Adatvédelmi és süti (cookie) nyilatkozatSzemélyes adatainak védelme és biztonsága igen fontos a FANUC Hungary Kft., Torbágy utca 7, 2045 Törökbálint, Hungary (a továbbiakban „FANUC”) számára, és személyes adatainak kezelése során minden alkalmazandó adatvédelmi törvényt betartunk, ahol a „személyes adatok” és az „Adatok” az alább megadott jelentést hordozzák.

Az Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa Önt Adatai kezeléséről webhelyünk, a www.fanuc.eu (a továbbiakban „Webhely”) meglátogatásával és a FANUC által kínált további szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.

Fenntartjuk azt a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban bármikor változtatásokat hajtsunk végre. Ezeket a változtatásokat a Webhelyünkön fogjuk közzétenni, és egyéb rendelkezés hiányában haladéktalanul hatályba lépnek. Ezért javasoljuk, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen nézze át, hogy ismerje a legfrissebb változatot.

Felelős szerv

Az EU Általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) szerint az adatkezelésért felelős:

FANUC Hungary Kft.
Torbágy utca 7
2045 Törökbálint
Hungary
Email: info@fanuc.hu
Fax: +36 23 332 008

1. Személyes adat/Adatok

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik; azonosítható természetes személy az, akit közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehet, különösen valamilyen azonosító, mint például név, azonosító szám, helyadat vagy online azonosító alapján.

2. Adatkezelés

Az adatok „kezelése” a GDPR 4. cikkében meghatározott jelentést hordozza: „adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.”

Adatait csak a szükséges mértékben és akkor kezeljük, ha ez törvényesen megengedhető, pl. ha szerződéses célokból szükséges, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a Webhely használatát, vagy ha kifejezett hozzájárulását adta. Ez érvényes a vállalatcsoportunkon belüli adatcserére is. Adatait különösen a következő célokból és a következő jogalapokra támaszkodva kezeljük:

2.1 A Webhely technikai biztosítása érdekében gyűjtött adatok

A webhely technikai biztosítása érdekében szükséges, hogy bizonyos automatikusan továbbított információkat kezeljünk Önről, annak érdekében, hogy a böngészője megjelenítse a webhelyünket, és Ön használhassa a webhelyt. Ezeket az információkat a webhelyünk minden látogatásakor automatikusan gyűjtjük, és szerverünk naplófájljaiban tároljuk. Ezek az információk a kérést küldő számítógép számítógép-rendszerére vonatkoznak. A következő információkat gyűjtjük ilyen módon:

 • IP-cím
 • A böngésző típusa / verziója (pl.: Firefox 59.0.2 (64 bit));
 • A böngésző nyelve (pl.: német);
 • Operációs rendszer (pl.: Windows 10);
 • A böngészőablak belső felbontása;
 • Képernyőfelbontás;
 • Javascript aktiválás;
 • Java be / ki;
 • Sütik be / ki;
 • Színmélység;
 • Az elérés időpontja.

Webhelyünk technikai biztosítása érdekében a személyes adatait a következő jogalapra támaszkodva kezeljük:

 • szerződés teljesítéséhez, vagy szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében, feltéve, hogy a webhelyünk meglátogatásának célja információk szerzése a termékeinkről és szolgáltatásainkról; és
 • jogos érdekeink érvényesítéséhez a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében, hogy a webhelyt technikailag elérhetővé tegyük az Ön számára. Jogos érdekünk, hogy vonzó, technikailag működő és felhasználóbarát webhelyt kínáljunk az Ön számára.

2.2. Regisztrációs űrlap

A Webhelyünkön található Regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrálhatja a termékét. Ezáltal különféle kiegészítő szolgáltatásokat érhet el, mint például hatékonyabb támogatást vagy terméktámogatási értesítéseket stb. Arra kérjük, hogy küldjön személyes, valamint releváns termékinformációkat.

A Regisztrációs űrlap útján gyűjtött Adatokat kizárólag e kiegészítő szolgáltatások nyújtásához fogjuk felhasználni.

Ezen adatkezelési célból a következő adatokat gyűjtjük:

 • E-mail cím
 • Keresztnév és vezetéknév
 • A vállalat neve
 • Utca
 • Postai irányítószám
 • Város
 • Ország
 • Telefonszám

A megadott cél érdekében a fenti adatokat a következő jogalap céljából kezeljük:

 • szerződés teljesítéséhez, vagy szerződés megkötését megelőzően történő lépések teljesítéséhez a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében, feltéve, hogy regisztrál a felhasználói fiók használatához és a jelen összefüggésben ajánlott szolgáltatások, különösen az e-áruházunk igénybevételéhez; és
 • jogos érdekeink biztosításához a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében, hogy a portált technikailag elérhetővé tegyük az Ön számára. Jogos érdekünk, hogy vonzó, technikailag működő és felhasználóbarát webhelyt tudjunk kínálni az Ön számára.

2.3 Kapcsolatfelvételi űrlap

A Webhelyünkön megadott Kapcsolatfelvételi űrlap útján küldhet kérdéseket számunkra. Kérdései megválaszolása érdekében bizonyos kapcsolati adatokra van szükségünk, mint például a telefonszámára és e-mail címére. Minden egyéb Adat „önkéntes”-ként van megjelölve, és a kérdését elküldheti anélkül, hogy megadná ezeket a külön kért információkat.

Az online űrlapjink útján Ön által elküldött minden támogatási kérelmet közvetlenül az illetékes leányvállalathoz küldjük, és az Európai Központot másolat útján értesítjük.

A Kapcsolatfelvételi űrlap útján gyűjtött Adatokat kizárólag a kérdésével való foglalkozás érdekében fogjuk felhasználni.

Ezen adatkezelési célból a következő adatokat gyűjtjük:

 • E-mail cím
 • Megszólítás
 • Keresztnév és vezetéknév
 • A vállalat neve
 • Ország
 • Telefonszám
 • A kérésén belül részünkre átadott pótlólagos adatok

A megadott cél érdekében a fenti adatokat a következő jogalap céljából kezeljük:

 • jogos érdekeink biztosításához a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében; jogos érdekünk, hogy az ügyfelek érdeklődéseit megfelelően válaszoljuk meg.

2.4 Kezdjen hozzá az automatizálásához

Hasonlóképpen, alkalmazásaihoz intenzív támogatást kaphat, ha a „Kezdjen hozzá az automatizálásához” űrlapon keresztül tesz fel kérdéseket. Ismét meg fogjuk kérni bizonyos személyes adatok, mint például a telefonszám megadására, és a kérdését a „Hívjon vissza” gombra kattintva küldheti be. Ilyenkor vissza fogjuk hívni, hogy megoldjuk a problémáját.

A nem szigorúan szükséges információkat „önkéntes”-ként jelöljük meg, és a kérdését felteheti anélkül, hogy megadná részünkre ezeket az információkat. Ha rendelkezésünkre bocsátja ezeket a kiegészítő információkat, akkor csak a kérdésével való foglalkozás céljából fogjuk felhasználni.

Ezen adatkezelési célból a következő adatokat gyűjtjük:

 • E-mail cím
 • Megszólítás
 • Keresztnév és vezetéknév
 • A vállalat neve
 • Telefonszám
 • A kérésén belül részünkre átadott pótlólagos adatok

A megadott cél érdekében a fenti adatokat a következő jogalap céljából kezeljük:

• jogos érdekeink biztosításához a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében; jogos érdekünk, hogy kérdéseit megfelelően válaszoljuk meg.

2.5 Visszajelzési űrlap

A Webhelyünkön található Visszajelzési űrlap útján visszajelzést adhat számunkra a termékeinkről és szolgáltatásainkról. Visszajelzése feldolgozásához bizonyos adatokra van szükségünk, mint például: „Vállalat neve, az Ügyfél kapcsolattartója, e-mail cím” és „Kitől kapta ezt a kérdőívet”. A Visszajelzési űrlapon szereplő minden egyéb adatmező „önkéntes”-ként van megjelölve, és a visszajelzését elküldheti számunkra anélkül, hogy megadná ezeket a kért információkat.

A Visszajelzési űrlap útján gyűjtött Adatokat kizárólag a kérdésével való foglalkozás érdekében fogjuk felhasználni.

Ezen adatkezelési célból a következő adatokat gyűjtjük:

 • E-mail cím
 • Megszólítás
 • Keresztnév és vezetéknév
 • A vállalat neve
 • Ország
 • Telefonszám
 • A visszajelzésén belül részünkre átadott pótlólagos adatok

A megadott cél érdekében a fenti adatokat a következő jogalap céljából kezeljük:

• jogos érdekeink megóvásához a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében, jogos érdekünk, hogy visszajelzését megfelelően értékeljük.

2.6 Marketing célok

Adatait az Ön kifejezett hozzájárulásával („opt-in) a megfelelő négyzet bejelölésével), vagy az alkalmazandó törvények által egyébként megengedett módon felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásaink, valamint üzleti partnereink termékeinek és szolgáltatásainak a marketingjére („Marketing célok”). Ide tartozik: (1) hírlevelek, sajtóközlemények, eseményekről szóló bejelentések és egyéb hasonló közlések küldése az általunk kínált termékekről és szolgáltatásokról; (2) termékeink és szolgáltatásaink áruba bocsátása vagy promotálása az Ön számára; (3) véleményének megismerése termékeink vagy szolgáltatásaink javításával kapcsolatban; (4) harmadik feleknek a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó ajánlatai, amelyek véleményünk szerint Önt vagy vállalatát érdekelhetik; (6) egyéb célok, amelyeket hozzájárulása időpontjában közlünk Önnel.

Adatai használatára vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel, akinek kapcsolati adatait a 6. pont tartalmazza.

Ezen adatkezelési célból a következő adatokat gyűjtjük:

 • E-mail cím
 • EGYÉB

A megadott cél érdekében a fenti adatokat a következő jogalap céljából kezeljük:

 • Ha kettős opt-in eljárásban a hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében;
 • Ha áruk vagy szolgáltatások vásárlásával kapcsolatban megadta az e-mail címét, vagy ha személyre szabott hirdetéseket küldünk Önnek jogos érdekeink biztosításához a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében; jogos érdekünk a hirdetési intézkedések végrehajtásához és a célcsoport-orientált hirdetéshez fűződő gazdasági érdekünkön alapszik.

Adathasználat e-mail hirdetésekhez és az Ön tiltakozáshoz való joga:

Ha e-mail címét a szerződéssel és termékeink átadásával kapcsolatban kaptuk meg, és Ön nem tiltakozik ellene, akkor fenntartjuk a jogot, hogy termékkörünk hasonló termékeiről rendszeresen küldjünk ajánlatokat az Ön számára. Bármikor kifogást emelhet e-mail címének ilyen használata ellen, ha üzenetet küld az alább megnevezett kapcsolati opciónak, vagy az e célra szolgáló link útján, bármilyen költség nélkül, kivéve az átviteli költségeket az alapdíjaknak megfelelően.

2.7 FANUC e-áruház

FANUC e-áruházunk eredeti berendezés alkatrészek hatalmas választékához enged hozzáférést az Ön számára, közvetlenül a gyártótól, a hét minden napján napi 24 órában.

Vásárlás:

Az e-áruházban lehetővé tesszük az Ön számára, hogy megrendelést adjon fel a termékkörünkből. Az e-áruházban a termékkörünkben szereplő tételeket tehet a bevásárló kosarába.

A regisztrációs folyamatból ismert adatokon felül a következő adatokat gyűjtjük:

 • A termékkörhöz tartozó cikkek;
 • A cikkek száma;
 • Forgalmazók, amelyeknek az árucikkeket szállítaniuk kell.

A megadott cél érdekében a fenti adatokat a következő jogalap céljából kezeljük:

 • szerződés teljesítéséhez, vagy szerződés megkötését megelőzően történő lépések teljesítéséhez a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében, ha webhelyünk használatának célja információk szerzése a termékkörünkről és megrendelések feladása.
 • jogos érdekeink biztosításához a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében, hogy a portált technikailag elérhetővé tegyük az Ön számára. Jogos érdekünk, hogy vonzó, technikailag működő és felhasználóbarát e-áruházat tudjunk kínálni az Ön számára.

Fizetés:

Megrendelései kifizetéseinek kezelésére pénzforgalmi szolgáltatót alkalmazunk. E folyamatban nevét, címét és az Ön által megadott fizetési információkat kezeljük.

A fenti cél érdekében az adatait a következő jogalapra támaszkodva kezeljük:

 • szerződés teljesítéséhez, vagy szerződés megkötését megelőzően történő lépések teljesítéséhez a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében

Megrendelések feldolgozása:

Ahhoz, hogy a megrendelt termékeket elküldhessük Önnek, kereszt- és vezetéknevét, kapcsolati adatait (cím, szükség esetén telefonszám, e-mail cím stb.), valamint egy eltérő szállítási címet adunk át az általunk megbízott fuvarozó szolgálatnak.

A fenti cél érdekében az adatait a következő jogalapra támaszkodva kezeljük:

 • szerződés teljesítéséhez, vagy szerződés megkötését megelőzően történő lépések teljesítéséhez a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében.

2.8 FANUC Akadémia

FANUC akadémiánk képzési programok széles választékát kínálja, hogy eleget tegyen az Ön speciális igényeinek. A FANUC Akadémia használata adatvédelmi szabályozás alá tartozik.

Ha Ön kiválaszt és megrendel egy képzési programot, és amikor teljesítjük a megrendelt szolgáltatást, akkor a következő adatokat kezeljük:

 • A regisztrált résztvevők keresztneve és vezetékneve;
 • A vállalat neve;
 • Utca
 • Postai irányítószám
 • Város
 • Ország
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • meglevő készségek, munkakör és beosztás;

A fenti cél érdekében az adatait a következő jogalapra támaszkodva kezeljük:

 • szerződés teljesítéséhez, vagy szerződés megkötését megelőzően történő lépések teljesítéséhez a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében, ha tájékozódni szeretne a rendelkezésre álló programokról, és ha programot vagy szolgáltatást rendel.

2.9 Online alkalmazások

Jelentkezését Online jelentkezési űrlapunk felhasználásával online elküldheti. Minden bejövő alkalmazást európai központunk fogadja és továbbítja a FANUC csoport felelős részlegének, szigorúan a szükséges ismeret elve alapján.

Az online alkalmazás útján kapott adatokat csak jelentkezése kezelésének céljából használjuk fel.

Az általunk Önről kezelt személyes adatok közé tartoznak azok az adatok, amelyeket közvetlenül gyűjtünk Önről jelentkezési folyamata részeként, vagy más, velünk való interakcióin keresztül. Ez magában foglalhat érzékeny személyes adatokat is, mint például az egészségre vonatkozó adatokat vagy a vallást.

Ha úgy dönt, hogy részt vesz a jelentkezési folyamatunkban, akkor a következő adatokat kezeljük azok mellett, amelyeket a jelentkezése részeként küld el nekünk:

 • keresztnév és vezetéknév;
 • meglevő képességek, munkakörök és beosztások,
 • születési dátum;
 • fénykép;
 • korábbi munkakörök;
 • képességek és tanúsítványok;

2.10 Jogszabályok betartása és jogalkalmazás

Jogszabályok betartása:

Személyes adatait egyéb ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében is kezeljük megrendelése feldolgozásával kapcsolatban. Ide tartoznak különösen a kereskedelmi, védjegy- és adótörvények szerinti megőrzési idők.

A fenti cél érdekében az adatait a következő jogalapokra támaszkodva kezeljük:

 • a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja értelmében ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében. kereskedelmi, ipari vagy adótörvényekkel kapcsolatban, amennyiben adatai rögzítésére és tárolására vagyunk kötelezettek.

Jogalkalmazás:

Személyes adatait jogaink érvényesítése és jogigényeink kikényszerítése érdekében is kezeljük. Személyes adatait abból a célból is kezeljük, hogy megvédjük magunkat jogigényekkel szemben. Végül, személyes adatai kezelésének az is célja, hogy a szükséges mértékben megvédjük magunkat a bűncselekményektől, vagy büntetőeljárást kezdeményezzünk.

A fenti cél érdekében az adatait a következő jogalapra támaszkodva kezeljük:

• jogos érdekeink megóvásához a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében, amennyiben jogigényeket támasztunk, védekezünk jogvitákban, megakadályozunk, vagy tisztázunk bűncselekményeket.

3. Sütik (cookie-k) és közösségi beépülő modulok

Webhelyünkön sütiket és közösségi beépülő modulokat alkalmazunk, ami érintheti személyes adatainak kezelését.

A sütik olyan szövegfájlok, amelyeket az internetes böngészőben vagy útján tárol, amikor a számítógép-rendszerén meglátogat egy webhelyt. A süti egy jellemző karakterláncot tartalmaz, amely a webhely újbóli felhívásakor lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását. Egyes sütiket a webhely puszta működéséhez használnak, mások elemzési célokat szolgálnak.

Webhelyünkön különösen a következő sütiket használjuk:

3.1 A Webhely technikai biztosítása érdekében használt sütik

Egyes sütiket egyszerűen a webhely technikai biztosítása érdekében használunk. Szükséges, hogy bizonyos automatikusan továbbított információkat kezeljünk Önről, annak érdekében, hogy a böngészője megjelenítse a webhelyünket, és Ön használhassa a webhelyt. Webhelyünk néhány funkciója nem kínálható sütik használata nélkül. A következő információkat a technikai biztosításhoz szükségese sütik tárolják és juttatják el hozzánk:

 • Süti azonosító
 • A bevásárlókocsiban lévő termékek / kiválasztott szolgáltatások
 • Bejelentkezési információk
 • stb.

3.2 Google Analytics

A jelen Webhely használja a Google Analytics-t, a Google, Inc. („Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatást. A Google Analytics sütiket használ, hogy segítsen elemezni egy webhely számára, hogyan alkalmazzák a felhasználók. A webhely Ön általi használatáról a süti által előállított információkat a Google Egyesült Államokban lévő szervereihez továbbítják és azokban tárolják.

A jelen Webhelyen aktiválva van az IP-anonimizálás. Ez azt jelenti, hogy az IP-címet az Európai Unió tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás további részes felei területén lerövidítik. Az egész IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják előbb egy az USA-ban működő Google szerverhez, és rövidítik le ott.

A Google ezt az információt arra használja, hogy a megbízásunkból értékelje a Webhely Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze a webhely tevékenységéről, és a webhely tevékenységével és az internethasználatról szóló egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A böngészője által a Google Analytics által megadott IP-címet a Google által birtokolt semmilyen más adattal nem kapcsolják össze. Böngészője megfelelő beállításának kiválasztásával elutasíthatja sütik alkalmazását, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez esetben nem fogja tudni kihasználni a Webhely összes funkcióját. A jövőre nézve megakadályozhatja, hogy a Google Analytics nyomon kövesse, ha a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.oldalt meglátogatva aktuális internetes böngészőjére telepíti a Google Analytics opt-out browser add-on böngésző kiegészítőt.

3.3 Google Tag Manager

Webhelyünkön alkalmazzuk a Google Tag Managert (Google Címkekezelő). A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy egyetlen számítógépes kezelőfelületen kezeljék a webhely címkéit. Maga a Google Tag Manager szolgáltatás (amely a címkéket elhelyezi) egy sütimentes domén, és nem gyűjt személyes adatokat. A Google Tag Manager szolgáltatás más címkéket működtethet, amelyek már gyűjthetnek adatokat. A Google Tag Manager ezekhez az adatokhoz nem fér hozzá. Ha a domén vagy a süti szintjén inaktiválás történt, akkor ez a Google Tag Manager által végrehajtott minden nyomon követő címkéhez megmarad.

3.4 Facebook Connect

A Facebook Connect a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Facebook) eszköze. Ezt az eszközt harmadik felek webhelyeibe – például a miénkbe – építik be, lehetővé téve, hogy a felhasználó anélkül jelentkezzen be ezekbe a webhelyekbe, hogy regisztrálnia kellene egy fiókhoz ezekhez a webhelyekhez. A felhasználó a Facebook Connect használata esetén saját Facebook profiljának bejelentkezési adatai segítségével jelentkezhet be ezekre a webhelyekre. Ennek megfelelően ahhoz, hogy használhassa a Facebook Connectet, Facebook fiókkal kell rendelkeznie. A Facebook bejelentkezési adatokkal a harmadik fél weboldalára való sikeres bejelentkezés után kapcsolat jön létre a Facebook profil és a Facebook Connectet alkalmazó weboldal között. A bejelentkezési funkción kívül a Facebook Connect segítségével tartalom hozható létre a webhely által vagy a felhasználó Facebook profilján keresztül. A webhely például megkérdezheti a felhasználót, hogy posztolhat-e tartalmat a felhasználó nevében. A Facebook Connect használatakor általában a felhasználó következő adatait továbbítják: név, Facebook profil, életkor, nem és a Facebook „ismerősök” listája. A személyes adatoknak a Facebook általi használatáról tekintse meg a Facebook adatvédelmi információját https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5 Pardot

Webhelyünkön és landing oldalainkon Pardot űrlapokat vagy űrlapkezelőket használunk, hogy információkat gyűjtsünk a látogatókról, és a névtelen látogatókat azonosított lehetséges vevőkké tegyük. A Pardot űrlapokat teljesen a Pardot tervezi meg és kezeli. A formakezelők a Pardotot a külső űrlapjainkhoz kapcsolják, így a lehetséges vevőről szóló információkat a Pardotba csatornázhatjuk. A Pardot a webhelyeinken és landing oldalainkon oly módon követi nyomon a látogatókról és a lehetséges vevőkről szóló információkat, hogy böngészőiken sütiket helyez el. A sütik elhelyezésének célja, hogy ha egy látogató visszatér a webhelyünkre, a számítógép emlékezzen a preferenciáira (mint az űrlap mezőértékeire). A Pardot a bejelentkezett felhasználókhoz is elhelyez egy sütit, hogy fenntartsa a munkamenetet, és megjegyezze a táblázatszűrőket. A Pardot saját sütiket nyomon követés, partner sütiket pedig redundancia érdekében hoz létre. Saját és partner sütik együttes használata a marketing automatizálási iparban szokásos. A Pardot sütik nem tárolnak személyes azonosító adatokat, hanem csak egy egyedi azonosítót. A Pardot saját sütiket a nyomon követő aldoménjeinken és a Pardot doméneken helyez el. A Pardot https oldalakon és akkor használ partner sütiket, ha a fiókunkon nincs beállítva nyomon követő aldomén. A Pardot háromféle sütik helyez el:

 • A látogató süti egy egyedi látogató azonosítóból és a fiókjára vonatkozó egyedi azonosítóból áll. Például a „visitor_id12345” nevű süti tárolja az „1010101010” látogató értéket, az „12345” pedig a fiókazonosító. Ezt a sütit a Pardot nyomon követő kód helyezi el látogatók számára.
 • Ha a fiókja opt-in preferenciákat követ nyomon, akkor a pi_opt_in süti igaz vagy hamis értékkel van beállítva, ha a látogató aktiválja vagy inaktiválja a nyomon követést.
 • A „pardot” nevű munkamenet sütit akkor helyeznek el, ha Ön Pardot felhasználóként van bejelentkezve. Ez a süti nincs elhelyezve a látogató böngészőjén.

3.6 GA Audiences

Webhelyünk használja a GA Audience-t, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok („GA Audience”).által nyújtott szolgáltatást. A GA Audience sütiket használ, amelyeket a számítógépe vagy más mobil eszközök (pl. okostelefonok, tabletek stb.) tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a megfelelő elemzendő eszközök használatát. Ezeket az adatokat a folyamat részben több eszközön értékeli. Ennek során a Google Audience hozzáférhet a Google AdWords és a Google Analytics használata keretében létrehozott sütikhez. A használat keretében egyes adatokat, mint például az IP-címeket és a felhasználó tevékenységeit továbbítják a Google Inc. vállalat szerverére, és ott tárolják. A Google Inc. ezeket az információkat akkor adja át harmadik feleknek, ha ezt törvény írja elő, vagy ha az adatokat harmadik feleknek kell kezelniük.

A személyes adatok (és különösen IP-címének) gyűjtését, átadását és kezelését megakadályozhatja, ha kikapcsolja a JavaScript végrehajtását a böngészőjében, vagy ha „NoScript” vagy hasonló eszközt telepít. Ugyancsak megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse vagy kezelje a webhelyének Ön általi használatához kapcsolódó sütit (beleértve az IP-címét), ha letölti és telepíti a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en webhelyen elérhető böngésző bővítőmodult. A GA Audience használatával kapcsolatos adatvédelemről további információk találhatók a következő linken: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7 Double Click

Esetenként hirdetési kampányokat folytatunk a DoubleClick használatával, amely a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) szolgáltatása. Mi és harmadik félként fellépő kereskedők, beleértve a Google-t saját sütiket (mint a Google Analytics süti) és partner sütiket (például a Google DoubleClick süti) együtt használjuk tájékoztatás, optimalizálás és hirdetések közlése céljából személyek webhelyünkön tett korábbi látogatásai alapján, és annak jelentésére, hogy hirdetés-megjelenítések, a szolgáltatások egyéb felhasználásai és az ezekkel a hirdetés-megjelenítésekkel és hirdetési szolgáltatásokkal való interakciók milyen kapcsolatban vannak a webhelyünkön tett látogatásokkal.

Böngészője megfelelő beállításának kiválasztásával elutasíthatja sütik alkalmazását, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez esetben nem fogja tudni kihasználni webhelyünk funkcióinak teljes körét.

Az előállított adatok gyűjtését megakadályozhatja, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző bővítőmodult: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB a tétel DoubleClick inaktiválási kiterjesztés alatt. A DoubleClick sütiket a Digital Advertising Alliance webhelyen is kikapcsolhatja a következő linkre kattintva http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

A DoubleClick sütikről és kezelésükről további információk találhatók itt: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8 LinkedIn Marketing Solutions

A jelen webhely hatókörének szélesítésére használja a LinkedIn Marketing Solutiont, a LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) eszközét. A LinkedIn funkciókat tartalmazó webhelyhez való minden csatlakozással kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereihez. E funkciók egyike a felhasználók webhelyen tett látogatásának hozzárendelése egy olyan webhelyhez, amely a LinkedIn Marketing Solutionst alkalmazza a felhasználó LinkedIn profiljához. Technikai funkcióinak nyújtásához a LinkedIn sütiket használ. Internetes böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja sütik elhelyezését a rendszerén. A LinkedIn Marketing Solutions alapján való marketing elemzés használatát a következő link követésével is megakadályozhatja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a rendszerén elhelyezett valamennyi sütit törli, akkor az említett konfigurációt is törlésre kerülhet.

A személyes adatok LinkedIn általi használatáról további információk közvetlenül a LinkedInnél érhetők el. A LinkedIn adatvédelmi nyilatkozata itt olvasható: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9 Közösségi beépülő modulok használata

Webhelyünkön több közösségi hálózati szolgáltató, mint például a Twitter, a Facebook és a Google + közösségi beépülő moduljait használjuk. Ha e bővítőmodulhoz tartozó gombra kattint, akkor az aktiválódik, és a böngészője csatlakozik a megfelelő közösségi hálózati szolgáltató szerveréhez. A bővítőmodul funkcióit Webhelyünk puszta meglátogatása nem aktiválja, hanem csak az, ha a megfelelő gombra kattint.

Ha meglátogatja a Webhelyünket, és rákattint az említett gombra, miközben be van jelentkezve a vonatkozó közösségi hálózati szolgáltatónál meglevő fiókjába, akkor azokat az információkat, miszerint meglátogatta a Webhelyünket, továbbítani fogják ehhez a szolgáltatóhoz. A közösségi hálózati szolgáltató ennek alapján tárolhatja ezeket az információkat, és hozzákapcsolhatja őket az Ön profiljához. Ennek elkerülése érdekében mielőtt az említett gombra kattint, ki kell jelentkeznie a fiókjából.

A közösségi hálózati szolgáltató általi adatgyűjtés céljáról és köréről, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és a magánélete védelméhez szükséges beállításokról további információkért ovassa el a vonatkozó közösségi hálózati szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát.

4. Adatmegőrzés

Adatait rendszerint – ha csak meglátogatja és megtekinti a webhelyünket, anélkül, hogy aktívan használná (lásd lejjebb) – csak addig őrizzük meg, amíg ez az adatgyűjtés céljához szükséges, majd törlődnek. Ezért ha az Adatokra nincs már szükség, akkor azonnal töröljük őket, kivéve ha törvényes megőrzési időszakok vonatkoznak rájuk. Ebben az esetben a törvényi adatmegőrzési céloktól eltérő adathasználat zárolt, és az Adatokat az alkalmazandó adatmegőrzési idő végén töröljük.

Ha a webhelyünket aktívan használja (kapcsolati űrlapot használ, megrendelést ad fel, vagy általunk kínált szolgáltatást vásárol), akkor a személyes adatait hosszabb ideig is tárolhatjuk, amennyiben lehetséges jogigényekkel szemben védekeznünk kell. Ebben az esetben a személyes adatait addig őrizzük, amíg az Önnel való kapcsolatból eredő jogigények elévülnek, ami általában 12 és 36 hónap között van, de – az igénytől és a szóban forgó ügytől függően – akár 30 év is lehet.

A sütiket illetően, Ön azokat böngészője megfelelő funkciója segítségével bármikor törölheti.

5. Érintettként megillető jogai

A GDPR jogi előírásai alapján érintettként a következő jogok illetik meg, amelyeket előterjeszthet hozzánk:

Tájékoztatási jog: A GDPR 15. cikke szerint bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat; ez esetben a GDPR 15. cikke értelmében jogosult tájékoztatást kapni ezekről a személyes adatokról és bizonyos egyéb információkról (többek között az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriáiról. a címzettek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatal alkalmazásáról és harmadik országba való továbbítás esetén a megfelelő garanciákról), valamint másolatot kérhet az adatokról.

A helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikke értelmében Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozóan tárolt személyes adatok helyesbítését, ha azok pontatlanok vagy tévesek.

A törléshez való jog: A GDPR 17. cikkének feltételei szerunt Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok késedelem nélküli törlését. A törlésre vonatkozó jog nem áll fenn többek között, ha a személyes adatok kezelése szükséges (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) ránk vonatkozó jogi kötelezettség (pl. törvényes adatmegőrzési kötelezettség) teljesítéséhez vagy (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A GDPR 18. cikke értelmében kérheti tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az adathordozhatósághoz való jog: A GDPR 20. cikkének feltételei szerint kérheti tőlünk az Ön által átadott, Önre vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban való átadását.

A visszavonás joga: A jövőre nézve bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármilyen költség nélkül, kivéve az átviteli költségeket az alapdíjaknak megfelelően.

A tiltakozáshoz való jog: A GDPR 20. cikke szerint Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, ami azt jelenti, hogy személyes adatait nem kezelhetjük tovább. A tiltakozáshoz való jog csak a GDPR 21. cikke szerinti korlátozásokkal áll fenn. Ezenfelül érdekeink megakadályozhatják az adatkezelés megszüntetését, ezért jogosultak vagyunk személyes adatait tiltakozása ellen kezelni.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: A GDPR 77. cikkében meghatározott feltételek alapján Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasztételhez való jog nem sértheti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

A felügyeleti hatóságra vonatkozó kapcsolati információk lejjebb találhatók.

6. Felügyeleti hatóság

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. Ez a mi esetünkben

Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Website: http://www.naih.hu/

7. a Csoport adatvédelmi tisztviselője

FANUC Europe Corporation, Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

8. A tiltakozáshoz való jogra vonatkozó információk, GDPR 21. cikk

 1. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (adatkezelés az érdekek mérlegelése alapján) alapuló kezelése ellen, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló adatkezelés (közérdekből való adatkezelés) ellen, ha ezt sajátos helyzete indokolja. Ez vonatkozik az e rendelkezésen alapuló profilalkotásra is a GDPR 4. cikk 4. sz. szerinti jelentésében.

Ha tiltakozik ellene, akkor nem kezeljük tovább a személyes adatait, kivéve ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű és alkalmazható okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében is kezeljük. Ha nem kíván hirdetéseket kapni, akkor jogosult bármikor tiltakozni; ez a profilalkotásra is, vonatkozik, amennyiben a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ezt az ellentmondást a jövőben figyelembe fogjuk venni.

Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az adatait a továbbiakban e célból nem fogjuk kezelni.

A tiltakozás formai előírások nélkül megtehető és a következő címre küldendő:

FANUC Hungary Kft.
Torbágy utca 7
2045 Törökbálint
Hungary
Email: info@fanuc.hu
Fax: +36 23 332 008

Legutóbbi frissítés: 2008. május