Concentric använder Robodrill för att sänka kostnaderna för olje- och transmissionspumpar

Uppgift: Hitta en kostnadseffektiv vertikal fleroperationsmaskin med betydligt högre effekt för olje- och transmissionspumpar som bearbetas av pressgjuten aluminium.

Lösning: Installera en ny produktionscell som baseras på FANUC Robodrill. En vertikalspindelmaskin med hög hastighet och verktygshållare i storlek 30 passade bättre för den relativt lätta bearbetningen och var betydligt mer produktiv och konkurrenskraftigt prissatt. Kunden imponerades särskilt av maskinens goda rykte gällande tillförlitlighet.’
Resultat: En Robodrill-maskin arbetar över tre skift och tillverkar oljepumplocket och det andra pumphuset. En tredje Robodrill-maskin används för att tillverka två par komponenter till transmissionspumpar per cykel.

För att öka metallskärningskapaciteten på grund av den ökade orderingången för fordonspumpar har Storbritanniens ledande tillverkare Concentric installerat tre FANUC Robodrill-bearbetningscenter vid sin fabrik i Erdington, Birmingham. Företagets pumpar för olja, vatten och bränsle används framförallt i dieselmotorer som driver lätta till medeltunga lastbilar och terränganläggningar.

Två motortillverkare har nyligen tilldelat viktiga nya kontrakt till Concentric för bearbetning, montering och testning av en oljepump och en transmissionspump. Därför har en ny produktionscell konstruerats på fabriken i Erdington, uppbyggd kring tre α-D21LiA5 Robodrill-maskiner avsedda för bearbetning av aluminiumpressgjutgods. På Concentric brukar man använda horisontella bearbetningsmaskiner med verktygshållare storlek 40 och dubbla pallväxlare. Men en vertikalspindelmaskin med hög hastighet och verktygshållare storlek 30 passade bättre för den relativt lätta bearbetningen och var betydligt mer produktiv och konkurrenskraftigt prissatt.

På Concentric visste man att en fjärde axelanordning på varje maskin skulle vara avgörande för att uppnå de nödvändiga takttiderna för den nya oljepumpen och transmissionspumpen. Tillverkaren tog därför kontakt med Saluki i Leicester för leverans av skräddarsydda fixturer för montering på indexerarna från FANUC. Dessa hade redan utrustats med integrerad hydraulik för inspänning av delarna och pneumatik för avkänning av korrekt lastning. FANUC monterade även en detekteringsanordning för verktygsbrott i tappens ena ände, för att bidra till att förhindra skrotbildning i den här massproduktionsmiljön.

”Vi tittade på maskiner för vår nya oljepumpscell under sista kvartalet 2013. För metallbearbetningen letade vi efter en maskin med mindre verktygshållare, fast bord och en fjärde axel i form av en roterande indexerare. Vi valde Robodrill-maskiner tack vare FANUCs goda rykte på marknaden, särskilt vad gäller utrustningens tillförlitlighet. Vi tittade på en liknande fleroperationsmaskin med robotar hos en lokal tillverkare och de hade bara gott att säga. ”Robodrill var också perfekt avpassad vad gäller verktygskapaciteten, eftersom våra applikationer kräver 20 verktyg och maskinens magasin av revolvertyp rymmer 21 skärverktyg.”

(Mark McFall, produktionsteknisk chef)

För att uppfylla Concentrics kundavtal producerar en Robodrill-maskin oljepumplocket och den andra pumphuset, båda maskinerna arbetar över tre skift. Den första maskinen bearbetar locken med två separata åtgärder. Locken placeras två och två i fixturer som kan ta emot delen i båda riktningarna. Den ena genomgår åtgärd 1 och den andra åtgärd 2 under varje cykel, så att ett färdigt lock levereras från maskinen för varje lastnings-/avlastningssekvens. I den andra maskinen sätts två kroppar ihop och bearbetas helt och hållet. För transmissionspumpen tillverkar den tredje Robodrill-maskinen två olika delar i två omgångar vardera under ett enda skift. Materialet är aluminiumpressgjutgods. De åtta fixturerna ger plats för produktion av två exemplar av varje del, dvs. fyra komponenter, per lastning/avlastning.

I slutet av varje cykel i alla tre maskinerna programmeras tappen som håller de sammansatta komponenterna att stanna i 45 graders vinkel. På så sätt faller spån och kylvätska bort, vilket minimerar behovet av att rengöra bearbetningsområdet med tryckluft. Dessutom levereras de mer ergonomiskt för operatörerna, vilket förbättrar produktionseffektiviteten. α-D21LiA5 Robodrills höga hastighet kommer sig av en branschledande specifikation som omfattar 1,5 g acceleration till 54 m/min i alla linjära axlar, programmerbara matningshastigheter på upp till 30 m/min och en verktygsbytestid på 1,6 sekunder, chip-till-chip. Arbetsvolymen är 700 x 400 x 330 mm och maskinerna på Concentric har utrustats med en spåntransportbana och utförsel av oljedimma. McFall bekräftar att maskinerna har varit tillförlitliga sedan installationen och producerar komponenter till toleranser på ±10 mikrometer, och att FANUC har gett utmärkt programmeringsstöd och utbildning.

Använda FANUC-produkter