Privacy and Cookie PolicyVeri Sorumlusu sıfatıyla FANUC TURKEY ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TİC. LTD. ŞTİ (“FANUC TÜRKİYE”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verilerinizin bir bölümü, FANUC TÜRKİYE tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

FANUC TÜRKİYE, kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerini sürdürebilmesi, şirketin pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılabilmesi, talep ve şikayet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir. Ayrıca, FANUC TÜRKİYE kişisel verilerinizi fuar davetiye maili göndermek ve sizleri Şirketin etkinlikleri ve organizasyonları hakkında bilgilendirmek amaçlarıyla da işlemektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz ise, kimlik bilgileriniz (Ad-soyad) iletişim bilgileriniz (e-posta adresi), mesleki deneyim (çalışılan iş yeri ve unvan) dir. Toplanan kişisel verileriniz; İşbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen  işleme amaçlarıyla; FANUC TÜRKİYE’nin grup şirketlerine, yurt dışı hissedarına ve müşterilerine bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, log kayıtlarının hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, iş ilişkisinin bitiminden itibaren 10 yıl süre boyunca yurt içinde ve yurt dışında işlenebilecektir.

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

(i)      İşlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)  Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)   Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)   Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

(vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii)  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı  e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

The safety and security of your personal data are of great importance to FANUC Turkey, Endüstriyel Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sok. 190-192, 34775 Ümraniye, Istanbul, Turkey (hereinafter "FANUC") and we comply with all applicable data protection laws while processing your personal data, whereas “personal data” or “Data” shall have the meaning as put forth below.

This Privacy Policy aims to inform you about the processing of your Data in connection with your visit of our website www.fanuc.eu (hereinafter "Site") and your use of any additional services offered by FANUC.

We reserve the right to make changes to this Privacy Policy at any time. Such changes will be published on our Site and will take effect immediately, if not stated otherwise. Thus, we advise you to check this Privacy Policy regularly in order to access the most recent version.

Responsible Body

Responsible for the data processing according to the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”) is:

FANUC Turkey Endüstriyel Otomasyon Ticaret Limited Sirketi
Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sok. 190-192
34775 Ümraniye, Istanbul
Turkey
Email: kvkk@fanuc.eu
Fax: +90 216 499 89 87

1. Personal Data/Data

Personal Data means any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, identification number, location data or an online identifier.

2. Processing of Data

“Processing” of data shall have the meaning as defined in Art. 4 of the GDPR: “‘processing’ means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.”

We process your Data only to the extent necessary and provided that this is legally permissible, e.g. if this is necessary for contractual purposes or in order to allow you to use our Site, or provided that you have given your express consent. This applies also to any exchange of Data within our company group. In particular, we process your Data for the following purposes and based on the following legal bases:

2.1 Data collected for the Technical Provision of the Website

For the purpose of the technical provision of the website, it is necessary that we process certain automatically transmitted information about you so that your browser can display our website and you can use the website. This information is automatically collected for each visit of our website and stored in our server log files. This information refers to the computer system of the requesting computer. The following information is collected thereby:

 • IP-address
 • Browser type / -version (e.g.: Firefox 59.0.2 (64 Bit));
 • Browser language (e.g.: German);
 • Operating system (e.g.: Windows 10);
 • Internal resolution of the browser window;
 • Screen resolution;
 • Javascript activation;
 • Java on / off;
 • Cookies on / off;
 • Color depth;
 • Time of access

We process your personal data for the technical provision of our website on the following legal basis:

 • for the fulfilment of a contract or for the implementation of pre-contractual measures pursuant to Art. 6 para. 1 letter b GDPR, provided you visit our website to obtain information about our products and services; and
 • to protect our legitimate interests pursuant to Art. 6 para. 1 letter f GDPR in order to make the website technically available to you. Our legitimate interest is to offer you an appealing, technically functioning and user-friendly website.

2.2 Registration Form

You may register your product in order to access a variety of additional services, such as a more efficient support, or product support alerts, etc. by using the Registration Form provided on our Site. You are asked to provide some personal as well as the relevant product information.

We will use any Data collected through the Registration Form only for providing these additional services.

For this data processing purpose we collect the following data:

 • Email address
 • First and last name
 • Company name
 • Street
 • ZIP Code
 • City
 • Country
 • Phone number

We process the aforementioned data for the described purpose on the following legal basis:

 • for the performance of a contract or for the implementation of pre-contractual measures pursuant to art. 6 para. 1 letter b GDPR, provided that you register to use the user account and the services offered in this context, especially our e-store; and
 • to safeguard our legitimate interests pursuant to art. 6 para. 1 letter f GDPR, in order to make the portal technically available to you. Our legitimate interest is to be able to provide you with an appealing, technically functioning and user-friendly portal.

2.3 Contact Form

You may send us questions by use of the Contact Form provided on our Site. In order to respond to your question, we need certain contact Data, such as your telephone number or your email address. All other Data fields are marked "voluntary" and you may submit your question without filling in these additionally requested information.

Any support requests submitted by you through our online forms will be sent directly to the respective subsidiary with the European Headquarters being notified through a copy.

We will use any Data collected through the Contact Form only for dealing with your question.

For this data processing purpose we collect the following data:

 • Email address
 • Salutation
 • Name and surname
 • Company name
 • Country
 • Phone number
 • Any additional data you transfer to us within your request

We process the aforementioned data for the described purpose on the following legal basis:

 • to protect our legitimate interests pursuant to art. 6 para. 1 lit f GDPR; our legitimate interest is to answer customer inquiries appropriately.

2.4 Get Your Automation started

Similarly, you may gain intensive support for your applications by posing questions through the "Get Your Automation Started"-Form. You will again be asked to provide certain personal information, such as your telephone number and submit your question by clicking on the button "Call me back". We will then call you back for the purpose of solving your problem.

Information that are not strictly necessary are marked "voluntary" and you may pose your question without providing us with that respective information. If you provide us with such additional information we will only use them for dealing with your question.

For this data processing purpose we collect the following data:

 • Email address
 • Salutation
 • Name and surname
 • Company name
 • Phone number
 • Any additional data you transfer to us within your request

We process the aforementioned data for the described purpose on the following legal basis:

 • to protect our legitimate interests pursuant to art. 6 para. 1 lit f GDPR; our legitimate interest is to answer your questions appropriately.

2.5 Feedback Form

You may provide us with feedback on our products and services by using the Feedback Form provided on our Site. In order to process your feedback, we need certain data, such as: "Company Name, Customer Contact, E-mail” and "You received this questionnaire from". All other Data fields in the Feedback Form are marked "voluntary" and you may provide us with customer feedback without filling in the requested information.

We will use any Data collected through the Feedback Form only for dealing with your feedback.

For this data processing purpose we collect the following data:

 • Email address
 • Salutation
 • Name and surname
 • Company name
 • Country
 • Phone number
 • Any additional data you transfer to us within your feedback

We process the aforementioned data for the described purpose on the following legal basis:

 • to protect our legitimate interests pursuant to art. 6 para. 1 lit f GDPR; our legitimate interest is to evaluate your feedback appropriately.

2.6 Marketing Purposes

With your express consent ("Opt-In" by ticking a respective box) or as otherwise permitted by applicable law, we may use your Data for purposes relating to the marketing of our products and services, or those of our business partners ("Marketing Purposes"). This includes to: (1) send you newsletters, press releases, event announcements and other similar communications regarding the products or services that we offer; (2) market or promote our products or services to you; (3) solicit input from you regarding improvement of our products or services; (4) inform you of third-party offerings that we think you or your company may be interested in and which relate to our products or services; (6) other purposes that we disclose to you at the time we obtain your consent.

You may revoke your consent for future use of your Data for Marketing Purposes at any time. In this case, please contact our data protection officer under the contact details provided in Section 6 below.

For this data processing purpose we collect the following data:

 • Email address
 • OTHER

We process the aforementioned data for the described purpose on the following legal basis:

 • If you have given us your consent by double opt-in procedure, pursuant to art. 6 para. 1 letter a GDPR;
 • If you have provided us with your e-mail address in connection with the purchase of goods or services or if we send you personalised advertising, in order to safeguard our legitimate interests pursuant to art. 6 para. 1 letter b GDPR; our legitimate interest is based on our economic interests in the implementation of advertising measures and target group-oriented advertising.

Use of Data for e-mail Advertising and your Right of Objection:

If we have received your e-mail address in connection with the conclusion of the contract and the provision of our products and you have not objected to this, we reserve the right to regularly send you offers for similar products from our range of products by e-mail. You can object to this use of your e-mail address at any time by sending a message to the contact option described below or via a link provided for this purpose in the advertising e-mail, without incur-ring any costs other than the transmission costs according to the basic rates.

2.7 FANUC eStore

Our FANUC eStore allows you to access a huge selection of original equipment parts straight from the manufacturer on a 24/7 basis.

Shopping:

In the eStore we enable you to place an order out of our range of products. You can add items from our range to your shopping cart in the eStore.

In addition to the data known from the registration process, the following data is collected:

 • Articles from the range of products;
 • Number of articles;
 • Dealers who are supposed to deliver the goods

We process the aforementioned data for the described purpose on the following legal basis:

 • for the performance of a contract or for the implementation of pre-contractual measures pursuant to art. 6 para. 1 letter b GDPR, if you use our website to inform yourself about our range of products and place orders.
 • to safeguard our legitimate interests pursuant to art. 6 para. 1 letter f GDPR, in order to make the portal technically available to you. Our legitimate interest is to be able to provide you with an appealing, technically functioning and user-friendly eStore.

Payment:

We employ a payment service provider to process your order payment. In this course process your name, address and the payment information provided by you.

We process your data for the above purposes on the following legal basis:

 • for the performance of a contract or for the implementation of pre-contractual measures pursuant to art. 6 para. 1 letter b GDPR.

Order Processing:

In order to be able to send you the ordered products, we transmit your first and last name, contact data (address, if necessary telephone number, e-mail etc.) as well as a deviating de-livery address to the delivery service commissioned by us.

We process your data for the above purposes on the following legal basis:

 • for the performance of a contract or for the implementation of pre-contractual measures pursuant to art. 6 para. 1 letter b GDPR.

2.8 FANUC Academy

Our FANUC Academy offers a wide variety of training programs to meet your specific needs. Your use of our FANUC Academy is subject to Privacy regulations.

If you select and order a training program and when we perform the ordered service, we process the following data:

 • First name and last name of registered participants;
 • Company name;
 • Street
 • ZIP code
 • City
 • Country
 • Email address
 • Phone number
 • existing skills, job titles and positions;

We process your data for the above purposes on the following legal basis:

 • for the performance of a contract or for the implementation of pre-contractual measures pursuant to art. 6 para. 1 letter b GDPR if you want to inform yourself about our available programs and if you order a program or service.

2.9 Online Applications

You may submit your application online by using our Online Application Form. Any incoming applications will be received by our European headquarter office and will from there be transferred to the responsible department of the FANUC group on a strict need-to-know basis.

Any Data received by way of online applications will only be used for the purpose of handling your application.

The personal data we process about you, includes the data we collect directly from you either as part of your application process with us or through other interactions you may have with us. This might include as well sensitive personal data, e.g. health data or religion.

If you decide to partake in our application process we process the following data as well as any data you may transmit to us within your application:

 • First name and last name;
 • existing skills, job titles and positions;
 • date of birth;
 • photo;
 • past job titles;
 • skills and certifications;

2.10 Legal Compliance and Law Enforcement

Legal Compliance:

We also process your personal data in order to fulfil other legal obligations that we are subject to in connection with the processing of your order. These include in particular retention periods under commercial, trade or tax law.

We process your data for the above purposes on the following legal principles:

 • to fulfil a legal obligation to which we are subject pursuant to art. 6 para. 1 letter c GDPR in connection with commercial, industrial or tax law, insofar as we are obliged to record and store your data.

Law Enforcement:

We also process your personal data in order to assert our rights and enforce our legal claims. We also process your personal data in order to be able to defend ourselves against legal claims. Finally, we process your personal data to the extent necessary to defend against or prosecute criminal offences.

We process your data for the above purposes on the following legal basis:

 • to protect our legitimate interests pursuant to art. 6 para 1 letter f GDPR, insofar as we assert legal claims or defend ourselves in legal disputes or we prevent or clarify criminal offences.

3. Cookies and Social Plugins

We use cookies and social plugins on our Site that may involve the processing of your Personal Data.

Cookies are text files that are stored in the internet browser or by the internet browser when you visit a website on your computer system. A cookie contains a characteristic string of characters that enables a unique identification of the browser when the website is called up again. Some cookies are used for the mere functionality of the website, others are used for analysis purposes.

In particular, we use the following cookies on our Site:

3.1 Cookies for the Technical Provision of the Website

Some cookies are used simply for the purpose of the technical provision of the website. It is necessary that we process certain automatically transmitted information about you so that your browser can display our website and you can use the website. Some functions of our website may not be offered without the use of cookies. The following information is stored and transferred to us in the cookies, which are needed for the technical provision:

 • Cookie ID
 • Products in shopping cart / selected services
 • Log-in information
 • Etc.

3.2 Google Analytics

This Site uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies to help a website analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of a website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

IP-anonymization is activated on this Site. This means that your IP address will be shortened within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transferred to a Google server in the USA and shortened there.

Google will use this information on our behalf for the purpose of evaluating your use of this Site, compiling reports on website activity and providing us with other services related to website activity and internet usage.

The IP-address that your Browser conveys within the scope of Google Analytics will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our Site. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Add-on for your current web browser by visiting: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.3 Google Tag Manager

On our website we use Google Tag Manager. Google Tag Manager is a solution that allows marketers to manage web page tags through a single desktop interface. The Google Tag Manager service itself (which implements the tags) is a cookie-less domain and does not col-lect any personal information. The Google Tag Manager service triggers other tags that may in turn collect data. Google Tag Manager does not access this data. If deactivation has been done at the domain or cookie level, it will remain for all tracking tags implemented with Google Tag Manager.

3.4 Facebook Connect

Facebook Connect is a tool by Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Facebook). It is a tool incorporated into third party websites – like ours – , which enables a user to log into these websites without having to register an account for these websites. The user can use Facebook Connect to log in on these websites by using his Facebook profile login data. Accordingly, to be able to use Facebook Connect, you need a Facebook account. After the successful login on the third party website using the Facebook login data, a connection is created between the Facebook profile and the website that employs Facebook Connect. Additionally to the login functionality, Facebook Connect may be used to create content by the website on or through the users Facebook profile. For example the website may ask the user whether it may post content in the name of the user. Data of the user, which is usually transmitted when Facebook Connect is used, includes: name, the facebook profile, age, gender and the list of Facebook “friends”. For further information on Facebook’s use of personal data please view Facebook’s privacy policy information https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5 Pardot

We use Pardot forms or form handlers on our website and landing pages to collect information about visitors and turn anonymous visitors into identified prospects. Pardot forms are designed and managed completely in Pardot. Form handlers connect Pardot to our external forms so we can funnel prospect information into Pardot. Pardot tracks visitor and prospect activities on our website and landing pages by setting cookies on their browsers. Cookies are set to remember preferences (like form field values) when a visitor returns to our site. Pardot also sets a cookie for logged-in users to maintain the session and remember table filters. Pardot sets first-party cookies for tracking purposes, and sets third-party cookies for redundancy. Using first-party and third-party cookies together is standard in the marketing automation industry. Pardot cookies don’t store personally identifying information, only a unique identifier. Pardot sets first-party cookies on our tracker subdomains and Pardot domains. Pardot uses third-party cookies on https pages and when our account doesn’t have a tracker subdomain set up. Pardot sets three kinds of cookies:

 • The visitor cookie is composed of a unique visitor ID and the unique identifier for your account. For example, the cookie name “visitor_id12345” stores the visitor value “1010101010”, and “12345” is the account identifier. This cookie is set for visitors by the Pardot tracking code.
 • If your account tracks opt-in preferences, the pi_opt_in cookie is set with a true or false value when the visitor opts in or out of tracking.
 • A session cookie named “pardot” is set when you’re logged in as a Pardot user. This cookie isn’t set on a visitor’s browser.

3.6 GA Audiences

Our website uses GA Audience, a service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“GA Audience”). GA Audience uses cookies which are stored on your computer or other mobile devices (e.g. smartphones, tablets, etc.) and which enable use of the corresponding devices to be analyzed. In the process, this data is partly evaluated across multiple devices. In doing so, Google Audience receives access to the cookies created as part of the use of Google AdWords and Google Analytics. Within the scope of the use, data such as IP addresses and activities of the user is transmitted to a server of the company Google Inc and stored there. Google Inc. will transfer this information to third parties if this is required by law or if this data is to be processed by third parties.

You can prevent personal data (in particular your IP address) from being collected and passed on as well as being processed by deactivating the execution of JavaScript in your browser or installing a tool such as ""NoScript"". You can also prevent Google from collecting and processing the data generated by the cookie relating to your use of the website (incl. your IP address) by downloading and installing the browser plugin available at http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. You can find further information on data protection when using GA Audience at the following link: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7 Double Click

We sometimes conduct advertising campaigns using DoubleClick, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") service. We and third-party vendors, including Google, use first-party cookies (such as the Google Analytics cookie) and third-party cookies (such as the Google DoubleClick cookie) together to inform, optimise and serve ads based on someone’s past visits to our website and to report how ad impressions, other uses of ad services and interactions with these ad impressions and ad services are related to visits to our site.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that in this case you may not be able to use the full scope of functions on our website.

You can prevent the collection of data generated by downloading and installing the browser plugin available at the following link : https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB under the item DoubleClick deactivation extension. Alternatively, you can disable the Doubleclick cookies on the Digital Advertising Alliance site by clicking the following link http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

To find out about DoubleClick cookies and how to control those cookies, please see here: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8 LinkedIn Marketing Solutions

This website uses LinkedIn Marketing Solutions, a tool by the LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland) used to increase the reach of the website’s marketing. With every connection to a website, which contains LinkedIn functions, a connection is established to LinkedIn’s servers. One of these functions is the assignment of a user’s visit to the website which employs LinkedIn Marketing Solutions to the user’s LinkedIn profile. LinkedIn uses cookies to provide its technical functionality. You can prevent the placement of cookies on your system by configuring your internet browser accordingly. Additionally you can prevent the use of a marketing analysis based on LinkedIn Marketing solutions by following this link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Please be advised the aforementioned configuration may be deleted if you delete all of the cookies placed in your system.

For further information regarding LinkedIn’s use of personal data please refer to LinkedIn directly. You can view LinkedIn’s privacy policy at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9 Use of Social Plugins

We use social plugins of several social network providers, such as Twitter, Facebook, or Google +, on our Site. If you click on the button corresponding to such a plugin, it activates and your browser connects to the respective social network provider's server. The functions of the plugin will not be activated by merely visiting our Site but only by clicking on the respective button.

If you visit our Site and click on such a button while you are logged into your account with the respective social network provider, information indicating that you have visited our Site will be for-warded to that social network provider. The social network provider can then store and connect this information with your profile. In order to avoid this, you must log out of your account before you click on the respective button.

To find out about the purposes and scope of the data collection and the use of the data by the social network provider, as well as your related rights and settings to protect your privacy, please refer to the privacy policies of the respective social network provider.

4. Data Retention

Usually – if you only visit and view our website without using it actively (see below) – your Data are only retained as long as this is necessary for the respective purpose they have been collected for and is afterwards deleted. Therefore if Data are no longer required, we will delete them immediately, unless legal retention periods apply. In this case, the Data will be blocked for other than legal retention purposes and will be deleted upon the end of the applicable retention period.

When you actively use our website (use a contact form, place an order or buy a service offered by us), we may also store your personal data for a longer period of time in case we need to secure us from any potential legal claims. In this case we will store your personal data until any legal claims arising from the relationship with you become time-barred, which is generally between 12 and 36 months, but can – depending on the claim and matter at hand – be up to 30 years.

Regarding cookies you have the option of deleting them at any time by using the corresponding functions of your browser.

5. Your Rights as Data Subject

Under the legal provisions of the GDPR you are entitled to the following rights as a data subject, which you can assert against us:

Right to information: You are entitled to request confirmation from us at any time within the scope of art. 15 GDPR as to whether we are processing personal data relating to you; If this is the case, you are also entitled under art. 15 GDPR to receive information about such personal data as well as other specific information (inter alia, processing purposes, categories of personal data, categories of recipients, planned storage period, the origin of the data, the use of automated decision-making and, in the case of transfers to third countries, the appropriate guarantees) and a copy of the data.

Right to correction: According to art. 16 GDPR, you are entitled to demand correction of the personal data stored about you if it is inaccurate or incorrect.

Right to deletion: You are entitled, under the conditions of art. 17 GDPR, to request from us the deletion of personal data relating to you without delay. Among other things, there is no right of deletion if the processing of personal data is necessary for (i) the exercise of the right to freedom of expression and information, (ii) the fulfilment of a legal obligation to which we are subject (e.g. statutory retention obligations) or (iii) the assertion, exercise or defence of legal claims.

Right to limitation of processing: Under the conditions of art. 18 GDPR you are entitled to request from us the limitation of the processing of your personal data.

Right to data transferability: You are entitled, under the conditions of art. 20 GDPR, to request from us the provision to you of the personal data relating to you that you have submitted to us in a structured, current and machine-readable format.

Right of revocation: You have the right to revoke your consent to the processing of personal data at any time with effect for the future without incurring any costs other than the transmission costs according to the basic rates.

Right to objection: You are entitled to object to the processing of your personal data under the conditions of art. 21 GDPR, meaning that we have to terminate the processing of your personal data. The right of objection exists only within the limits provided for in art. 21 GDPR. In addition, our interests may prevent the processing from being terminated, so that we are entitled to process your personal data despite your objection.

Right of appeal to a supervisory authority: You are entitled to file a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your place of residence, work or suspected infringement, under the conditions laid down in Article 77 GDPR, if you believe that the processing of personal data concerning you infringes the GDPR. The right of appeal is not prejudicial to any other administrative or judicial remedy.

You can find the contact information regarding the supervisory authority below.

6. Group Data Protection Officer

FANUC Europe Corporation, Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

7. Information about Right of Objection, Art. 21 GDPR

 1. You have the right to object at any time to the processing of your data on the basis of art. 6 para. 1 f GDPR (data processing on the basis of a balance of interests) or art. 6 para. 1 e GDPR (data processing in the public interest), if there are reasons for this arising from your particular situation. This also applies to profiling based on this provision within the meaning of art. 4 No. 4 GDPR.

If you object, we will no longer process your personal data, unless we can prove compelling and applicable reasons for the processing, which outweigh your interests, rights and freedoms, or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

 1. We also process your personal data in individual cases for direct marketing purposes. If you do not wish to receive advertising, you have the right to object to it at any time; this also applies to profiling, insofar as it is associated with such direct advertising. We will take this contradiction into account in the future.

We will no longer process your data for direct marketing purposes if you object to the processing for these purposes.

The objection can be made without formality and should be addressed to

FANUC Turkey Endüstriyel Otomasyon Ticaret Limited Sirketi
Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sok. 190-192
34775 Ümraniye, Istanbul
Turkey
Email: kvkk@fanuc.eu
Fax: +90 216 499 89 87

Latest update: May 2018