Upravte své stroje ROBOSHOT

Paleta dedikovaných softwarových funkcí FANUC je navržena tak, aby zvýšila produktivitu vašich strojů FANUC ROBOSHOT v nesmírně rozsáhlé škále aplikací a poskytla vám svobodu při přesném vyladění procesů vstřikování na míru vašim potřebám. Jejich nasazení vám pomůže dosáhnout vyšší výkonnost v klíčových bodech, jako je kvalita dílů nebo opakovatelnost a transparentnost výrobních procesů.

Upínací jednotka

Předvstřikové funkce

Předvstřikové funkce systému ROBOSHOT umožňují volně stanovit čas mezi začátkem vstřikování a počátkem zvyšování svěrné síly. To se výborně hodí pro sofistikované úlohy, například k výrobě lehkých šablon a zajištění spolehlivé ventilace u dělicí čáry formy.

Ochrana formy a vyhazovače

Funkce FANUC AI Mould and Ejector Protection nabízí nejlepší ochranu formy na trhu. Tato jedinečná funkce chrání otevřenou i zavřenou formu a ejektor. Měří svěrný moment a v případě výskytu překážky okamžitě zastaví stroj. Na rozdíl od ochrany u hydraulických systémů nijak nezpomaluje zavírání svorky. Tolerance svorky lze naprogramovat v rámci celého pohybu formy.

Nastavení svěrné síly

Tato funkce kontroluje a automaticky přizpůsobuje minimální svěrnou sílu. Díky tomu není nutno svěrnou sílu nastavovat ručně, navíc to zvyšuje bezpečnost. Dalšími výhodami je menší opotřebení formy, delší životnost stroje, méně vad, nižší spotřeba energie a rychlejší spouštění.

Automatická korekce na výšku formy

Tato funkce automaticky koriguje výšku formy a upínací sílu v zájmu zkrácení doby nastavování a zajištění konstantní upínací síly (i když se formy vyměňují mezi stroji). Upínací sílu lze nastavit od 0 kN po maximum, které daný stroj povoluje.

Hydraulická a plně integrovaná jádra servomotorů

Systém ROBOSHOT standardně obsahuje software pro hydraulická jádra a volitelně i servo jádra plně řízená pomocí CNC.

Vstřikovací jednotka

Simultánní dvoukomponentní vstřikování

Tato moderní technika vstřikování je nyní k dispozici v podobě flexibilní jednotky, kterou lze snadno integrovat s FANUC ROBOSHOTem SI-20A. Jednotka SI-20A je poháněna nejmodernější řídicí jednotkou CNC FANUC a dokáže snadno přepínat mezi provozními obrazovkami. Jednotka se dokáže přizpůsobit strojům v rozmezí od 50 do 300 tun a nabízí stejnou přesnost a opakovatelnost jako ostatní roboty ROBOSHOT. Jednotku SI-20A je možno vyměňovat mezi různými modely ROBOSHOT a lze ji použít i u starších strojů. Lze ji snadno namontovat a je uložena v nově vyvinuté, prostorově úsporné elektrické skříni.
STÁHNOUT LETÁK

Horizontální vstřikovací jednotka

Horizontální vstřikovací jednotku lze namontovat na bok modelů ROBOSHOT α-SiA. K dispozici jsou volitelné servomotory FANUC, které ovládají rotační stoly ze stroje ROBOSHOT SI-300HA. Jsou flexibilní a snadno se integrují do výrobní buňky ROBOSHOT.

Stáhnout prospekt

Přesné měření 2 + 3

Doplňková funkce pro přesné měření (Precise Metering 2+3) od společnosti FANUC slouží k zabránění nekontrolovanému toku v době mezi koncem plastifikace a dekompresí. Funkce Precise Metering 2 zajišťuje pokročilou kontrolu dekomprese se zpětným otáčením šroubu po plastifikaci, zatímco funkce Precise Metering 3 kontroluje objem po plastifikaci a provádí automatické V–P a přizpůsobení dekomprese. Zvolíte-li automatický režim, nemusíte se zabývat složitým nastavováním parametrů – stačí jen funkci zapnout.

Řízení AI s měřením

Tato funkce používá k měření řízení momentu namísto řízení rychlosti. Umožňuje tak kompenzovat odchylky ve viskozitě materiálu, stupních vysušení a také přebroušení materiálu. Výsledkem jsou proměnné otáčky šroubů.

AI sledování zpětného toku

AI sledování zpětného toku společnosti FANUC ukazuje, co se děje uvnitř ventilu, takže můžete monitorovat charakteristiku zavírání a stav opotřebení kontrolního prstence. Proces vstřikovaní se také zobrazuje na obrazovce ve formě křivky, abyste mohli kontrolovat a měnit parametry v případě výskytu chyb.

Řízení AI křivky tlaku

Tato funkce ovládá křivku tlaku, aby bylo zajištěno stabilní vstřikování i v případě vnitřního problému, jako je změna charakteristiky materiálu nebo externí teploty. Je ideální pro velmi citlivé vstřikovací aplikace, jako je vstřikování čoček.

Funkce Auto Purge a Material Purge

Volitelná funkce Auto Purge technologie ROBOSHOT umožňuje na konci výroby nebo při aktivaci alarmu vyčistit zbytek materiálu z válce extruderu. To usnadňuje čištění horkého vtoku ve formě a zkracuje dobu nastavení.

Výkonné vstřikovací jednotky

Výroba tlustostěnných automobilových dílců, např. komponent z materiálu POM pro bezpečnostní systémy vozidel, často od strojů vyžaduje schopnost dlouhé doby držení. ROBOSHOTY se dodávají s výkonnými vstřikovacími jednotkami, které jsou pro výrobu těchto typů komponent ideální.

Vícedutinové tlakové kanály

Pro naprostou transparentnost a špičkové řízení jakosti se ROBOSHOT dodává až se 16 vícedutinovými tlakovými kanály, monitorováním rovnovážných poměrů v dutinách a sběrem historických dat. V zájmu úspor, zajištění jednoduššího provozu a minimalizace potřeby externích součástí se monitorování realizuje prostřednictvím CNC. Stačí vybrat požadovanou kvalitu dílů.

Řízení výroby a procesů

Euromap 63/FANUC Link i

Euromap 63 je systém řízení kvality vstřikování od firmy FANUC. Na jediném serveru shromažďuje a uchovává údaje o výrobě od všech vašich strojů a umožňuje z nich vytvářet přehledy.

Monitorování změn parametrů

Monitorování změn parametrů zaznamenává do protokolu posledních 10 000 událostí.

Integrované periférie

například

  • kontrola teploty formy 
  • kontrola přehřátí
  • nastavitelné základní funkce (max. 8 systémů)
  • nastavitelné signální funkce (výstup maximálně 32 z více než 300 různých logických signálů AND/OR)