Навигация

Високоскоростни и гъвкави решения за фрезоване

Многофункционални машини с ЦПУ за широк набор приложения

Ключът към доброто фрезоване са качеството на повърхнините и времената на обработващите цикли. За постигането им производителите имат нужда от високоскоростен шпиндел, интелигентен софтуер и ЦПУ система, която да може да извлече максимума от машините в условията на променящите се изисквания към материалите и производството. Но за да се гарантира положителното въздействие на тези елементи върху крайните резултати, е необходим още един елемент – постоянна надеждност.

Свържете се с нас сега

Най-важна е цената на единица продукция

Използвайте интелигентни функции за безопасност

Интелигентните функции за безопасност, поддържани от някои ЦПУ системи, правят възможно оперирането с машинен инструмент, докато вратата е отворена, или с помощта на обслужващ робот, без защитни огради.

Предизвикателство: Продължителни времена на обработка