Колаборативен учебен пакет на FANUC: запознайте се отблизо с обучението по колаборативни роботи

Учебният пакет за CRX представя нов подход към обучението за работа с роботи. Той включва колаборативния робот за съвместна работа CRX-10iA на FANUC и всички функции, необходими за преподаване на основните умения за програмиране.

Поради нарасналото търсене на решения за роботи за съвместна работа (коботи) FANUC предлага начин да помогне на учащите се в училища, колежи, университети и центрове за обучение да се подготвят за бъдещето в областта на колаборативната роботика.

Съдържанието на пакета на FANUC е практически насочено и съдържа всичко необходимо на инструкторите, за да помогнат на новите поколения специалисти по роботика да постигнат своите професионални амбиции.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РОБОТА

 • FANUC CRX-10iA 
 • 6-осов колаборативен робот 
 • Товароносимост: 10 кг
 • Обсег: 1249 мм
 • Контролер R-30iB Mini Plus
 • Таблет за обучение (Tablet TP)
 • Конектори на J6 за камера и конфигурируеми входно-изходни устройства

УЧЕБНА КЛЕТКА

 • Здрава алуминиева рамка с бяло прахово покритие
 • Колела за лесно транспортиране и крачета за стабилност
 • 2 м захранващ кабел със стандартен 230 V щепсел
 • Алуминиева работна повърхност със слотове за лесно персонализиране
 • Налични опции:

– Скенер за безопасност
– Електрически грипер, предварително монтиран на робота, (налични и други опции за грипер)
– Самостоятелен работен плот и части

 

Готовност за INDUSTRY 4.0/IoT

 • 2x 10 Base-T или 100 Base-TX интерфейса
 • Поддържа Ethernet като стандарт
  – Състояние на робота, програмиране/променливи/диагностика, достъпни през уеббазиран интерфейс
  – iRVision и iPendant отдалечен интерфейс
 • Възможен допълнителен интерфейс, например Profinet 

УЧЕБЕН СОФТУЕРЕН ПАКЕТ

 • Готовност за използване на самостоятелни приложения, включително iRVision и Dual Check Safety (в зависимост от включените опции)
 • Пълни инструкции за настройка и калибриране на робота, iRVision и DCS

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ

 • Всичко, което инструкторите трябва да знаят, за да обучават учащите се как да работят с робот

СОФТУЕР ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА УЧАЩИ СЕ

 • Академична версия на софтуера за симулация ROBOGUIDE
 • 20 броя лиценза или 5 броя лиценза и 1 сървърен лиценз