Навигация

По-бързо манипулиране, независимо от обекта или отрасъла

Решения за всеки мащаб или приложение

Благодарение на пълната наличност – от компактни модели, проектирани да работят в чувствителни среди, до гиганти за тежки условия на работа – намирането на подходящ за вас робот-манипулатор е лесно, без значение дали се нуждаете от дейности по взимане и поставяне, дозиране, палетизиране, пакетиране, преместване на детайли, обслужване на машини, или сглобяване. Независимо от отрасъла, добрите доставчици работят според всеки мащаб, осигурявайки лесни за използване самостоятелни решения или напълно интегрирани системи, които автоматизират от начало докрай всеки процес, свързан с манипулиране. Способни да работят упорито с висока скорост, изцяло интегрираните решения също така максимизират продуктивността чрез увеличаване на производителността и удължаване на времето на работа.
Намерете подходящия робот за манипулиране

Full automation from a single partner

Manufacturers with a long track record in factory automation will make automating your production facility easy. The ultimate in compactness and precision, superior material handling robots are operated using a common proprietary control. This makes them infinitely reliable and very easy to maintain. It also means excellent support from the manufacturers, who understand their robots better than anyone else. When it comes to fully scalable solutions, material-handling activities can be automated either fully or in stages. Either way you are future proofing your business.