Přizpůsobte si své laserové systémy

Přizpůsobení laserového systému FANUC konkrétním potřebám je díky pestré nabídce specializovaného hardwarového příslušenství a softwarových funkcí překvapivě snadné, ať už má vaše aplikace jakkoli náročné požadavky. Tyto doplňky přinášejí hmatatelné výhody v podobě optimální doby cyklu a přizpůsobené přesnosti a díky tomu umožňují vybudovat dokonalou sestavu.  

Softwarové funkce FANUC pro lasery

Řízení spáry laseru

U laserových řezacích strojů vybavených detektorem, který sleduje vzdálenost mezi tryskou a povrchem obrobku, předává funkce řízení řezné spáry FANUC signál z tohoto detektoru přes speciální rozhraní do systému CNC. CNC systém FANUC pak tento signál zpracovává, což umožňuje extrémně přesné řízení řezné spáry s využitím strojové osy Z. Řízení spáry zkvalitňuje proces řezání a umožňuje lépe kontrolovat řeznou spáru mezi tryskou a obrobkem.

Automatické zatažení osy pro řízení spáry

Přídavná funkce automatického zatažení a přiblížení osy automatického řízení spáry FANUC dovoluje automatické zatažení v ose řízení spáry během operace polohování z koncového bodu místa aktuálního řezu k místu dalšího řezu podél osy X/Y. Kromě toho umožňuje přiblížení k obrobku v ose řízení spáry a souběžně přiblížení k místu dalšího řezu podél osy X/Y bez opuštění režimu řízení řezné spáry. Odtud lze pak navázat další fází řezání.

Regulace výkonu

Tato funkce přizpůsobuje výkon laseru danému procesu řezání. Reguluje výkon, kmitočet a činitel využití laseru v reálném čase, takže je zachována synchronizace výkonu laseru a přísuvu osy. Ani při vysokorychlostním řezání velmi těsných obrátek nedochází k připalování a přehřívání.

Funkce řezání okrajů

Tato funkce detekuje ostré úhly v dráze řezu a automaticky přizpůsobuje rychlost a podmínky řezání, čímž zajišťuje ostřejší okraje a zkracuje dobu cyklu. Kromě toho, že produkuje lépe vyřezané plochy, zvyšuje tato funkce kapacitu a výkon stroje.

Funkce nastavení podmínek řezání

Funkce nastavení podmínek řezání sdružuje parametry stroje (které se jinak definují odděleně pomocí příkazů pro nastavení výkonu, kmitočtu a činitele využití laseru) a ukládá je do příkazové tabulky v E-kódu. Výsledkem je přehlednější struktura programu dílu a zjednodušení činností, což šetří cenný čas při nastavování opakovaných úloh.

Monitorování laseru

Tato funkce CNC systému dovoluje obsluze monitorovat stav laseru prostřednictvím vyhrazené obrazovky. Kromě zajištění konzistentního výkonu laserového oscilátoru a zvýšení produktivity stroje tato funkce současně umožňuje obsluze v případě chyby zasáhnout a zabránit poškození oscilátoru.

Kompenzace délky dráhy paprsku

Pokud stroj neprovádí kompenzaci divergence paprsku, průřezové rozměry paprsku při průchodu čočkou mění charakteristiky řezného nástroje. Kompenzace délky dráhy paprsku zajišťuje, že průřezové rozměry paprsku při průchodu čočkou zůstávají konzistentní.

Laserové hardwarové příslušenství FANUC

Vícekanálové CNC systémy

Zvolte si specializovaný CNC systém FS30i-LB pro 2D i 3D laserové řezací stroje, nebo cenově efektivní CNC systém FS31i-LB pro standardní 2D laserové řezačky. Oba CNC řídicí systémy nabízejí inteligentní softwarová řešení pro efektivní a produktivní laserové zpracování a podporují kombinované laserové a děrovací stroje. Integrované funkce pro regulaci laseru a diagnostiku předvídají potřebu údržby, čímž zaručují maximální dobu provozuschopnosti a vysokou produktivitu.

Krátké dráhy optického paprsku

Laser FANUC navádí paprsek uvnitř laserové skříně, což umožňuje umístit laser blíže k obrobku. Výsledkem je menší montážní plocha, která dovoluje kompaktnější návrh.

Dlouhé dráhy optického paprsku

Při instalaci laseru ve větší vzdálenosti od procesu je k dispozici delší dráha paprsku.