Навигация

Непрекъсната продуктивност

По-ефективно взимане и пакетиране

В съвременните динамични производствени среди, операциите по взимане и пакетиране изискват много усилия от операторите, тъй като за тях са нужни непрекъсната скорост, точност и сръчност. Независимо дали взимат и пакетират пръчици от сирене, тарт фламбе с капризни форми или палети със смесени товари, роботите, за разлика от хората, могат да изпълняват тези задачи с постоянство и висока скорост, без необходимост от почивки. За увеличаване на продуктивността може да се използва специализиран софтуер за координиране и синхронизиране на операциите по взимане и пакетиране на множество роботи на 2000 продукта за минута по една поточна линия. Този вид автоматизация не само намалява разходите спрямо ръчния труд, но също така ви спестява ценно производствено време.

Свържете се с нас сега

Pick and pack better faster

Pick 2,000 parts per minute using 10 robots and advanced software

Cost-effective queue management tracking software provides an optimal solution for pick and pack processes involving single robot and multi robot line tracking or visual line tracking applications such as picker lines. Using these proven tools, beginners and experts alike can create standard configurations or customise their own solutions. Good solutions are quick and easy to set up using  plug & play, do not require TP programming and can be conveniently operated via an external pendant.