Подходящото решение за всеки ваш продукт

Ако се огледате около вас, ще откриете безкрайно много предмети, които са произведени, обработени или пакетирани с технологиите на FANUC. И не само това. FANUC непрекъснато се стреми да подобрява процесите ви и да направи производството ви по-ефективно. Независимо от задачата, материала, промишления отрасъл или пазара, FANUC осигурява най-подходящото решение за вас и вашия продукт.

По-висока производителност в цялата верига за добавяне на стойност

Добавете стойност към целия производствен процес с помощта на интелигентните решения за автоматизация на FANUC. Ние обръщаме специално внимание на производствения ви процес, подпомагаме ви при приложения, включващи операции в началото и края на линията, обработка, взимане и манипулиране.

Край на поточната линия:

автоматизирани решения за по-ефективно опаковане, палетизиране, манипулиране и натоварване

Начало на поточната линия:

гъвкави решения за депалетизиране, натоварване и зареждане на поточната линия

Взимане:

интелигентни решения за взимане, предлагащи постоянна скорост, точност и маневреност

Обработка:

интелигентни системи за намаляване на времената за цикъл и увеличаване на продуктивността независимо какво произвеждате