Upravte si své stroje ROBODRILL

Paleta specializovaného softwarového a hardwarového příslušenství FANUC zvýší produktivitu vašich strojů FANUC ROBODRILL v nesmírně rozsáhlé škále aplikací a poskytne vám svobodu při přesném vyladění procesů obrábění na míru vašim potřebám. Stejně jako všechny ostatní produkty FANUC se i příslušenství FANUC vyznačuje špičkovou spolehlivostí a jednoduchostí používání, protože bylo navrženo tak, aby vám umožnilo využít stroje ROBODRILL naplno. S ním můžete zvýšit produkci a zajistit přesné standardy kvality i v těch nejnáročnějších procesech obrábění.

Standardní funkce a doplňky

FANUC Manual Guide i

Nástroj FANUC MANUAL GUIDE i je navržen tak, aby zkrátil celkovou dobu od výkresu až po výrobu. Je vybaven ergonomickým grafickým uživatelským rozhraním (GUI) a uživatelsky přívětivými ikonami. Uživatelé mohou také využívat asistované a konverzační programování obráběcích cyklů, snadné programování dílů a provádění simulací.

Pohotová obrazovka

Pro účely rychlého programování a údržby nabízí ovládací panel stroje ROBODRILL čtyři pohotové obrazovky, které vám ušetří čas. Jedná se o obrazovky pro:

  • rychlou úpravu CNC programů,
  • nastavení kompenzace nástroje a souřadnic – včetně možnosti ochrany a obnovy dat,
  • nastavení provozu stroje – včetně obráběcích a energetických režimů podle programu,
  • nastavení údržby – včetně obnovení revolveru a nastavení referenčních bodů motoru.

Funkce nastavení obráběcího režimu

Pomocí této funkce lze nastavit a optimalizovat obráběcí a energetické režimy podle programu. Parametry servopohonů lze přizpůsobovat podmínkám obrábění. Parametry obráběcího režimu lze měnit prostřednictvím M-kódu během samotného obrábění, což zajišťuje nejlepší možné podmínky pro průběh procesu.

Podpora preventivní údržby

Obrazovky na podporu údržby stroje ROBODRILL, které nabízejí úplný přehled o funkci detekce svodových proudů stroje ROBODRILL, včas odhalí problémy s izolačním problémem a svodem elektřiny a naznačí potřebu preventivní údržby, čímž umožňují předcházet prostojům. Tyto obrazovky současně podporují pravidelnou údržbu prostřednictvím harmonogramů a připomenutí. Procesy lze navíc snadno přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.

Přizpůsobitelné PMC

Přizpůsobitelné řízení PMC strojů ROBODRILL umožňuje snadno vytvářet programy pro periferní zařízení v jazyce LADDER, včetně možností nastavení vstupů a výstupů a úpravy I/O signálů pro tyto programy. Vlastní ovládací panel dovoluje monitorovat stav periferních zařízení, řídit vypínače (ON/OFF) u obráběcích programů, vytvářet vypínače, kontrolky a impulzové spínače. S využitím tohoto panelu lze velmi jednoduše a bez větších nákladů konstruovat periferní zařízení a provádět jejich údržbu.

AI kompenzace tepelné roztažnosti

Tuto funkci lze snadno instalovat. Výrazně přitom zkracuje zahřívací dobu stroje a zajišťuje přesné obrábění i za podmínek rostoucí teploty, která může ovlivnit rozměrovou přesnost. Na základě sledování provozního stavu vřetena tato funkce upravuje obráběcí proces a tak kompenzuje případnou tepelnou roztažnost.

Volitelné funkce a doplňky

Rozhraní přídavné osy (4/5 os)

Standardní CNC řady 31i-B5 již obsahuje funkční výbavu pro přeměnu jednotky ROBODRILL na pětiosý
stroj. Stačí přidat jen hardwarový a softwarový doplněk. Schopnost simultánního řízení pěti os
je již součástí CNC.

Robot Interface 2

Rozhraní FANUC Robot Interface 2 umožňuje jednoduchou a nenákladnou výstavbu obráběcí buňky. Umožňuje jednoduše připojit čtyři stroje ROBODRILL a jeden robot bez nutnosti dodatečné systémové řídicí jednotky – celý řídicí software je součástí PMC stroje ROBODRILL. Kromě toho řídicí jednotka robotu podporuje automatické boční nebo přední dveře.

Funkce vyhlazování

Funkce Nano Smoothing stroje FANUC ROBODRILL omezuje potřebu ručního dokončovacího obrábění u procesů typu obrábění forem, které se vyznačují členitě tvarovanými plochami. Rozšíření prediktivních bloků umožňuje preciznější obrábění v procesech, jako je obrábění forem apod., které zahrnují řezání složitých tvarů definovaných mnoha krátkými programovými bloky. AI Contour Control I/II umožňuje vysoce přesné obrábění optimální rychlostí, eliminaci chyb a vyšší rychlost posuvu.

Systém dotykové sondy

Pro účely přesného měření nástrojů a obrobků a bezkontaktní monitorování zlomení nástroje
může být stroj ROBODRILL vybaven špičkovými dotykovými sondami a zařízeními pro měření nástrojů třetích stran.

AI Tool Monitor

Funkce AI Tool Monitor sleduje zatížení vřetena při obrábění otvorů a v případě
překročení stanovených parametrů zátěže vyšle poplachový signál, čímž brání zničení nástroje. Funkce má za úkol zabránit poškození
a nákladným prostojům. V případě, že ke zničení přesto dojde, okamžitě zastaví stroj.

Network interfaces

Networking ROBODRILL with personal computers and robots is achieved easily via Ethernet. ROBODRILL supports various types of field networks and connections such as I/O Link, PROFIBUS-DP and FL-net.

Nejdůležitější fakta o účinnosti

ROBODRILL-LINKi

LINKi je vylepšený nástroj pro řízení informací z výroby a kvality, vybavený novým grafickým rozhraním. Umožňuje v reálném čase monitorovat na vzdálených počítačích nebo chytrých zařízeních stav a provozní podmínky až 100 strojů ROBODRILL. Pro každou úlohu obrábění jsou k dispozici specifické informace a také lze nastavit odesílání notifikací na různá zařízení. Prostřednictvím mimořádně uživatelsky přívětivého a intuitivního rozhraní lze přistupovat k funkcím preventivní údržby a servisu spotřebního materiálu a oprav.

Otočný stůl FANUC ROBODRILL DDRiB – ideální přídavná osa

Díky přímo poháněnému motoru a lepší tuhosti v zájmu přesnějšího obrábění představuje otočný stůl FANUC ROBODRILL DDRiB dokonalou přídavnou osu pro váš stroj ROBODRILL. Mezi výhody patří doba indexace pouhých 0,55 sekundy, ultra rychlé upínání a upínací moment 700 Nm.

FANUC ROBODRILL DDR-TiB – řešení pro díly do hmotnosti 200 kg

V závislosti na potřebách aplikace můžeme váš stroj ROBODRILL vybavit mimořádně robustním systémem DDR-T s radiálním čepem, který nabízí všechny výhody otočného stolu DDR a k tomu vřeteno suportu a úhelníkové držáky. Větší tuhost zajišťuje ještě vyšší úroveň přesnosti obrábění. Z vaší strany stačí přidat upínací desku. Praktická konstrukce stolu DDR-T dovoluje zachovat stejný pohyb v ose X jako u tříosé geometrie. Upínací moment stolu DDR-TiB činí 1100 Nm.