Kullanım KoşullarıAşağıdaki Kullanım Koşulları, web sitelerinin (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) kullanımını yönetecektir. Bu Siteye erişmekle ve hizmetleri kullanmakla, bu Kullanım Koşullarına tabi olmayı kabul edersiniz. Kullanım Koşullarını veya bir kısmını kabul etmiyorsanız bu Siteyi kullanamazsınız.

Bu Siteyi FANUC Turkey Endustriyel Otomasyon Tic. Ltd. Şti. Şerifali Mevkii Barbaros Cad. 34760 – Ümraniye Istanbul TURKEY işletmekte, denetlemekte ve yönetmekte olup, aynı zamanda ve Sitenin de sorumlusudur.

Kullanım Koşullarına tek tek durumlarda, özellikle ürün ve/veya hizmet tekliflerine ilişkin olarak FANUC'un özel şartları ve koşulları ile ilave yapılabilir, bu koşullar denetlenebilir veya değiştirilebilir.

1. Telif Hakkı ve Kullanım Hakları

Sitenin içeriği ve yapısı telif hakkı ile korunmaktadır. Bu hem Sitenin yapısı için hem de Sitede bulunan tüm işlevleri, bilgiler, veriler, metin, resim ve ses materyalleri için ve aynı zamanda da Sitenin sayfalarının işlevsel olmasını sağlamak üzere kullanılan tüm bileşenleri için geçerlidir. Kullanıcı, özel koşullara tabi genişletilmiş hizmetleri kullanmıyorsa, bilgiler ve içerik, Sitede sunulan işlevler tarafından tanımlanan sınırlar içinde kullanılabilir. Sitenin herhangi bir içeriğinin indirme veya baskı için erişilebilir olması durumunda FANUC, kullanıcıya kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlı münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak verir. Bu hak, kullanıcının Site içeriğinden herhangi bir ticari fayda sağlamasına izin vermez. Ancak kullanıcı, Sitede tanıtılan FANUC’un ürünlerine ilişkin olarak FANUC ile anlaşmalar yapma gibi ticari kararları almak için Site içeriğini kullanabilir. Diğer tüm açılardan, FANUC tarafından aksi halde yetkilendirilmeyen kullanıcı Sitenin içeriği, materyalleri, programları ve bileşenlerine ilişkin hiçbir hakka sahip olmayacaktır. Özel olarak kullanıcı
a) içerikte bulunan telif hakkı ve diğer tescil bildirimlerini değiştirmeyecek veya kaldırmayacaktır;
b) içeriği herhangi bir şekilde değiştirmeyecek veya çoğaltmayacak veya halka açık olarak sergilemeyecek, işlemeyecek veya dağıtmayacak veya bunları herhangi bir başka kamu veya ticari amaçla kullanmayacaktır;
c) içeriği herhangi bir üçüncü tarafa devretmeyecektir;
d) bu Siteyi, Sitede zarara yol açacak veya Sitenin kullanımına veya erişilebilirliğine zarar verecek veya verebilecek şekilde veya herhangi bir hukuk dışı, hileli, yasa dışı veya zararlı vb. yollarla veya bu gibi bir amaç veya aktiviteyle ilişkili olarak kullanmayacaktır.

2. Markalar ve Logolar

Sitede kullanılan markalar ve logolar yasal koruma altındadır. Dolayısıyla, ilgili hak sahiplerinin önceden rızası olmadan bu marka ve logoların kullanılmasına izin verilmez.

3. Bilgi ve İçerik Sorumluluğu, Kullanılabilirlik

Aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece sağlanan bilgi ve içerik, FANUC tarafından bir sözleşme yapma teklifi teşkil etmez. Dolayısıyla, ürünler veya hizmetlerin hiçbir açıklaması, kendiliğinden sözleşmeye dair yükümlülükler teşkil edecek şekilde kabul edilecek bir teklif olarak yorumlanamaz.
FANUC bilgileri görüntüleyerek tavsiyede bulunmak ve ayrıca belirli bir ürünün satın alınması gerektiğini önermez ya da böyle bir istekte bulunmaz. Sağlanan bilginin tek amacı, belirli bir ürün veya hizmetin belirli bir amaca uygun olup olmadığı konusunda kullanıcıların kendi kararlarını vermesine yardımcı olmaktır.

Site ve alınabilen bilgiler ve içerikleri dikkatli bir şekilde derlenmiştir. FANUC, Sitede sağlanan tüm bilgilerin ve içeriğin güncel ve doğru olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, sağlanan bilgiler ve içeriğin doğru olmadığı veya geçerli durumu yansıtmadığı hususu tümüyle dışlanmaz. Dolayısıyla FANUC, özellikle fiyat ve ürün bilgisine ilişkin olarak Site içinde sağlanan bilgi ve içeriğin güncelliği, doğruluğu veya tamlığı için sorumlu değildir. Ayrıca, FANUC içerik ve bilginin kusurdan arınmış olduğu veya belirli bir amaca uygun olduğu konusunda hiçbir garanti üstlenmemektedir. Bu gibi bir görüş, tavsiye, beyan, duyuru veya bilgilendirmeye güvenme riski tamamen size aittir.

FEC, Siteden verilen hizmetlerin her ne kadar en iyi şekilde verilmeye çalışılsa da kesintisiz, zamanında veya hatasız olacağını garanti etmez.

4. Köprüler ve Üçüncü Taraf Web Siteleri

FANUC size kolaylık olması açısından üçüncü taraflarca işletilen web sitelerine (örneğin Youtube, Twitter ve Facebook) bağlantılar sağlayabilir. Tüm bu bağlantılar etkinleştirilmeden önce tarafımızca dikkatli bir şekilde incelenmektedir. Ancak ilgili sağlayıcıların içerik üzerinde önemli ölçüde değişiklik yapabileceğini garanti edemeyiz ve bundan dolayı başka sağlayıcıların bağlantılı web sitelerinin içeriği için sorumluluk kabul edemeyiz. Özellikle de bu gibi web sitelerin içeriğinin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmemekteyiz. Bağlı herhangi bir web sitesini ziyaret etmeye karar verirseniz, bunun riski kendinize ait olarak yaparsınız ve virüslere veya diğer tahrip edici öğelere karşı tüm koruyucu önlemlerin alınması sizin sorumluluğunuzdadır.
Ancak, bağlantılı web sitelerinde yasa dışı, uygunsuz veya yanlış bilgi ve içerik tespit ederseniz, lütfen derhal FANUC'a bilgi veriniz.
FANUC bağlantı verilmiş herhangi bir web sitesine veya bunlar üzerinde görünen bilgilere veya açıklanan ürün ve hizmetlere ilişkin garanti veya beyanda bulunmaz veya bunları tasdik etmez. Bağlantılar, FANUC veya bu Site, bu bağlantılarda görüntülenen veya bunlar aracılığıyla erişilebilen herhangi bir marka, ticari ad, logo veya telif hakkı işaretine sponsor olmaz, bunları tasdik etmez, bunlarla ilişkili veya bağlantılı değildir veya yasal olarak yetkilendirmez veya bağlantı verilmiş hiçbir web sitesi FANUC'un veya bağlı şirketleri veya iştiraklerinin markasını, ticari adını, logosunu veya telif hakkı işaretini kullanmak üzere yetkilendirilmemektedir.
FANUC'un önceden yazılı izni olmadan başka web sitelerinden bu Siteye çerçeve oluşturmak veya satış içi bağlantı vermek açık bir şekilde yasaktır. Siteleri veya ilgili içeriğini çerçeve içinde içermek veya görüntülemek üzere bir köprü kullanma iznine sahip değilsiniz.

5. Sizin Sağladığınız Bilgiler

FANUC herhangi bir gizli veya tescilli bilgiyi Site üzerinden FANUC'a göndermenizi istemez ve göndermemeniz gerekir. FANUC'a sizin tarafınızdan ya da adınıza hareket eden kişiler tarafından gönderilen tüm bilgi ve materyallerin gizli veya tescilli addedilmeyeceğini kabul edersiniz. Bu gibi bilgi ve materyalleri FANUC'a sağlamakla bu bilgi ve materyallerin kullanılması, çoğaltılması, görüntülenmesi, halka açık işlenmesi, aktarılması, değiştirilmesi ve dağıtılması konusunda FANUC'a sınırsız, geri dönülemez, dünya çapında geçerli, telifsiz lisans vermiş olursunuz ve ayrıca, FANUC'a sizin tarafınızdan ya da adınıza hareket eden kişiler tarafından sağlanan fikirler, konseptler ve teknik bilginin kullanımı konusunda FANUC'un serbest olduğunu kabul edersiniz. Aynı zamanda, karalayıcı, tehdit edici, müstehcen veya başka şekilde hukuk dışı olan veya başka birine ait tescil teşkil eden bilgi veya materyalleri FANUC'a göndermeyeceğinizi garanti eder ve FANUC'un bunu istemediğini kabul edersiniz. FANUC bu gibi içeriği Siteden kaldırma hakkını saklı tutar.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

FANUC kasıtlı kötü niyetli hareket ve ağır ihmalin neden olduğu yaralanma, zarar ve kayıp için yükümlü olacaktır. Hafif ihmalin neden olduğu zarar ve kayıplar için yükümlülük dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere FANUC'un başka yükümlülüğü, geçerli kanuni düzenlemeler kapsamında izin verilen azami ölçüde sınırlı olacaktır.
Yukarıdaki hükümlere halel getirmeksizin, kullanıcının katkıda bulunan ihmali – özellikle, işbirliği hizmetlerinin olmaması, organizasyon hataları, yetersiz veri yedekleme veya başka sözleşme yükümlülüklerinin ihlali – her türlü tazminat talebinin miktarını düşürür.

7. Değişiklikler

FANUC, Web sitesinin herhangi bir özelliğinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere Web sitesinin herhangi bir hususunu istediği zaman sonlandırabilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya yayımdan kaldırabilir. FANUC ayrıca bildirimde bulunmadan bazı özelliklere ve hizmetlere kısıtlama getirebilir veya Siteye erişiminizi kısıtlayabilir.
FANUC bu Kullanım Koşulları üzerinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu Kullanım Koşullarına yapılan düzenlemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

8. Geçerli Hukuk

Bu Site, Lüksemburg hukuku kapsamında işletilmektedir.
Echternach, Şubat 2015.