Használati feltételekA webhelyek (a továbbiakban: “Webhely”) használatára az alábbi használati feltételek vonatkoznak. A Webhely elérésével és a szolgáltatások használatával elfogadja ezeket a használati feltételeket. Ha nem ért egyet a használati feltételekkel vagy azok egy részével, nem használhatja a Webhelyet.

A Webhelyet a FANUC Hungary Kft. HU-2045 Törökbálint HUNGARY működteti, szabályozza, felügyeli, és ő felelős érte.

Ezek a használati feltételek egyedi esetekben (különös tekintettel a termékek és szolgáltatások kínálatára) kiegészíthetők, módosíthatók vagy lecserélhetők a FANUC további egyedi használati feltételeire.

1. Szerzői és használati jogok

A Webhely tartalmát és szerkezeti felépítését szerzői jog védi. Ez vonatkozik a Webhely szerkezetére és a Webhelyen található valamennyi funkcióra, információra, adatra, szöveg, képre és hanganyagra, valamint minden olyan összetevőre, amely a Webhely weblapjainak működését biztosítja. Hacsak a felhasználó nem használ bővített szolgáltatásokat, amelyekre különleges feltételek vonatkoznak, a Webhelyen lévő információkat és tartalmakat a Webhely funkciói által meghatározott korlátokon belül lehet használni. Amennyiben a Webhelyen lévő bármely tartalom elérhető letöltésre vagy nyomtatásra, a FANUC nem kizárólagos és nem átruházható korlátozott jogot ad a felhasználónak a személyes, nem kereskedelmi célból törtnő használatra. Ez nem jogosítja fel a felhasználót a Webhely tartalmának kereskedelmi célú használatára, de kereskedelmi döntések meghozatalára felhasználható, például hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a FANUC vállalattal a Webhelyen hirdetett FANUC-termékekről Más tekintetben a felhasználónak nincs semmilyen joga a Webhelyen lévő tartalomhoz, anyagokhoz, programokhoz és összetevőkhöz, kivéve, ha a FANUC ilyesmire feljogosítja. A felhasználó
a) nem módosíthatja és nem távolíthatja el a tartalomban szereplő szerzői jogi és egyéb szabadalmi megjegyzéseket;
b) nem módosíthatja a tartalmat semmilyen módon, és nem reprodukálhatja, nem teheti közzé nyilvánosan, nem adhatja elő, nem terjesztheti és nem használhatja semmi egyéb módon nyilvános vagy kereskedelmi célra;
c) nem adhatja át a tartalmat harmadik félnek;
d) nem használhatja a Webhelyet olyan módon, amely azt megrongálja vagy megrongálhatja, vagy csökkentheti a Webhelyhez való hozzáférés lehetőségét, illetve bármilyen törvénysértő, tisztességtelen, jogsértő vagy kártékony módon vagy ilyen jellegű célokkal vagy tevékenységekkel kapcsolatban.

2. Kereskedelmi védjegyek és emblémák

A Webhelyen használt kereskedelmi védjegyek és emblémák jogi védelem alatt állnak. Ezért nem engedélyezett ezen kereskedelmi védjegyek és emblémák használata a jogtulajdonosuk előzetes beleegyezése nélkül.

3. Az információkkal és tartalmakkal kapcsolatos felelősség, elérhetőség

Hacsak más módon nincs szabályozva, a közzétett információk és tartalmak a FANUC részéről nem jelentenek kötelező érvényű szerződési ajánlatot. Ennek következtében a termékek és szolgáltatások leírása nem tekinthető valamilyen módon automatikusan elfogadható, szerződési kötelezettségeket keletkeztető ajánlatnak.
Az információk közzétételével a FANUC nem tanácsot ad, és nem is javasolja vagy kéri egy adott termék vagy szolgáltatás megvásárlását. A közzétett információk egyetlen célja, hogy segítsen a felhasználóknak saját független döntésük meghozatalában, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megfelel-e egy adott célra.

A Webhelyet és az onnan lekérhető információkat és tartalmakat gondosan állítottuk össze. A FANUC célja, hogy a Webhelyen megjelenő valamennyi információ és tartalom helyes és naprakész legyen. Azt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni, hogy a közzétett információk és tartalmak helyenként hibásak, vagy nem a pillanatnyi állapotot tükrözik. Emiatt a FANUC nem vállal felelősséget a Webhelyen közzétett információk és tartalmak időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért, különös tekintettel az ár- és termékadatokra. Ezenkívül a FANUC nem kínál semmilyen garanciát arra, hogy az információk és tartalmak hibamentesek vagy egy bizonyos célra felhasználhatók. Az ilyen véleményekre, tanácsokra, nyilatkozatokra, feljegyzésekre vagy információkra hagyatkozás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

A FEC nem garantálja, hogy a Webhelyről nyújtott szolgáltatások megszakítás nélkül elérhetőek, időszerűek és hibamentesek, bár mindent megtesz ennek érdekében.

4. Hivatkozások és harmadik felek webhelyei

A felhasználónak nyújtott kényelmi szolgáltatásként a FANUC közzétehet harmadik felek által üzemeltetett webhelyekre (például Youtube, Twitter vagy Facebook) mutató hivatkozásokat. Ezeket a hivatkozásokat közzétételük előtt alaposan ellenőrizzük. Azt azonban nem zárhatjuk ki, hogy az illető szolgáltatók a későbbiekben nem változtatják meg a tartalmat, emiatt nem vállalhatunk felelősséget a hivatkozásokkal elérhetővé tett, más beszállítók által üzemeltetett webhelyek tartalmáért. Nevezetesen nem garantáljuk, hogy ezen webhelyek tartalma naprakész, helyes és teljes. Ha úgy dönt, hogy felkeres egy hivatkozással elérhetővé tett webhelyet, ezt saját felelősségre és kockázatára teszi, és Önnek kell megtennie minden óvintézkedést a vírusok és egyéb kártékony elemek elleni védelem érdekében.
Kérjük azonban, hogy ha jogsértő, helyteleníthető vagy hibás információkat vagy tartalmat talál ezeken a webhelyeken, haladéktalanul értesítse a FANUC vállalatot.
A FANUC nem képviseli és nem támogatja a hivatkozással elérhetővé tett webhelyeket és az azokon megjelenő információkat vagy ismertetett termékeket és szolgáltatásokat, és nem vállal garanciát azokra. A hivatkozások nem sugallják azt, hogy a FANUC vagy jelen Webhely anyagilag vagy erkölcsileg támogatja az ezeken a hivatkozással elérhetővé tett webhelyeken megjelenő vagy azokról elérhető bármely kereskedelmi védjegyet, márkanevet, emblémát vagy szerzői jogi jelölést, tagja vagy társult vállalkozása lenne azoknak vagy jogszerűen használhatná őket, vagy hogy bármely hivatkozással elérhetővé tett webhely jogosult lenne a FANUC vagy bármely leányvállalata vagy fiókvállalata bármilyen védjegyének, márkanevének, emblémájának vagy szerzői jogi jelölésének használatára.
A más webhelyekről a Webhelyre mutató keretes vagy sorközi hivatkozások létrehozása a FANUC előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Különösen tilos olyan hivatkozások használata, amelyek a Webhelyet vagy annak vonatkozó tartalmát keretben jelenítik meg.

5. Az Ön által megadott információk

A FANUC nem kéri Öntől, és nem is szeretné, hogy bármilyen bizalmas vagy tulajdonosi információt küldjön a FANUC számára a Webhelyen keresztül. A felhasználó elfogadja, hogy az általa vagy a nevében cselekvő személyek által a FANUC részére átadott semmilyen információ vagy anyag nem tekintendő bizalmasnak vagy tulajdonosi jellegűnek. Az ilyen információk vagy anyagok FANUC részére történő átadásával korlátlan, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes engedélyt ad a FANUC számára ezen információk és anyagok használatára, reprodukálására, megjelenítésére, nyilvános előadására, átadására, módosítására és terjesztésére, és beleegyezik tovább abba, hogy a FANUC szabadon használhassa mindazon ötleteket, elképzeléseket és technológiai ismereteket, amelyeket a felhasználó vagy a nevében cselekvő személyek a FANUC részére átadtak. A felhasználó elfogadja továbbá, hogy a FANUC nem kér tőle, a felhasználó pedig garantálja, hogy nem ad át a FANUC részére becsületsértő, fenyegető, szeméremsértő, zaklató vagy más módon törvénysértő információkat és anyagokat, valamint olyanokat, amelyek mások tulajdonát képezik A FANUC fenntartja a jogot, hogy az ilyen anyagokat eltávolítsa a Webhelyről.

6. A felelősség korlátozása

A FANUC felelősséget vállal a szándékos szabálysértés vagy a súlyos gondatlanság miatt bekövetkező személyi sérülésekért, anyagi károkért és veszteségekért. A FANUC ezenkívül a vonatkozó törvényi szabályozások által megengedett maximális mértékig kizár minden további felelősséget, különösen – egyebek mellett – az enyhe gondatlanság miatt bekövetkező anyagi kár és veszteség miatti felelősségvállalást.
A fenti rendelkezések ellenére a felhasználó bármely közreható gondatlansága – különösen az együttműködési szolgáltatások biztosításának hiánya, szervezési hibák, az adatok elégtelen biztonsági mentése vagy más szerződéses kötelezettségek megszegése – csökkenti az anyagi károkra vonatkozó kárigény összegét.

7. Változtatások

A FANUC bármikor megszüntetheti, megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy leállíthatja a Webhely bármely részét, beleértve a Webhely bármely szolgáltatásának elérhetőségét is. A FANUC ezenkívül előzetes értesítés nélkül korlátozhatja bizonyos funkciók és szolgáltatások elérhetőségét, vagy megtagadhatja a felhasználó hozzáférését a Webhelyhez.
A FANUC fenntartja jelen használati feltételek időről időre, az általa erre alkalmasnak vélt időben történő megváltoztatásának jogát. Ha folytatja a Webhely használatát, azt úgy vesszük, hogy elfogadta a használati feltételek módosítását.

8. Irányadó jog

A Webhely üzemeltetésére Luxemburg törvényei vonatkoznak.
Echternach, 2015. február