Řešení pro flexibilní, vysokorychlostní frézování

Všestranné CNC stroje pro mnoho různých aplikací

Kvalitní frézování se pozná podle jakosti povrchu a krátké doby cyklu. K naplnění těchto ukazatelů potřebují výrobci vysokorychlostní vřeteno, inteligentní software a univerzální CNC systém, který je schopen optimálně využít jejich stroje tváří v tvář měnícím se požadavkům na materiál a výrobu. Pozitivní dopad na hospodářský výsledek však vyžaduje ještě jeden faktor – perfektní spolehlivost.

Kontaktujte nás ještě dnes

Nejdůležitější je jednotková cena

Využívejte inteligentní bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce podporované některými CNC systémy umožňují provozovat obráběcí stroj s otevřenými dveřmi nebo obslužný robot bez mechanických zábran.