Подходящото решение за всеки ваш продукт

Ако се огледате около вас, ще откриете безкрайно много предмети, които са произведени, обработени или пакетирани с технологиите на FANUC. И не само това. FANUC непрекъснато се стреми да подобрява процесите ви и да направи производството ви по-ефективно. Независимо от задачата, материала, промишления отрасъл или пазара, FANUC осигурява най-подходящото решение за вас и вашия продукт.

По-висока производителност в цялата верига за добавяне на стойност

Добавете стойност към целия производствен процес с помощта на интелигентните решения за автоматизация на FANUC. Ние обръщаме специално внимание на производствения ви процес, подпомагаме ви при приложения, включващи операции в началото и края на линията, обработка, взимане и манипулиране.

End of line:

automated solutions for more efficient packaging, palletising, handling and loading

Front of line:

flexible solutions for depalletising, loading and line charging

Picking:

intelligent picking solutions offering uninterrupted speed, accuracy and dexterity

Processing:

smart systems to reduce your cycle times and increase your productivity whatever you produce