Изключителна прецизност и намаляване на разходите по цялата производствена верига

Поради важността на безопасността за отрасъла постигането на максимална точност е от съществено значение за авиационната индустрия. Излишно е да споменаваме, че разходите също играят важна роля в определянето на приоритетите в едно производство. Тези два фактора обаче не са взаимноизключващи се. В качеството си на водещ доставчик на решения за индустриална автоматизация FANUC е изградила дейността си изцяло върху стремежа да създава решения, които предоставят отлично качество с повторяема прецизност и точност, като същевременно намаляват разходите. С продуктовата си гама, варираща от изключително надеждни високопрецизни системи с ЦПУ, способни да управляват сложни многоосови машини, до центрове за машинна обработка на метали, машини за нишкова електроерозийна обработка, машини за шприцоване и лазери FANUC произвежда редица решения, които точно отговарят на посочените по-горе цели. Освен това с цел рационализиране на производствените процеси роботите на FANUC могат да бъдат използвани в цялата производствена база за изпълнение на изключително разнообразни задачи. Оборудвани с визуални системи и сензори, те могат да извършват задачи, изискващи изключително висока степен на прецизност при много високи темпове на работа. Иновативната технология Power Motion дава възможност и за контрол на цели производствени линии, независимо от това дали се обработва метал, пластмаса, или дори съставни части като въглеродни влакна, предварително импрегнирани материали или други компоненти на смоли.

Попитайте ни как да автоматизирате производствените си процеси сега!

Автоматизиране на началото на поточната линия

Оптимизирайте веригата си за създаване на добавена стойност още от самото начало на производствения процес с помощта на автоматизация на поточната линия от FANUC. Независимо дали става дума за подготовка на материалите, позициониране, термично производство на детайли с машина за шприцоване, работа с инструменти или нещо друго, можете лесно да автоматизирате всякакъв брой задачи в авиационната промишленост, за да подобрите производствените си процеси и да снижите разходите си. Пултовете за обучение на FANUC улесняват програмирането в производствени условия, значително намаляват времето за настройка и скъсяват сроковете за завършване на производствения цикъл.

Високопрецизна обработка

Чрез решенията си FANUC се стреми да ви помогне да постигнете максимална прецизност при всеки етап от производствения процес. Независимо от това дали става въпрос за позициониране на детайли, занитване, пробиване, сложни машиннообработвани детайли, или изработване на тежки изковки, индивидуалните решения на FANUC правят възможно автоматизирането дори на най-сложните операции за постигане на изключителна точност. Постигнатите като резултат надеждност, последователност и рентабилност са в основата на всичко това.

Автоматизирано манипулиране и взимане 

Можете да спестите значителни суми чрез автоматизиране на преместването на детайли, взимането, поставянето, сортирането, обслужването на машините и тестването.  Автоматизирането на тези процеси не само ви дава възможност да оптимизирате производствените си процеси, но и да реагирате гъвкаво на разработването на нови технологии и по този начин да изпреварите конкуренцията. Това може да се подобри допълнително чрез използването на интелигентни технологии за визуално разпознаване и сензорни системи.

Краят на линията не е краят на процеса 

Автоматизирането на края на производствената ви линия не само предлага намаляване на разходите, но и решава проблемите със здравето и безопасността на работниците, тъй като вече не е необходимо те да вдигат тежки и потенциално опасни детайли. Освен това всички процеси по опаковане, етикетиране, пакетиране и палетизиране изискват изморителна и монотонна ръчна работа, която може да бъде оптимизирана с помощта на автоматизирани системи.