Навигация

Максимална гъвкавост за производствените ви процеси

Ефективно взимане и проследяване

iRVision е уникалната система на FANUC за визуално разпознаване. Изцяло интегрирана в контролера R-30iB, тя е проектирана да бъде бърза за инсталиране, лесна за използване и ултрагъвкава. С помощта на 2D или 3D разпознаване на детайлите тя може да открива обработвани детайли, независимо от размера, формата или позицията им. Също така тя може да чете баркодове, да сортира по цветове и да поддържа гъвкаво подаване на детайлите, високоскоростно проследяване по визуалната линия (iRPickTool) и взимане на детайли от контейнер/панел. Като съществено важен компонент за увеличаване на производителността iRVision премахва нуждата от използване на приспособления за закрепване, осигурявайки по този начин допълнителни икономии на разходи.

Cover all types of vision with iRVision

Thanks to iRVision, each robot works as precisely as a human operator. All types of vision are applicable, ranging from 2D to 3D Vision. The entire range of robots can be equipped with this technology, from the smallest to the strongest robot, also including all our controller types. Based on this vast variety, the iRVision solution is suitable to various applications and industries.

Download Brochure

2D and 2  ½ D vision

iRVision finds parts and their precise positioning and part orientation (X,Y, Z and R). As a result, the production flexibility increases due to the eliminated need for expensive positioning fixtures. 2D vision is suited for any material handling applications, palletising and depalletising applications, as well as for vision inspections.

iRCalibration

Функциите
i
RCalibration
са базирани на iRVision, но това е самостоятелен сервизен инструмент, който опростява първоначалната настройка, ускорявайки цялата интеграция, което води до подобрение на точността на приложението. iRCalibration поддържа Robot Vision Mastering, възстановяне на управлението, автоматично настройване на TCP и UPFRAME и визуално настройване/калибриране на мулти група роботи, като например приложения за електродъгово заваряване с повече от един робот. Допълнителни решения, базирани на FANUC iRVision, са iRVision Weld Tip Inspection и iRTorchMate.

iRVision Weld Tip

С помощью iRVision Weld Tip Inspection можно выполнять визуальную проверку и контроль состояния сварочных наконечников с целью выявления их неисправностей. Данное специализированное программное обеспечение способно проводить различные проверки, позволяет измерять износ электрода и определять, был ли электрод заменен или зачищен.

iRVision Torch Mate

iRVision TorchMate е cнабден с индустриална камера и предотвратява възникването на проблеми с изравняването като поддържа централната точка на инструмента точно върху траекторията на инструмента. Като осигурява постоянно качество на заваряването, iRVision увеличава също така времето за работа, елиминирайки нуждата от превантивни действия.

iRPick Tool

Към iRPickTool

може да се добави функционалността iRVision 2D , която да подпомогне откриването на произволно поставени части върху движещ се конвейер. По този начин iRPickTool осигурява на единични или множество роботи възможността да идентифицират, вземат и поставят предмети в линеен и/или кръгов контур на конвейер. Това се поддържа от широка гама допълнителни функционалностти. Проектиран за лесно използване и от начинаещи и от експерти, този инструмент ви позволява да създавате както стандартни, така и персонализирани конфигурации. Тъй като настройката е plug & play, той не изисква TP програмиране и с него може да се работи удобно с помощта на iPendant touch.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА IR PICK TOOL