanmaktadır. LinkedIn işlevleri içeren bir web sitesine gerçekleştirilen her bağlantı ile LinkedIn sunucularına bir bağlantı gerçekleştirilmektedir. Bu işlevlerden birisi, LinkedIn Marketing Solution kullanan web sitesine bir kullanıcı ziyaretini, bu kullanıcının LinkedIn profiline atamaktır. LinkedIn bu teknik işlevi sağlamak için çerezler kullanmaktadır. İnternet tarayıcınızı uygun şekilde yapılandırarak çerezlerin sisteminize yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ek olarak, LinkedIn Marketin Solutions'a dayalı bir pazarlama analizini engellemek için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Sisteminize yerleştirilen tüm çerezleri silerseniz aşağıdaki tüm yapılandırmaların silinebileceğini lütfen unutmayın.

LinkedIn'in kişisel veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi için doğrudan LinkedIn'e göz atın. LinkedIn'in gizlilik politikasına şu adresten göz atabilirsiniz https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9 Sosyal Eklentilerin Kullanımı

Twitter, Facebook veya Google+ gibi çeşitli sosyal ağ sağlayıcıların sosyal eklentilerini Sitemizde kullanmaktayız. Bu tür bir eklentiye karşılık gelen bir düğmeye tıklarsanız, etkin hale gelir ve tarayıcınız ilgili sosyal ağ sağlayıcısının sunucusuna bağlanır. Eklentinin işlevleri yalnızca Sitenin ziyaret edilmesi ile değil, yalnızca ilgili düğmeye tıklanması ile etkinleşir.

Sitemizi ziyaret ederseniz ve bu tür bir düğmeye, ilgili sosyal ağa oturum açmış durumdayken tıklarsanız, Siteyi ziyaret etmiş olduğunuz bilgisi, sosyal ağ sağlayıcısına aktarılır. Sosyal ağ sağlayıcısı daha sonra bu bilgiyi depolayabilir ve profiliniz ile ilişkilendirebilir. Bunu engellemek için ilgili düğmeye tıklamadan önce hesabınızın oturumunu kapatmanız gerekir.

Bir sosyal ağ sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilen veri toplama ve değerlendirme amaçları ve gizliliğinizi korumak için ilgili haklarınız ve ayarlarınız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağ sağlayıcısının gizlilik politikalarına göz atın.

4. Veri Saklama

Genellikle, web sitemizi aktif olarak kullanmadan sadece ziyaret ederseniz (bk. aşağı), Verileriniz yalnızca ilgili amaç için gerekli olduğu ölçüde saklanır ve daha sonra silinir. Bu nedenle, Veri gerekli olmadığında, yasal saklama dönemleri uygulanmıyorsa tarafımızdan derhal silinir. Bu durumda, Veri yasal saklama amaçları dışında engellenir ve geçerli saklama döneminin sona ermesinden sonra silinecektir.

Web sitemizi etkin olarak kullandığınızda (bir iletişim formu kullanırsanız, bir siparişte bulunursanız veya tarafımızdan sunulan bir hizmet satın alırsanız), kişisel verilerinizi kendimizi yasal hak taleplerine karşı korumak için gerekli olan süre boyunca saklarız. Bu durumda, verinizi sizinle aramızda gerçekleşebilecek herhangi bir yasal hak talebi zaman aşımına uğrayıncaya kadar, ki bu süre genellikle 12-36 ay arasındadır saklarız; ancak bu, eldeki hak talebine bağlıdır ve 30 yıla kadar uzun bir süre olabilir.

Çerezlerle ilgili olarak, tarayıcınızın ilgili işlevlerini kullanarak bunları istediğiniz zaman silme seçeneğine sahipsiniz.

5. Veri sahibi olarak haklarınız

KVKK'nin kanuni hükümleri kapsamında, veri sahibi olarak bize karşı kullanabileceğiniz aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Bilgi alma hakkı: Bizden, hakkınızda veri işleyip işlemediğimize dair herhangi bir zamanda bilgi talep etme hakkına sahipsiniz, KVKK mad. 15 uyarınca. Bu durum söz konusuysa, KVKK mad. 15 uyarınca bu kişisel veri hakkında bilgi alma ve diğer belirli bilgilere sahip olma (işleme amaçları, kişisel veri kategorileri, alıcı kategorileri, planlı depolama dönemleri, verinin kaynağı, otomatikleştirilmiş karar verme ve üçüncü ülkelere aktarma söz konusu olduğunda ilgili garantiler de dahil olmak üzere) ve verinin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme hakkı: KVKK mad. 16 uyarınca, hakkınızda saklanmakta olan bilgi hatalı veya yanlış ise bunu düzeltme talebinde bulunma hakkına sahipsiniz.

Silme hakkı: KVKK mad. 17 koşulları uyarınca, gecikme olmaksızın hakkınızda sakladığımız verileri silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesi (i) bilgi alma ve ifade özgürlüğü kapsamında, (ii) tabi olduğumuz yasal hükümlülüklerin yerine getirilmesi için (ör. yasalara dayanan saklama zorunlulukları) veya (iii) yasal hak taleplerinin yerine getirilmesi veya savunulması için gerekliyse, silinme hakkı mevcut değildir.

İşlemenin sınırlandırılması hakkı: KVKK mad. 18 koşulları uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri aktarımı hakkı: KVKK mad. 20 uyarınca, sizinle ilgili kişisel verinin yapılandırılmış, geçerli ve makine tarafından okunabilir bir biçimde sağlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

İptal hakkı: Aktarım için temel tarifeler hariç herhangi bir ücret olmadan, gelecekteki kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeyi iptal etme hakkına her zaman sahipsiniz.

İtiraz hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz, KVKK mad. 21 uyarınca, bu; kişisel verilerinizin işlenmesini derhal durdurmamız gerektiği anlamına gelmektedir. İtiraz etme hakkı yalnızca KVKK mad. 21 uyarınca mevcuttur. Ek olarak, menfaatlerimiz işleme sürecinin iptal edilmesini engelleyebilir, bu da kişisel verilerinizi itirazınıza rağmen işlemeye devam etme hakkımız olabilir.

Düzenleyici otoriteye başvurma hakkı: Düzenleyici otoriteye, KVKK Madde 77 uyarınca bir şikayette bulunma hakkına sahipsiniz, şayet kişisel verilerinizin işlenmesinin KVKK'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle de oturum, çalışma veya ihlal alanındaki Üye Devlet için. İtiraz etme hakkı, diğer herhangi bir yargılama veya yönetim çözümüne engel değildir.

Düzenleyici otorite hakkında iletişim bilgisini aşağıda bulabilirsiniz.

6. Grup Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçin

FANUC Europe Corporation, Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

7. İtiraz Hakkı hakkında bilgi, KVKK mad. 21

 1. Verinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz, KVKK mad. 6 p. 1 f uyarınca (menfaat dengesi temelinde veri işleme), mad. 6 p. 1 e uyarınca (kamusal yararlar için veri işleme), bunun için özel bir durumdan kaynaklanan nedenler varsa. Bu ayrıca, bu provizyon için profil çıkarma için de, KVKK mad. 4 No. 4 uyarınca geçerlidir.

İşleme için menfaatlerinizi, hak ve özgürlüklerinizi aşan veya işlemenin yasal hak taleplerini yerine getirme gibi görevlerde kullanılması durumları dışında geçerli nedenler bulmamız haricinde itiraz etmeniz durumunda işlemeye son veririz.

 1. Doğrudan pazarlama amacı doğrultusunda kişisel verilerinizi tekil olarak da işleriz. Reklam almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman buna itiraz edebilirsiniz; bu ayrıca bu tür doğrudan reklamcılık ile ilgili profil oluşturma için de geçerlidir. Bu itirazı gelecekte dikkate alacağız.

Bu tür amaçlar için işlemeye itiraz ederseniz, verinizi gelecekte doğrudan pazarlama amacıyla kullanmayız.

Bu itiraz, formalite olmadan aşağıdaki adresten gerçekleştirilebilir:

FANUC Turkey Endüstriyel Otomasyon Ticaret Limited Sirketi
Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sok. 190-192
34775 Ümraniye, Istanbul
Turkey
Email: kvkk@fanuc.eu
Fax: +90 216 499 89 87

Son güncelleştirme: June 2020