Ohranjanje neprekinjenega in kontinuiranega obratovanja obdelovalnih strojev

Boljši časovni cikli prek boljše avtomatizacije

Zmogljivi roboti za posluževanje strojev izboljšajo učinkovitost opravil, kot so vlivanje v pesek, injekcijsko brizganje, rezanje, strojna obdelava in montaža majhnih delov. Vodilni dobavitelji morajo imeti rešitev za vsak možen scenarij proizvodnje, od najmanjšega do največjega, ne glede na konfiguracijo celice. Zagotavljati morajo tudi celovite podporne storitve na lokalni in globalni ravni, ki vam je na voljo takrat, ko jo potrebujete.


 

Download the brochure

Navežite stik z nami

Smart robotic machine tending solutions

Machine tending specialists

Extremely lightweight and compact, dedicated tending robots available from some manufacturers have been specifically designed for high-speed applications such as automated machine tending. With their slim arms, enclosed cabling and 14 kg payload, these specialists are ideal for manufacturing operations that require access to small spaces and where space is at a premium.


Easier than you think

A comprehensive range of flexible standalone solutions make machine tending robots a very viable choice for small businesses. Less expensive and easier to use than you might imagine, they provide considerable benefits even on small production runs. This is especially so where the tedious, dirty and dangerous nature of tending machines manually makes finding and retaining manual operators difficult. Plus, once they have been created, machine-tending programs can be called up whenever new orders come in.