Функции за безопасност на роботи

Интелигентната безопасност ви пести пространство и пари

Безопасността на оператора представлява най-важният компонент от проектирането на роботизираната клетка в сравнение с всичко останало. Създаването на безопасна среда обаче може да е скъпо и да има значително отражение върху големината на производствената площ. За разрешаване на тези два проблема FANUC осигурява различни интелигентни решения за безопасност, които поддържат разходите и недостига на производствена площ на минимални нива, като същевременно осигуряват безопасността на операторите, роботите и инструментите.

FANUC Dual Check Safety (DCS)

FANUC DCS е интелигентно интегрирано софтуерно решение, проектирано да осигурява пълна безопасност на операторите, роботите и инструментите. Премахвайки необходимостта от инвестиции в скъпоструващо и заемащо пространство оборудване за безопасност, софтуерът помага за намаляване до минимум на пространството, необходимо за роботизираните клетки. С помощта на FANUC iPendant Touch операторите могат да визуализират дефинирани зони на безопасност и да ги проверят в 3D перспектива пред роботизираната клетка.

Дръжте робота си под контрол

Функцията за проверка на скоростта DCS T1 наблюдава безопасността на скоростта при робота в ръчен режим за T1. Движението на робота се ограничава автоматично до 250 мм/сек.

Защита на движението

Детекция на сблъсък с висока чувствителност (HSCD) за минимални щети в случай на сблъсък и оптимизирани времена за цикъл и потребление на енергия, след като се използва идентификация на полезния товар.

По-безопасна работа

Чрез надеждно наблюдение на работната скорост, DCS проверката на съединение или скорост в декартова координатна система, се осигурява по-безопасна среда и работа в процеси като почистване на чеплъци, електродъгово заваряване или уплътняване.

Безопасност за станции за зареждане

Проверката DCS на шарнирните съединения или проверка за безопасност на позиция в декартова координатна система по категория 3/Pld, спестява ценно производствено пространство и – за най-малките зони на безопасност – осигурява безопасността на операторите в 3D дефинирана работна област.

Предимствата за вас с FANUC DCS

  • не е необходим допълнителен хардуер
  • най-малките зони за безопасност (50 см)
  • много лесна настройка на зоните за безопасност
  • лесно схематизиране на групи движения
  • две отделни комутационни вериги за двойна защита