Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookieSpolečnost FANUC Czech s.r.o. U Pekařky 1A/484 (Budova B), CZ-180 00 Praha 8 - Liben, CZECH REPUBLIC (dále jen „společnost FANUC“) přikládá velký význam bezpečnosti a zabezpečení vašich osobních údajů (dále jen „údaje“) a při jejich sběru, zpracování a používání (dále souhrnně jen „zpracování“) dodržuje veškeré relevantní zákony na ochranu osobních údajů.
Tyto zásady ochrany osobních údajů informují o způsobu zpracování vašich údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek na adrese www.fanuc.eu (dále jen „web“) a vaším využíváním případných dalších služeb, které společnost FANUC nabízí. 
Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Takové změny budou zveřejněny na našem webu a nebude-li uvedeno jinak, vstoupí v platnost okamžitě. Doporučujeme vám proto tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovat, abyste vždy znali jejich nejaktuálnější znění.

1. Osobní údaje/data

Osobní údaje jsou jakékoli údaje, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je taková fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o lokalitě a jiný online identifikátor.

2. Zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu a za předpokladu, že je to zákonem povoleno, tj. např. pokud je to nutné ke smluvním účelům nebo abychom vám umožnili používat náš web, případně pokud nám k tomu poskytnete výslovný souhlas. Totéž platí také pro jakékoli sdělování údajů v rámci naší skupiny společností.

Vaše údaje zpracováváme pro následující konkrétní účely:

2.1 Registrační formulář

Chcete-li získat přístup k různým doplňkovým službám, např. efektivnější podpoře, zasílání oznámení o produktové podpoře apod., můžete si svůj produkt zaregistrovat pomocí registračního formuláře na našem webu. Budete při tom požádáni, abyste zadali některé osobní údaje a také informace o příslušném produktu. 

Údaje shromážděné prostřednictvím tohoto registračního formuláře budeme používat pouze za účelem poskytování těchto doplňkových služeb.

2.2 Kontaktní formulář

Pomocí kontaktního formuláře na našem webu nám můžete zasílat dotazy. Abychom mohli na váš dotaz odpovědět, potřebujeme znát některé údaje, jako např. vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. . Všechny ostatní položky jsou označeny jako nepovinné; dotaz tedy můžete odeslat bez zadání těchto doplňujících informací. 
Všechny žádosti o podporu, které odešlete, obdrží naše evropské ústředí, které je předá zainteresovanému odpovědnému oddělení v rámci skupiny FANUC. Údaje tak má k dispozici jen ten subjekt, který je skutečně potřebuje (režim „need-to-know“).

Údaje shromážděné prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře budeme používat pouze za účelem zodpovězení vašeho dotazu.

2.3 Začněte automatizovat

Intenzivní podporu pro své aplikace můžete obdobně získat také prostřednictvím zadávání dotazů do formuláře „Začněte automatizovat“. I v tomto případě budete požádáni, abyste zadali některé osobní údaje, jako např. telefonní číslo. Odpověď pak odešlete kliknutím na tlačítko „Zavolejte mi zpět“. My vám poté zavoláme a pomůžeme vyřešit váš problém. 
Informace, které nejsou nezbytně nutné, jsou označeny jako nepovinné; dotaz tedy můžete odeslat bez poskytnutí těchto doplňujících informací. I když nám tyto doplňující informace poskytnete, využijeme je pouze k zodpovězení vašeho dotazu.

2.4 Formulář pro odeslání zpětné vazby

Pomocí formuláře pro odeslání zpětné vazby na našem webu nám můžete sdělit svůj názor na naše produkty a služby. Abychom mohli vaši zpětnou vazbu zpracovat, potřebujeme znát některé údaje, jako například: název společnosti, kontaktní osobu zákazníka, e-mailovou adresu a také pole „Tento dotazník jste obdrželi od“. Všechny ostatní položky tohoto formuláře jsou označeny jako nepovinné; zpětnou vazbu tedy můžete odeslat bez zadání těchto doplňujících informací. 
Údaje shromážděné prostřednictvím tohoto formuláře použijeme pouze ke zpracování vaší zpětné vazby. 

2.5 Marketingové účely

Na základě vašeho výslovného souhlasu (přihlášení se provádí zaškrtnutím příslušného políčka) nebo v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme používat vaše údaje pro účely související s marketingem našich produktů a služeb, případně produktů a služeb našich obchodních partnerů (dále jen „marketingové účely“). To zahrnuje: (1) zasílání zpravodajů, tiskových zpráv, oznámení o událostech a jiných podobných sdělení týkajících se produktů nebo služeb, které nabízíme; (2) prodejní podporu a propagaci našich produktů nebo služeb; (3) žádosti o váš názor ohledně možných vylepšení našich produktů nebo služeb; (4) informování o nabídkách třetích stran, o nichž se domníváme, že by mohly být pro vás nebo vaši společnost zajímavé, a které mají vztah k našim produktům nebo službám; (6) jiné účely, které vám sdělíme při získávání vašeho souhlasu. 
Udělený souhlas pro budoucí použití vašich údajů k marketingovým účelům můžete kdykoli odvolat. V takovém případě prosím kontaktujte našeho pracovníka, který se zabývá ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže v oddílu 6.

2.6 E-obchod FANUC

E-obchod FANUC vám umožňuje přistupovat k širokému sortimentu originálních náhradních dílů přímo od výrobce 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Používání e-obchodu FANUC je podmíněno registrací, přičemž zpracování údajů při používání e-obchodu FANUC se řídí zvláštními podmínkami ochrany osobních údajů. Příslušné podmínky ochrany osobních údajů e-obchodu FANUC si můžete přečíst na této adrese: https://estore.fanuc.eu/, kde naleznete také další informace.

2.7 Akademie FANUC

Naše Akademie FANUC nabízí širokou škálu výukových programů, které vyhoví vašim specifickým potřebám. Používání Akademie FANUC se řídí zvláštními podmínkami ochrany osobních údajů. Další informace o aktivitách zpracování údajů ve spojení s Akademií FANUC naleznete v příslušných ustanoveních o ochraně údajů v sekci Akademie.

2.8 Online přihlášky

Pomocí formuláře online přihlášky můžete odeslat svou přihlášku přes internet. Všechny přihlášky obdrží naše evropské ústředí, které je předá zainteresovanému odpovědnému oddělení v rámci skupiny FANUC. Údaje tak má k dispozici jen ten subjekt, který je skutečně potřebuje (režim „need-to-know“). 
Údaje přijaté prostřednictvím online přihlášky budou použity pouze ke zpracování vaší přihlášky.

3. Soubory cookie a moduly plug-in pro sociální sítě

Na našem webu používáme soubory cookie a moduly plug-in pro sociální sítě, což může být spojeno se zpracováním vašich osobních údajů.
Konkrétně na webu používáme následující soubory cookie:

3.1 Google Analytics

Web využívá analytickou službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „společnost Google“). Google Analytics pomocí souborů cookie pomáhá správcům webových stránek analyzovat používání stránek uživateli. Informace o tom, jak web používáte, vytvořené tímto souborem cookie budou předány společnosti Google a uloženy na jejích serverech v USA.
Na tomto webu je aktivní anonymizace adres IP. To znamená, že na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Evropského hospodářského prostoru (EHP) bude vaše adresa IP zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude kompletní adresa IP nejprve přenesena na server Google v USA a až tam zkrácena. 
Společnost Google bude tyto informace používat v našem zájmu k vyhodnocení vašeho používání tohoto webu, sestavování přehledů o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a využitím internetu.
Adresa IP, kterou váš prohlížeč přenáší v rámci služby Google Analytics, nebude propojena s žádnými jinými údaji, které má společnost Google k dispozici. Výběrem příslušných nastavení prohlížeče můžete používání souborů cookie odmítnout. Pokud tak ale učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu. Od sledování službou Google Analytics se do budoucna můžete odhlásit tak, že pro svůj aktuální webový prohlížeč stáhnete a nainstalujete doplněk Google Analytics Opt-out Browser Add-on na této adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

3.2 AddThis

Platformu AddThis používáme pro sdílení a práci se záložkami v sociálních sítích, kterou provozuje společnost AddThis, Inc. Platforma AddThis umožňuje uživatelům snadno sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, webových stránek sociálních sítí, blogů apod. kliknutím na příslušná tlačítka, nabídky či panely nástrojů („tlačítko AddThis“) na našem webu. Při použití tlačítka AddThis společnost AddThis, Inc. použije soubory cookie k automatickému sběru určitých informací o uživateli, např. informací ohledně času použití a jazyka prohlížeče, načež tyto informace přenese na své servery v USA. 
Informace shromažďované společností AddThis, Inc. můžeme používat pro analytické účely. Kromě toho společnost AddThis, Inc. zpracovává tyto údaje pro vlastní reklamní účely.
Použitím tlačítka AddThis souhlasíte se zpracováním údajů společností AddThis, Inc. Proti shromažďování údajů pro účely online behaviorální reklamy společností AddThis, Inc. se můžete na jejich webu ohradit odhlášením se od tohoto 
zpracování. Další informace ohledně zpracování údajů společností AddThis, Inc. a jejích podmínek ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.addthis.com/privacy.

3.3 Použití modulů plug-in pro sociální sítě

Na našem webu používáme moduly plug-in pro několik sociálních sítí, jako např. Twitter, Facebook nebo Google+. Pokud kliknete na tlačítko odpovídající takovému modulu plug-in, aktivuje se a váš prohlížeč se spojí se serverem poskytovatele příslušné sociální sítě. Funkce modulu plug-in se neaktivují pouhou návštěvou webu, ale až kliknutím na příslušné tlačítko.

Pokud navštívíte náš web a kliknete na takovéto tlačítko, zatímco budete přihlášeni ke svému účtu u poskytovatele příslušné sociální sítě, obdrží tento poskytovatel sociální sítě informaci o tom, že jste navštívili náš web. Poskytovatel sociální sítě může tyto informace uložit a propojit s vaším profilem. Pokud tomu chcete zabránit, před kliknutím na příslušné tlačítko se musíte odhlásit od svého účtu v sociální síti. 
Chcete-li získat informace o účelu a rozsahu shromažďování a používání údajů ze strany poskytovatelů sociálních sítí a také o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů sociálních sítí.

4. Uchovávání údajů

Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro účel, za nímž byly údaje shromažďovány. Pokud se na danou situaci nebude vztahovat zákonná povinnost uchovávání, údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřebné. V případě zákonné povinnosti budou údaje vyhrazeny pouze pro zákonem vymezené účely a po skončení povinné doby uchovávání budou vymazány.

5. Právo na poskytnutí informací, opravu nebo vymazání údajů

Máte právo získat informace o tom, jaké údaje jsou o vás uloženy, a nechat chybné údaje opravit. Rovněž máte právo požádat o vymazání údajů, které již nejsou k příslušnému účelu potřebné, nebo které jsou zpracovávány jinak v rozporu s příslušnými zákony na ochranu údajů. S těmito požadavky se prosím obracejte na našeho pracovníka, který se zabývá ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny v následujícím oddílu. 

6. Koordinátor ochrany osobních údajů

Wojciech Nazarek
FANUC Europe Corporation Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach, Lucembursko 

 

7. Úřad pro dohled 

Máte právo vznést námitku k The Office for Personal Data Protection, (Urad pro ochranu osobnich udaju, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, http://www.uoou.cz/) ohledně zpracování svých údajů na základě těchto Zásad pro ochranu osobních údajů.

 

Poslední aktualizace: červenec 2018