Навигация

Сервопозициониращи устройства на FANUC

Силата да правиш повече неща

Сервопозициониращите устройства на FANUC разкриват възможностите ви и ви предоставят капацитета да правите повече неща с вашия робот на FANUC. Моделите покриват диапазон от полезни товари до 1500 кг и в зависимост от нуждите ви предлагат различни степени на скорост и гъвкавост. Подобрете конкурентоспособността си и увеличете продуктивността си, като включите сервопозициониращи устройства на FANUC в приложения, като например електродъгово заваряване, което изисква максимални функционални възможности и скорост от инструмента.

Лесно програмиране

Сервопозициониращите устройства на FANUC предлагат повече гъвкавост при широк спектър от приложения. Настройката и програмирането им са бързи и лесни благодарение на специализирания софтуер на FANUC и готовите за използване опции за офлайн програмиране на FANUC Roboguide.

Модели и спецификации според нуждите ви

1-осово кухо позициониращо устройство

Осигурява подобрена защита на кабелите за приложения, при които закачането им може да създаде проблем. Предлагат се две версии със следните спецификации:

Полезен товар 1000 кг, обсег на J1 740°, скорост на J1 120°/сек, въртящ момент на J1 1568 Nm, момент на завиване 20580 Nm, инерция на J1 461 кгм², повторяемост 0,05 мм, тегло 280 кг.

Полезен товар 1500 кг, обсег на J1 740°, скорост на J1 90°/сек, въртящ момент на J1 1960 Nm, момент на завиване 20580 Nm, инерция на J1 686 кгм², повторяемост 0,05 мм, тегло 280 кг.

1-осово компактно позициониращо устройство

Осигурява висока скорост и управление на големи полезни товари върху малка основа. Предлагат се две версии със следните спецификации:

Полезен товар 1000 кг, обсег на J1 740°, скорост на J1 120°/сек, въртящ момент на J1 1568 Nm, момент на завиване 7056 Nm, инерция на J1 461 кгм², повторяемост 0,05 мм, тегло 130 кг.

Полезен товар 1500 кг, обсег на J1 740°, скорост на J1 90°/сек, въртящ момент на J1 1960 Nm, момент на завиване 7056 Nm, инерция на J1 686 кгм², повторяемост 0,05 мм, тегло 130 кг.


2-осово позициониращо устройство за електродъгово заваряване

За максимално гъвкава работа до 500 кг. Полезен товар 500 кг, обсег на J1 270°, обсег на J2 480°, скорост на J1 120°/сек, скорост на J2 190°/сек, въртящ момент на J1 1764 Nm, въртящ момент на J2 686 Nm, инерция на J1 300 кгм², инерция на J2 300 кгм², повторяемост 0,05 мм, тегло 295 кг.

Haven‘t found what you are looking for in our lineup of positioners?

Get in touch and discover our customised auxiliary axes hardware/software packages to build your own robot positioner.

  • Up to 72 auxiliary axes controlled simultaneously
  • Up to 4 robots controlled simultaneously
  • Motor power up to 24kW and intermittent torque up to 130Nm
  • Many software functions available: Coordinated motion, Root Pass Memorization, Dynamic User Frame, and many more.

iRPickTool може да ви помогне за увеличаване на производителността. Обадете се на FANUC сега и ние ще ви покажем как.