Навигация

Максимална гъвкавост за производствените ви процеси

Ефективно взимане и проследяване

iRVision е уникалната система на FANUC за визуално разпознаване. Изцяло интегрирана в контролера R-30iB, тя е проектирана да бъде бърза за инсталиране, лесна за използване и ултрагъвкава. С помощта на 2D или 3D разпознаване на детайлите тя може да открива обработвани детайли, независимо от размера, формата или позицията им. Също така тя може да чете баркодове, да сортира по цветове и да поддържа гъвкаво подаване на детайлите, високоскоростно проследяване по визуалната линия (iRPickTool) и взимане на детайли от контейнер/панел. Като съществено важен компонент за увеличаване на производителността iRVision премахва нуждата от използване на приспособления за закрепване, осигурявайки по този начин допълнителни икономии на разходи.

FANUC iR PickTool

Спестете разходи за разработване на софтуер с помощта на икономичния софтуер от FANUC за управление и визуално проследяване на поточната линия с един или няколко робота. Проектиран така, че да бъде еднакво лесен за използване както от начинаещи, така и от експерти, този инструмент позволява да създавате както стандартни, така и персонализирани конфигурации. Лесен за инсталиране чрез технологията „включи и работи“, той не изисква TP програмиране и може да се управлява удобно с помощта на iPendant touch.

Изтегляне на брошурата 

FANUC 3D Area Sensor

Напълно интегриран в контролера на робота, високоскоростният 3D Area Sensor на FANUC използва визуална технология за създаване на незабавни 3D карти. Те позволяват на робота да идентифицира и изважда отделни детайли от контейнери и да постига време за цикъл от 8 – 12 секунди дори детайлите да са мръсни, ръждясали, намаслени или, например при чували – да нямат ясно различими отличителни белези. Настройката е лесна с компютър или iPendant Touch на FANUC.

Изтегляне на брошурата 

iRCalibration

Функциите
i
RCalibration
са базирани на iRVision, но това е самостоятелен сервизен инструмент, който опростява първоначалната настройка, ускорявайки цялата интеграция, което води до подобрение на точността на приложението. iRCalibration поддържа Robot Vision Mastering, възстановяне на управлението, автоматично настройване на TCP и UPFRAME и визуално настройване/калибриране на мулти група роботи, като например приложения за електродъгово заваряване с повече от един робот. Допълнителни решения, базирани на FANUC iRVision, са iRVision Weld Tip Inspection и iRTorchMate.

iRVision Weld Tip

С помощью iRVision Weld Tip Inspection можно выполнять визуальную проверку и контроль состояния сварочных наконечников с целью выявления их неисправностей. Данное специализированное программное обеспечение способно проводить различные проверки, позволяет измерять износ электрода и определять, был ли электрод заменен или зачищен.

iRVision Torch Mate

iRVision TorchMate е cнабден с индустриална камера и предотвратява възникването на проблеми с изравняването като поддържа централната точка на инструмента точно върху траекторията на инструмента. Като осигурява постоянно качество на заваряването, iRVision увеличава също така времето за работа, елиминирайки нуждата от превантивни действия.

iRPick Tool

Към iRPickTool

може да се добави функционалността iRVision 2D , която да подпомогне откриването на произволно поставени части върху движещ се конвейер. По този начин iRPickTool осигурява на единични или множество роботи възможността да идентифицират, вземат и поставят предмети в линеен и/или кръгов контур на конвейер. Това се поддържа от широка гама допълнителни функционалностти. Проектиран за лесно използване и от начинаещи и от експерти, този инструмент ви позволява да създавате както стандартни, така и персонализирани конфигурации. Тъй като настройката е plug & play, той не изисква TP програмиране и с него може да се работи удобно с помощта на iPendant touch.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА IR PICK TOOL