Навигация

Възползвайте се максимално от вашата машина

ЦПУ системи за по-висока производителност

За да подобрите качеството на повърхнините и производителността на шлифоване, вашата ЦПУ система трябва да поддържа функции, които са проектирани така, че да извличат максимума от вашата обработка. Независимо дали използвате цилиндрично шлифоване за подобряване на повърхнините на струговани детайли, плоско шлифоване за създаване на форми и повърхнини или 5-осево шлифоване за изработка на инструменти, максималното увеличаване на производителността и получаването на най-добри резултати от машината ви е много по-лесно с помощта на специализиран партньор.
Свържете се с нас сега

Отлични резултати благодарение на ЦПУ

Използвайте ЦПУ технологиите за подобряване на качеството и ефективността на процесите при цилиндрично и повърхностно шлифоване. Предимствата включват:

  • По-голяма точност и повторяемост      
  • По-голяма мощност                        
  • Добавена гъвкавост                                   
  • По-прецизен контрол на процеса.

Оптимизиране на времената на обработващите цикли

Възползвайте се от възможността за програмиране от разстояние

Някои машиностроители предоставят софтуер, който ви позволява да програмирате траекториите на инструментите, движението по осите и процесите дистанционно от компютър. След като бъдат изчислени, тези движения могат да се импортират лесно във вид на команди в ЦПУ системата. Отворените ЦПУ системи позволява също така да персонализирате циклите на шлифоване.

Най-важно е качеството на повърхнините