Обучение на робот с помощта на функцията за ръчно направляване

Функцията за ръчно направляване на роботи за съвместна работа на FANUC улеснява обучението на вашия робот без необходимост от стандартно програмиране. Този метод на обучение ви позволява просто да направлявате ръчно робота по траекториите на движение.

Ръчното направляване включва не само функция за обучение, но ви предоставя възможността да се намесвате ръчно в програмите на робота.
Когато дадена програма завърши, функцията за ръчно направляване ви позволява също така да въздействате върху ръчната манипулация със захващащото устройство или обработвания детайл.

Това наричаме производствена ефективност.

Издигане на съвместната работа на роботи и хора на по-високо ниво

Лесният начин за обучение на роботи

За да обучите робот по точки или траектория, просто го направлявайте през желаните движения с помощта на ръкохватките, монтирани на китката му и натискайте бутона „teach switch“, за да потвърдите движенията. Новата функция за ръчно направляване на роботи за съвместна работа намалява необходимостта от обучение на персонала, което прави робота още по-рентабилен.

A new era of collaborative technology

Companies of all sizes and industries can benefit from Collaborative Robots like the CRX. It is suited for companies starting with their automation process to companies with extensive experience in the area, this collaborative robot will support your business to be more cost efficient and safer!

Learn more