Politika o zasebnosti in piškotkihVarnost in zaščita vaših osebnih podatkov sta za družbo FANUC Adria d.o.o., Ipavčeva 21, 3000 Celje, Slovenia (v nadaljevanju »FANUC«) izrednega pomena, in vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni o varovanju podatkov; pomen izrazov »osebni podatki« ali »podatki« je opisan v nadaljevanju.

Cilj te Politike o zasebnosti je obvestiti vas o obdelavi vaših Podatkov v povezavi z vašim obiskom naše spletne strani www.fanuc.eu (v nadaljevanju »Stran«) in z vašo uporabo vseh dodatnih storitev, ki jih nudi družba FANUC.

Pridržujemo si pravico, da to Politiko o zasebnosti kadar koli spremenimo. Take spremembe bomo objavili na naši Strani in bodo stopile v veljavo takoj, razen če bo navedeno drugače. Zato vam svetujemo, da redno preverjate to Politiko o zasebnosti, da boste vsakič uporabljali zadnjo različico.

Odgovorni organ

Odgovorni za obdelavo podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU («GDPR«) je:

FANUC Adria d.o.o.
Ipavčeva 21
3000 Celje
Slovenia
Email: info@fanuc.si
Fax: +386 8 205 64 98

1. Osebni podatki/Podatki

Osebni podatki so vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče identificirati, neposredno ali posredno, zlasti s sklicevanjem na identifikatorje, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji ali spletni identifikator.

2. Obdelava podatkov

»Obdelava« podatkov nosi pomen, kot je opredeljen v 4. členu GDPR: »‘obdelava’ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.«

Vaše podatke obdelujemo samo v obsegu, ki je nujno potreben in pod pogojem, da je to zakonsko dovoljeno, npr. če je obdelava potrebna za izpolnjevanje pogodbenih določil oz. v povezavi z omogočanjem vaše uporabe naše Strani oz. pod pogojem, da se z obdelavo izrecno strinjate. To velja tudi za morebitno izmenjavo Podatkov znotraj naše skupine podjetij. Vaše Podatke obdelujemo zlasti v naslednje namene in na podlagi naslednjih zakonskih določil:

2.1 Podatki, zbrani za tehnično delovanje spletne strani

V namen tehničnega delovanja spletne strani je potrebno, da obdelujemo določene samodejno poslane informacije o vas, da lahko vaš brskalnik prikaže našo spletno stran in da to spletno stran lahko uporabljate. Ti informacije se samodejno zbirajo ob vsakem obisku naše spletne strani in se shranijo v dnevniške datoteke našega strežnika. Te informacije se nanašajo na računalniški sistem računalnika, s katerega prihajajo zahteve. Tako zbiramo naslednje informacije:

 • Naslov IP
 • Tip in različico brskalnika (npr.: Firefox 59.0.2 (64-bitni));
 • Jezik brskalnika (npr.: Nemščina);
 • Operacijski sistem (npr.: Windows 10);
 • Interna ločljivost okna brskalnika;
 • Ločljivost zaslona;
 • Status aktivacije orodja Javascript;
 • Status orodja Java;
 • Status piškotkov;
 • Globina barv;
 • Čas dostopa do spletne strani

Vaše osebne podatke obdelujemo za tehnično delovanje naše spletne strani na podlagi naslednje zakonodaje:

 • za izpolnjevanje pogodbenih določil oziroma za izvajanje predpogodbenih ukrepov v skladu s točko b 1. odstavka 6. člena GDPR, pod pogojem, da našo spletno stran obiščete z namenom pridobivanja informacij o naših izdelkih in storitvah; in
 • za zaščito naših legitimnih interesov v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR, ko želimo, da je stran tehnično vam na razpolago. Naš legitimni interes je ponuditi vam privlačno, tehnično delujočo in uporabniku prijazno spletno stran.

2.2 Obrazec za registracijo

Svoj izdelek lahko registrirate preko obrazca za registracijo na naši Strani, in tako boste lahko dostopali do mnogo različnih storitev, kot so učinkovitejša podpora, opozorila o podpori za izdelke, ipd. Vnesti morate nekaj osebnih informacij in informacij o relevantnem izdelku.

Vse podatke, zbrane preko obrazca za registracijo, bomo uporabljali samo v namene nudenja teh dodatnih storitev.

V ta namen obdelave podatkov zbiramo naslednje podatke:

 • Naslov elektronske pošte
 • Ime in priimek
 • Ime podjetja
 • Ulica
 • Poštna številka
 • Mesto
 • Država
 • Telefonska številka

Prej navedene podatke obdelujemo za opisani namen na podlagi naslednje zakonodaje:

 • za izpolnjevanje pogodbenih določil oziroma za izvajanje predpogodbenih ukrepov v skladu s točko b 1. odstavka 6. člena GDPR, pod pogojem ,da se registrirate za uporabo uporabniškega računa in storitev, ponujenih v tem kontekstu, zlasti v naši e-prodajalni; in
 • za zaščito naših legitimnih interesov v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR, ko želimo, da je portal tehnično vam na razpolago. Naš legitimni interes je, da vam lahko ponujamo privlačen, tehnično delujoč in uporabniku prijazen portal.

2.3 Kontaktni obrazec

Vprašanja nam lahko posredujete preko kontaktnega obrazca na naši Strani. Da bi lahko odgovorili na vaše vprašanje, potrebujemo določene kontaktne podatke, kot so vaša telefonska številka ali elektronski naslov. Vsa ostala polja so označena kot »poljubna«, svoje vprašanje lahko oddate ne da izpolnite te dodatne informacije.

Vse zahteve po podpori, ki nam jih pošljete preko naših spletnih obrazcev, bodo poslane neposredno ustrezni podružnici, evropski sedež družbe pa bo prejel kopijo sporočila.

Vse podatke, zbrane preko kontaktnega obrazca, bomo uporabljali samo za obravnavo vašega vprašanja.

V ta namen obdelave podatkov zbiramo naslednje podatke:

 • Naslov elektronske pošte
 • Nagovor
 • Ime in priimek
 • Ime podjetja
 • Država
 • Telefonska številka
 • Morebitni dodatni podatki, ki nam jih posredujete v svoji zahtevi

Prej navedene podatke obdelujemo za opisani namen na podlagi naslednje zakonodaje:

 • za zaščito naših legitimnih interesov v skladu s točko f 1. odstavka 6 člena GDRP; naš legitimni interes je, da na poizvedbe kupcev ustrezno odgovorimo.

2.4 Začnite z avtomatizacijo

Podobno lahko dobite intenzivno podporo za vaše aplikacije, če nam pošljete vprašanje preko obrazca »Začnite z avtomatizacijo«. Spet boste pozvani po določenih osebnih podatkih, kot je npr. vaša telefonska številka, vaša vprašanja pa oddate s klikom na gumb »Pokličite me nazaj«. Nato vas bomo poklicali nazaj z namenom, da vam pomagamo rešiti težavo.

Podatki, ki niso nujno potrebni, so označeni kot »poljubni«, svoje vprašanje pa lahko oddate ne da bi podali te podatke. Če nam take podatke predložite, jih bomo uporabljali izključno za obravnavo vašega vprašanja.

V ta namen obdelave podatkov zbiramo naslednje podatke:

 • Naslov elektronske pošte
 • Nagovor
 • Ime in priimek
 • Ime podjetja
 • Telefonska številka
 • Morebitni dodatni podatki, ki nam jih posredujete v svoji zahtevi

Prej navedene podatke obdelujemo za opisani namen na podlagi naslednje zakonodaje:

za zaščito naših legitimnih interesov v skladu s točko f 1. odstavka 6 člena GDRP; naš legitimni interes je, da na vaša vprašanja ustrezno odgovorimo.

2.5 Obrazec za povratne informacije

Preko obrazca za povratne informacije na naši Strani nam lahko pošljete povratne informacije o naših izdelkih in storitvah. Za obravnavo vaših povratnih informacij potrebujemo določene podatke, kot so: »Ime družbe, kontaktna oseba, elektronski naslov« in »Ta vprašalnik ste prejeli od«. Vsa druga polja v obrazcu s povratnimi informacijami so »poljubna«; povratne informacije nam lahko pošljete brez teh podatkov.

Vse podatke, zbrane preko obrazca za povratne informacije, bomo uporabljali samo za obravnavo vaših povratnih informacij.

V ta namen obdelave podatkov zbiramo naslednje podatke:

 • Naslov elektronske pošte
 • Nagovor
 • Ime in priimek
 • Ime podjetja
 • Država
 • Telefonska številka
 • Morebitni dodatni podatki, ki nam jih posredujete s svojimi povratnimi informacijami

Prej navedene podatke obdelujemo za opisani namen na podlagi naslednje zakonodaje:

za zaščito naših legitimnih interesov v skladu s točko f 1. odstavka 6 člena GDRP; naš legitimni interes je, da vaše povratne informacije ustrezno ovrednotimo.

2.6 Trženjski nameni

Z vašim izrecnim soglasjem (»Prijavo« s kljukico v ustreznem okvirčku) oz. kot to dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko vaše Podatke uporabljamo v namene trženja naših izdelkov in storitev, oz. izdelkov in storitev naših poslovnih partnerjev (v nadaljevanju »Trženjski nameni«). To vključuje: (1) da vam pošiljamo novice, izjave za medije, najave dogodkov in druga podobna sporočila v zvezi z izdelki in storitvami, ki jih ponujamo; (2) trženje oz. promocijo naših izdelkov in storitev; (3) pozive po vašem mnenju glede izboljšav naših izdelkov in storitev; (4) da vas obveščamo o ponudbah tretjih oseb, za katere menimo, da bi vas oz. vaše podjetje zanimale in ki so povezane z našimi izdelki in storitvami; (6) druge namene, ki jih opišemo ob pridobitvi vašega soglasja.

Svoje soglasje glede nadaljnje uporabe vaših Podatkov v Trženjske namene lahko kadar koli prekličete. V tem primeru se obrnite na našo odgovorno osebo za varstvo podatkov; kontaktni podatki so na voljo v 6. delu spodaj.

V ta namen obdelave podatkov zbiramo naslednje podatke:

 • Naslov elektronske pošte
 • DRUGO

Prej navedene podatke obdelujemo za opisani namen na podlagi naslednje zakonodaje:

 • Če ste s tem soglašali s dvojnim postopkom prijave, v skladu s točko a 1. odstavka 6 člena GDPR;
 • Če ste nam ob nakupu naših izdelkov ali storitev podali svoj elektronski naslov, oz. če vam pošiljamo ciljna oglaševalska sporočila, za zaščito naših legitimnih interesov v skladu s točko b 1. odstavka 6. člena GDPR; naš legitimni interes temelji na naših ekonomskih interesih po izvajanju oglaševalskih dejavnosti in skupinskega ciljnega oglaševanja.

Uporaba Podatkov za oglaševanje preko elektronske pošte in vaša Pravica do ugovora:

Če smo vaše elektronski naslov prejeli v okviru sklepanja pogodbe in dobave naših izdelkov in temu niste ugovarjali, si pridržujemo pravico, da vam po elektronski pošti redno pošiljamo ponudbe za podobne izdelke iz našega nabora izdelkov. Uporabi svojega elektronskega naslova lahko kadar koli ugovarjate, tako da pošljete sporočilo na spodaj opisane kontakte ali preko povezave v elektronskem oglaševalskem sporočilu, ne da bi s tem nastali kakršni koli stroški razen običajnih stroškov prenosa sporočila po osnovni tarifi.

2.7 eTrgovina FANUC

Naša eTrgovina FANUC vam omogoča dostop do ogromne izbire originalnih delov neposredno od proizvajalca, ves dan in vse dni v tednu.

Nakupovanje:

V eTrgovini vam omogočamo naročanje izdelkov iz našega nabora. V eTrgovini lahko v svojo nakupovalno košarico dodajate izdelke iz našega nabora.

Poleg podatkov, potrebnih za postopek registracije, zbiramo naslednje podatke:

 • Artikle iz nabora izdelkov;
 • Število artiklov;
 • Dobavitelje, ki bodo blago dobavili

Prej navedene podatke obdelujemo za opisani namen na podlagi naslednje zakonodaje:

 • za izpolnjevanje pogodbenih določil oziroma za izvajanje predpogodbenih ukrepov v skladu s točko b 1. odstavka 1. odstavka 6. člena GDPR, če našo spletno stran obiščete z namenom pridobivanja informacij o naboru naših izdelkih in naročanja teh izdelkov.
 • za zaščito naših legitimnih interesov v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR, ko želimo, da je portal tehnično vam na razpolago. Naš legitimni interes je, da vam lahko ponujamo privlačno, tehnično delujočo in uporabniku prijazno eTrgovino.

Plačilo:

Za obdelavo plačil za vaša naročila uporabljamo ponudnika plačilnih storitev. V tem postopku obdelamo vaše ime, naslov in plačilne podatke, ki jih predložite.

Vaše podatke obdelujemo za zgoraj navedeni namen na podlagi naslednje zakonodaje:

 • za izpolnjevanje pogodbenih določil oziroma za izvajanje predpogodbenih ukrepov v skladu s točko b 1. odstavka 6 člena GDPR.

Obdelava naročil:

Da vam naročene izdelke lahko pošljemo, prenesemo vaše ime in priimek, kontaktne podatke (naslov, po potrebi telefonsko številko, elektronski naslov, ipd.), vaš naslov pa tudi prenesemo dostavni službi, ki jo naročimo.

Vaše podatke obdelujemo za zgoraj navedeni namen na podlagi naslednje zakonodaje:

 • za izpolnjevanje pogodbenih določil oziroma za izvajanje predpogodbenih ukrepov v skladu s točko b 1. odstavka 6 člena GDPR.

2.8 Akademija FANUC

Naša Akademija FANUC ponuja širok nabor programov za usposabljanje, ki ustrezajo vašim posebnim potrebam. Vaša uporaba Akademije FANUC je predmet uredb o Zasebnosti.

Če izberete in naročite program usposabljanja in med izvajanjem naročene storitve, obdelujemo naslednje podatke:

 • Ime in priimek registriranega udeleženca;
 • Ime podjetja;
 • Ulica
 • Poštna številka
 • Mesto
 • Država
 • Naslov elektronske pošte
 • Telefonska številka
 • obstoječe veščine, naziv delovnega mesta in položaj;

Vaše podatke obdelujemo za zgoraj navedeni namen na podlagi naslednje zakonodaje:

 • za izpolnjevanje pogodbenih določil oziroma za izvajanje predpogodbenih ukrepov v skladu s točko b 1. odstavka 6. člena GDPR, če se želite seznaniti s programi, ki jih ponujamo in če želite program ali storitev naročiti.

2.9 Spletne prijave

Svojo prijavo lahko oddate preko spleta preko našega obrazca za spletno prijavo. Vse prijave prispejo v naš evropski sedež podjetja, od tam pa so posredovane odgovornim oddelkom skupine FANUC in le tistim osebam, ki za te prijave resnično morajo vedeti.

Vse Podatke, ki jih prejmemo preko spletne prijavnice, bomo uporabljali zgolj v namene obravnave vaše prijave.

Osebni podatki o vas, ki jih obdelujemo, vključujejo podatke, ki jih zberemo neposredno od vas med postopkom prijave, ali preko druge interakcije, ki jo imate z nami. To lahko vključuje tudi občutljive osebne podatke, kot so podatki o zdravstvenem stanju ali versko prepričanje.

Če želite sodelovati v našem postopku prijave, obdelujemo tudi naslednje podatke in vse druge podatke, ki nam jih morda pošljete ob svoji prijavi:

 • Ime in priimek;
 • obstoječe veščine, naziv delovnega mesta in položaj;
 • datum rojstva;
 • fotografija;
 • pretekle nazive delovnih mest;
 • veščine in dokazila;

2.10 Pravna skladnost in organi pregona

Pravna skladnost

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za izpolnjevanje drugih zakonskih zahtev, ki veljajo za nas, v povezavi z obdelavo vaših naročil. To zlasti vključuje obdobje hrambe v skladu s prodajno, trgovinsko in davčno zakonodajo.

Vaše podatke obdelujemo za zgoraj navedeni namen na podlagi naslednjih pravnih načel:

 • za izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki smo jih dolžni izpolnjevati, v skladu s točko c 1. odstavka 6. člena GDPR, v povezavi s prodajno, trgovinsko in davčno zakonodajo, v kolikor smo dolžni beležiti in hraniti vaše podatke.

Organi pregona:

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za uveljavljanje naših pravic in izvajanje naših pravnih zahtev. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, da se tako lahko branimo v primeru pravnih zahtev. Vaše osebne podatke pa v potrebnem obsegu obdelujemo tudi, da se tako lahko branimo v primeru očitanih kaznivih dejanj oz. za pregon le-teh.

Vaše podatke obdelujemo za zgoraj navedeni namen na podlagi naslednje zakonodaje:

za zaščito naših legitimnih interesov v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR, v kolikor uveljavljamo pravne zahteve oz. se branimo v primeru pravnih sporov oz. preprečujemo ali pojasnjujemo kazniva dejanja.

3. Piškotki in družabni vtičniki

Na naši Strani uporabljamo piškotke in družabne vtičnike, ki lahko vključujejo obdelavo vaših Osebnih podatkov.

Piškotki so besedilne datoteke, shranjene v spletni brskalnik, oz. datoteke, ki jih spletni brskalnik shrani ob vašem obisku spletne strani na našem računalniškem sistemu. Piškotek vsebuje značilni niz znakov, ki nam omogoča edinstveno identifikacijo brskalnika, ko uporabnik spletno stran ponovno prikliče. Nekateri piškotki se uporabljajo za golo funkcionalnost strani, drugi se uporabljajo v namene analitike.

Na Strani uporabljamo zlasti naslednje piškotke:

3.1 Piškotki za tehnično delovanje spletne strani

Nekateri piškotki se uporabljajo zgolj v namene tehničnega delovanja spletne strani. Potrebno je, da obdelujemo določene samodejno poslane informacije o vas, da lahko vaš brskalnik prikaže našo spletno stran in da to spletno stran lahko uporabljate. Nekatere funkcije naše spletne strani brez uporabe piškotkov ne bi bile mogoče. V piškotkih, ki jih potrebujemo za tehnično delovanje strani, so shranjene in poslane nam naslednje informacije:

 • ID piškotka
 • Izdelki v nakupovalni košarici oz. izbrane storitve
 • Prijavni podatki
 • Itd.

3.2 Google Analytics

Stran uporablja storitev Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo ponuja družba Google, Inc. (v nadaljevanju »Google«). Google Analytics uporablja piškotke, da spletni strani pomaga analizirati, kako uporabniki stran uporabljajo. Informacije, ki jih ustvari piškotek, o tem, kako uporabljate spletno stran, se prenesejo in shranijo na strežnikih družbe Google v Združenih državah Amerike.

Na tej Strani je aktivna anonimizacija naslovov IP. To pomeni, da bo vaš naslov IP skrajšan na področju držav članic Evropske unije ali drugih strani v okviru Evropskega gospodarskega prostora. Samo v izjemnih primerih bo vaš celoten naslov IP prenesen na strežnik Google v ZDA in bo skrajšan tam.

Google bo uporabljal te informacije v našem imenu z namenom vrednotenja vaše uporabe naše Strani, sestavljanja poročil o aktivnosti na spletni strani in z namenom nudenja drugih storitev, povezanih z dejavnostjo na spletni strani in uporabo svetovnega spleta.

Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru orodja Google Analytics, ne bo povezan z nobenimi drugimi podatki, ki jih hrani Google. Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev v vašem brskalniku, a vedite, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletne strani. Lahko se tudi odjavite od sledenja Google Analytics v prihodnosti, tako da prenesete in namestite ustrezni dodatek za spletne brskalnike Google Analytics Opt-out na naslovu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.3 Upravitelj oznak Google

Na naši spletni strani uporabljamo Upravitelja oznak Google. Upravitelj oznak Google je rešitev, ki tržnikom omogoča upravljanje oznak na spletnih straneh z enim namiznim vmesnikom. Sama storitev Upravitelj oznak Google (ki oznake implementira), je domena brez piškotkov in ne zbira osebnih podatkov. Storitev Upravitelj oznak Google sproža druge oznake, ki pa podatke lahko zbirajo. Upravitelj oznak Google do teh podatkov ne dostopa. Če uporabnik izvede deaktivacijo na ravni domene ali piškotkov, ta deaktivacija ostane v veljavi za vse sledilne oznake v okviru storitve Upravitelj oznak Google.

3.4 Facebook Connect

Facebook Connect je orodje družbe Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Facebook). Gre za orodje, ki je vgrajeno v spletne strani tretjih oseb - kot je naša -, ki uporabniku omogoča prijavo na te spletne strani, ne da bi ob tem moral registrirati posebni račun na taki strani. Uporabnik lahko za prijavo na tako spletno stran uporabi orodje Facebook Connect, kjer se prijavi s svojimi prijavnimi podatki profila Facebook. Posledično za uporabo storitve Facebook Connect potrebujete račun Facebook. Po uspešni prijavi na spletno stran tretje osebe z uporabo prijavnih podatkov profila Facebook, se med profilom Facebook in spletno stranjo, ki uporablja storitev Facebook Connect vzpostavi povezava. Poleg funkcionalnosti prijave, se lahko Facebook Connect uporabi za ustvarjanje vsebin na spletni strani, na ali preko profila Facebook. Na primer, spletna stran lahko uporabnika pozove po dovoljenju, da v njegovem imenu objavlja vsebine. Uporabnikovi podatki, ki se običajno prenesejo ob uporabi orodja Facebook Connect, so: ime, profil Facebook, starost, spol in seznam »prijateljev« na Facebooku. Za več informacij o tem, kako stran Facebook uporablja osebne podatke, obiščite politiko o zasebnosti Facebook https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5 Pardot

Na naši strani in ciljnih straneh uporabljamo obrazce in krmilnike obrazcev Pardot, s katerimi zbiramo informacije o obiskovalcih in pretvarjamo anonimne obiskovalce v prepoznane priložnosti. Obrazci Pardot so v celoti oblikovani in upravljani v orodju Pardot. Krmilniki obrazcev povezujejo Pardot z našimi zunanjimi obrazci, da lahko informacije o poslovnih priložnostih prelijemo v Pardot. Pardot sledi aktivnosti obiskovalcev in priložnostim na naši spletni strani in ciljnih straneh, tako da v brskalnike obiskovalcev namešča piškotke. Piškotki se uporabljajo za pomnjenje izbir (kot so vrednosti v poljih obrazcev), ko se obiskovalec vrne na našo stran. Pardot prav tako nastavi piškotek za prijavljene uporabnike, da ohranja sejo in si zapomni filtre na razpredelnicah. Pardot nastavi piškotke prve osebe v namene sledenja, in dodatno nastavi piškotke tretjih strani. Hkratna uporaba piškotkov prvih in tretjih oseb je standardna v industriji avtomatiziranega trženja. Piškotki Pardot ne hranijo osebno prepoznavnih informacij, zgolj edinstveni identifikator. Pardot nastavlja piškotke prve osebe na naše sledilne poddomene in domene Pardot. Pardot uporablja piškotke tretjih oseb na straneh https in takrat, ko naš račun nima vzpostavljene sledilne poddomene. Pardot nastavlja tri vrste piškotkov:

 • Piškotek obiskovalca je sestavljen iz edinstvene ID obiskovalca in edinstvenega identifikatorja vašega računa. Na primer, piškotek z imenom »obiskovalec_id12345« hrani vrednost obiskovalca »1010101010«, »12345« pa je identifikator računa. Ta piškotek za obiskovalce nastavi sledilna koda Pardot.
 • Če vaš račun sledi izbiram za prijave, se nastavi piškotek pi_opt_in z možnostma velja oz. ne velja, ko se obiskovalec prijavi ali odjavi z našega sledenja.
 • Sejni piškotek z imenom »pardot« se nastavi, ko ste prijavljeni kot uporabnik Pardot. Ta piškotek ni nastavljen v brskalniku obiskovalca.

3.6 GA Audiences

Naša spletna stran uporablja GA Audience, storitev, ki jo nudi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (v nadaljevanju »GA Audience«). GA Audience uporablja piškotke, ki so shranjeni na vašem računalniku ali drugi mobilni napravi (npr. pametnem telefonu, tablici, ipd.) in ki omogočajo uporabo ustrezne naprave, ki bo analizirana. V tem postopku so ti podatki delno ovrednoteni po več napravah. Na ta način Google Audience dobi dostop do piškotka, ki je bil ustvarjen kot del uporabe orodij Google AdWords in Google Analytics. Znotraj obsega uporabe so podatki, kot so naslovi IP in dejavnosti uporabnika, preneseni in shranjeni na strežnik družbe Google Inc. Google Inc. te podatke prenese do tretjih oseb, če tako narekuje zakonodaja, oz. če tretje osebe te podatke obdelujejo.

Preprečite lahko, da bi vaše osebne podatke (zlasti naslov IP) zbirali, predajali naprej in obdelovali, tako da deaktivirate izvajanje orodja JavaScript v vašem brskalniku oz. da namestite orodje, kot je »NoScript«. Preprečite lahko tudi, da bi Google zbiral in obdeloval podatke, ki jih ustvari piškotek, v zvezi z vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim naslovom IP), tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Več informacij o varovanju podatkov pri uporabi GA Audience najdete na naslednji povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7 Double Click

Včasih izvajamo oglaševalske kampanje z uporabo storitve DoubleClick, storitve družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (»Google«) . Mi in prodajalci tretjih oseb, vključno z družbo Google, hkrati uporabljamo piškotke prve osebe (kot je piškotek Google Analytics) in piškotke tretjih oseb (kot je piškotek Google DoubleClick), s čimer obveščamo, optimiziramo in ponujamo oglase, ki temeljijo na predhodni obiskih posameznika na naši spletni strani, in za poročanje, kako so vtisi oglasov, druga uporaba oglaševalskih storitev in interakcija s temi vtisi oglasov in oglaševalskimi storitvami povezani z obiski naše spletne strani.

Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev v vašem brskalniku, a vedite, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati celotnega nabora funkcij spletne strani.

Zbiranje ustvarjenih podatkov lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB pod dodatki za deaktivacijo orodja DoubleClick. Piškotke DoubleClick pa lahko onemogočite tudi na strani Digital Advertising Alliance, s klikom na naslednjo povezavo http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Več informacij o piškotkih DoubleClick in o tem, kako jih nadzirati, najdete tukaj: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8 LinkedIn Marketing Solutions

Ta spletna stran uporablja LinkedIn Marketing Solutions, orodje družbe LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland), s katerim povečuje oglaševalski domet strani. Z vsako povezavo na spletno stran, ki vsebuje funkcionalnost LinkedIn, se vzpostavi povezava s strežniki družbe LinkedIn. Ena izmed teh funkcij je določanje uporabnikovega obiska strani, ki vključi LinkedIn Marketing Solutions na uporabnikov profil LinkedIn. LinkedIn uporablja piškotke za zagotavljanje tehnične funkcionalnosti. Nameščanje piškotkov na svoj sistem lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite svoj spletni brskalnik. Uporabo trženjske analitike, ki temelji na rešitvi LinkedIn Marketing Solutions, pa lahko preprečite tudi tako, da obiščete naslednjo povezavo: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Prosimo, vedite, da se lahko prej omenjena nastavitev pobriše, če pobrišete vse piškotke, nameščene na svoj sistem.

Za več informacij o uporabi osebnih podatkov s strani družbe LinkedIn se obrnite neposredno nanje. Politiko zasebnosti LinkedIn si lahko ogledate na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9 Uporaba družabnih vtičnikov

Na naši strani uporabljamo družabne vtičnike več ponudnikov družabnih omrežij, kot so Twitter, Facebook ali Google +. Če kliknete na gumb takega vtičnika, se le-ta aktivira in vaš brskalnik se poveže s strežnikom ponudnika izbranega družabnega omrežja. Funkcije vtičnika ne bodo aktivirane že ob samem obisku naše Strani, pač pa samo s klikom na ustrezni gumb.

Če obiščete našo Stran in kliknete tak gumb, medtem ko ste prijavljeni v svoj račun pri določenem ponudniku družabnega omrežja, bodo podatki, da ste obiskali našo Stran, posredovani ponudniku tega družabnega omrežja. Ponudnik družabnega omrežja lahko nato shrani in poveže te informacije z vašim profilom. Da se temu izognete, se morate odjaviti iz svojega računa, preden kliknete na določeni tak gumb.

Za več informacij o namenih in obsegu zbiranja podatkov in uporabe podatkov s strani ponudnika družabnega omrežja, ter o vaših povezanih pravicah in nastavitvah za zaščito vaše zasebnosti, poiščite politike zasebnosti ustreznih ponudnikov družabnih strani.

4. Hramba podatkov

Po navadi - če želite našo stran zgolj obiskati in si jo ogledovati brez uporabe funkcionalnosti (glejte spodaj) - vaše podatke hranimo tako dolgo, kot je to potrebno za konkretni namen, za katerega so bili zbrani, po tem jih izbrišemo. Če torej Podatki niso več potrebni, jih takoj izbrišemo, razen v primeru, ko smo podatke dolžni hraniti po zakonu. V tem primeru bodo Podatki blokirani za vse namene razen za zakonsko določeno hrambo in bodo ob koncu določenega obdobja za hrambo izbrisani.

Ko aktivno uporabljate našo spletno stran (uporabite kontaktni obrazec, oddate naročilo ali kupite katero izmed naših storitev), lahko tudi shranimo vaše osebne podatke za daljši čas, v primeru, ko se moramo zavarovati pred morebitnimi pravnimi zahtevami. V tem primeru bomo vaše osebne hranili vse dokler ne zapadejo morebitne pravne zahteve, ki bi izvirale iz poslovnega odnosa z vami, kar je običajno med 12 in 36 meseci, a lahko - odvisno od zahteve in teme - traja vse do 30 let.

V zvezi s piškotki imate možnost, da jih kadar koli pobrišete s uporabo ustreznih funkcij v svojem brskalniku.

5. Vaše pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Pod zakonskimi določili GDPR imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, naslednje pravice, ki jih lahko uveljavljate pri nas:

Pravica do obveščenosti: Pravico imate, da v obsegu določil 15. člena GDPR od nas zahtevate potrditev, če obdelujemo osebne podatke, povezane z vami; v tem primeru ste pod določili 15. člena GDPR upravičeni, da dobite informacijo o teh osebnih podatkih ter o drugih določenih podatkih (med drugim o namenu obdelave, kategorijah osebnih podatkov, kategorijah prejemnikov, načrtovanih obdobjih hrambe, izvoru podatkov, uporabi samodejnega odločanja in, v primeru prenosa podatkov v tretje države, o ustreznih jamstvih) ter, da prejmete kopijo teh podatkov.

Pravica po popravka: V skladu s 16. členom GDPR ste upravičeni, da zahtevate popravek vaših shranjenih osebnih podatkov, če so nenatančni ali nepravilni.

Pravica do brisanja: Pod določili 17. člena GDPR ste upravičeni, da od nas zahtevate takojšnje brisanje osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Med drugim, pravica do brisanja ne velja, če je obdelava podatkov potrebna za (i) izvajanje pravice do svobodnega izražanja in obveščenosti, (ii) izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki smo jih dolžni izpolnjevati (npr. dolžnost zakonsko določene hrambe) ali (iii) uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtev.

Pravica do omejevanja obdelave: Pod določili 18. člena GDPR ste upravičeni, da od nas zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Pod določili 20. člena GDPR ste upravičeni, da od nas zahtevate, da vam predamo osebne podatke, povezane z vami, ki ste nam jih predali, v strukturirani, ažurni in strojno berljivi obliki.

Pravica do preklica: Imate pravico, da kadar koli prekličete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov v prihodnje, brez vsakršnih stroškov razen stroškov prenosa sporočila o preklicu po osnovni tarifi.

Pravica do ugovora: Upravičeni ste, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov pod določili 21. člena GDPR, kar pomeni, da moramo prenehati z obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravica do ugovora obstaja zgolj znotraj omejitev iz 21. člena GDPR. Poleg tega lahko naši interesi preprečijo prenehanje obdelave, takrat smo upravičeni do nadaljnje obdelave vaših osebnih podatkov kljub vašemu ugovoru.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu: Imate pravico, da vložite pritožbo nadzornemu organu, zlasti v državi članici, kjer prebivate, delate ali sumite na kršitev, pod pogoji, navedenimi v 77. členu GDPR, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši določila GDPR. Pravica do pritožbe ne vpliva na katero koli drugo administrativno ali pravno sredstvo.

Kontaktne podatke o nadzornih organih najdete spodaj.

6. Nadzorni organ

Pravico imate, da vložite pritožbo pri ustreznem nadzornem organu. Za nas je to:

Information Commissioner
Ms Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Website: https://www.ip-rs.si/

7. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v skupini

7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

8. Informacije o pravici do ugovora, 21. člen GDPR

 1. Pravico imate, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR (obdelava podatkov na osnovi ravnovesja interesov) ali točke e 1. odstavka 6. člena GDPR (obdelava podatkov v javnem interesu), če ostajajo razlogi, da to izhaja iz vaše specifične situacije. To velja tudi za profiliranje po teh določilih, znotraj pomena 4. točke 4. člena GDPR.

Če boste obdelavi ugovarjali, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo imeli in predložili prepričljive in ustrezne razloge za obdelavo, ki odtehtajo vaše interese, pravice in svoboščine, oz. ko bo obdelava služila uveljavljanju, izvajanju in obrambi pravnih zahtev.

 1. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi v posamičnih primerih v namene neposrednega trženja. Če ne želite prejemati oglaševalskih vsebin, imate pravico, da temu kadar koli ugovarjate; to velja tudi za profiliranje, v kolikor je le-to povezano s takim neposrednim oglaševanjem. To protislovje bomo upoštevali v prihodnje.

Vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali v namene neposrednega trženja, če boste temu ugovarjali.

Ugovor lahko vložite brez uradnih postopkov in ga naslovite na

FANUC Adria d.o.o.
Ipavčeva 21
3000 Celje
Slovenia
Email: info@fanuc.si
Fax: +386 8 205 64 98

Zadnja posodobitev: Maj 2018