»V harmoniji z okoljem...«

Pri družbi FANUC je delo v harmoniji z okoljem ključni del naše miselnosti. Ta miselnost ima dolgo tradicijo, zato velik poudarek posvečamo trajnosti in skrbi za okolje, ko razvijamo in ponujamo naše rešitve za avtomatizacijo. Ne glede na to, ali gre za robota, robotski stroj ali tovarniško rešitev za avtomatizacijo, naši izdelki so v mislih zgrajeni z naravo.

Sedež družbe se nahaja ob vznožju gore Fuji, v bližini nacionalnega parka Fuji-Hakone Izu, kjer ga obdaja gozd japonskega macesna in rdečega bora, poln divjih ptic. Takšna okolica naše zaposlene nenehno opominja na okolje in kar je nujno, da ga spoštuje.

Trajnostne tehnologije proizvodnje

Od prvega dne je naš cilj, da ne podremo niti enega drevesa. Tako gozd FANUC prispeva k preprečevanju globalnega segrevanja, hkrati pa nas navdihuje za snovanje trajnostnih tehnologij proizvodnje.

Zmanjševanje naše sledi

Da bi dosegli proizvodne procese, ki bodo okolju prijazni in kolikor je mogoče trajnostni, stremimo k zmanjševanju porabe energije, spodbujanju zmanjševanja količin odpadkov in recikliranja le-teh ter k nenehnim izboljšavam naših postopkov za nadzor kemičnih snovi.

Da bi naše osebje popolnoma razumelo in zmanjšalo naš vpliv na okolje, ponujamo tudi okoljsko usposabljanje po vseh plačnih razredih in področjih odgovornosti.

Okoljska priznanja

Leta 1991 nam je japonsko Ministrstvo za mednarodno trgovino in industrijo podelilo Prvo globalno okoljsko nagrado (First Global Environment Award). Leta 1999 je naš sedež na Japonskem pridobil certifikat ISO 14001 za poslovne aktivnosti celotne družbe, ki vključujejo skupine izdelkov FA, ROBOT in ROBOMACHINE. Nenehno stremimo k izboljšanju naših okoljskih dokazil po vsem svetu.

Vodeno ohranjanje narave

Postavljanje ciljev je najboljši način za doseganje večje trajnosti; kljub temu pa sta zelo pomembna tudi zunanje vodenje in nadzor kakovosti. Zato na področju ohranjanja narave sodelujemo z neodvisno komisijo, ki nam pomaga doseči naše srednje in dolgoročne cilje.