Řešení pro flexibilní, vysokorychlostní frézování

Všestranné CNC stroje pro mnoho různých aplikací

Kvalitní frézování se pozná podle jakosti povrchu a krátké doby cyklu. K naplnění těchto ukazatelů potřebují výrobci vysokorychlostní vřeteno, inteligentní software a univerzální CNC systém, který je schopen optimálně využít jejich stroje tváří v tvář měnícím se požadavkům na materiál a výrobu. Pozitivní dopad na hospodářský výsledek však vyžaduje ještě jeden faktor – perfektní spolehlivost.

Kontaktujte nás ještě dnes

Features that support flexible high-speed CNC milling

Use smart safety

Intelligent safety features supported by some CNCs make it possible to operate a machine tool with the door open or a tending robot without safety fences.