Навигация

Високоскоростни и гъвкави решения за фрезоване

Многофункционални машини с ЦПУ за широк набор приложения

Ключът към доброто фрезоване са качеството на повърхнините и времената на обработващите цикли. За постигането им производителите имат нужда от високоскоростен шпиндел, интелигентен софтуер и ЦПУ система, която да може да извлече максимума от машините в условията на променящите се изисквания към материалите и производството. Но за да се гарантира положителното въздействие на тези елементи върху крайните резултати, е необходим още един елемент – постоянна надеждност.

Свържете се с нас сега

Features that support flexible high-speed CNC milling

Use smart safety

Intelligent safety features supported by some CNCs make it possible to operate a machine tool with the door open or a tending robot without safety fences.