Naša pracovná filozofia

Ľudia dnes od svojho zamestnania očakávajú viac než len mzdu na konci mesiaca. Hľadajú príležitosť, ktorá im dá nejaký zmysel, ktorá im umožní rásť a prosperovať v ich príslušnom odbore.

Tu, v spoločnosti FANUC, ktorá vytvára svetové automatizačné riešenia s viac ako 40-ročnými skúsenosťami, majú ľudia príležitosť stať sa súčasťou inovácie. Je v nás zakorenená túžba neustále prekonávať nielen ostatných, ale aj samých seba, a to je stály motivačný faktor, ktorý nás vedie za úspechom.

Efektívnosť je v našej povahe, pretože tento faktor máme na mysli pri tvorbe jadra našich automatizačných riešení. Obdobne k tomu navrhujeme okolo efektívnosti aj naše pracovné priestory, čo nám poskytuje konkurenčnú výhodu.

Pozrite si pracovné príležitosti tu

Európska centrála v Luxembursku

V spoločnosti FANUC Europe Corporation poskytuje viac ako 200 našich zamestnancov širokú paletu služieb všetkým našim európskym pobočkám. Patrí k nim Európsky predaj a servis, Produktová podpora, Dodávateľský reťazec, Náhradné diely a opravy, ako aj Marketing, Ľudské zdroje IT a Administratívna podpora.

Kolektívne inovácie

Uspokojenie sa nie je v našej povahe, neustále sa usilujeme o viac, aby sme sa nepretržite zlepšovali. Keďže inovácie začínajú tímovou prácou, ceníme si kolektívnu snahu o dosiahnutie stanoveného cieľa. To, že sídlime v Luxembursku, znamená prácu v prostredí vyznačujúcom sa rozmanitosťou. Spoločne si navzájom obohacujeme myšlienky, poskytujeme si podporu, keď čelíme prekážkam a týmto spôsobom prichádzame na odpovede ako tím.
Prečo pracovať v spoločnosti FANUC?

V skratke: možnosť rastu, príležitosti cestovať do jednej z našich viac ako 15 európskych pobočiek, flexibilná pracovná doba, dodatočné zdravotné benefity a ďalšie aktivity odmeňujúce náš pracovitý personál!

NÁJDITE VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ V JEDNEJ Z NAŠICH EURÓPSKYCH POBOČIEK

Objavte FANUC


Elisabeth Weiler

Manager Sales Support,
zamestnaná na jar 2005

V spoločnosti FANUC som začínala v roku 2003 ako letná brigáda a po mnohých ďalších skúsenostiach ma v roku 2013 povýšili na Manager European Sales Support. V tejto spoločnosti mi umožnili rásť; získavať odborné znalosti v centrále v Luxembursku pri jednaní so zákazníkmi, pobočkami a centrálou FANUC v Japonsku; riadiť tím; prevziať zodpovednosť; ovplyvňovať obchodné rozhodnutia; učiť sa od kolegov z celej Európy a Japonska; a sledovať, ako FANUC v Európe rastie.

Darren Whittall

Manager European Technical Support Robomachine,
zamestnaný na jar 2005

Moja cesta so spoločnosťou FANUC začala v roku 1999. Začínal som vo FUK ako dodávateľ. V roku 2005 ma zamestnali ako Controls Engineer a v roku 2013 som vzal miesto Technical Manager. V roku 2015 som sa presťahoval do Luxemburska ako Technical Manager for Robomachine. Počas tohto obdobia som pracoval v celej Európe, Turecku a niekoľkokrát som navštívil spoločnosť FANUC v Japonsku.

Fabian Baussenwein

Repair Technician,
zamestnaný v lete 2006

Moji kolegovia neznamenajú pre mňa len ľudí, s ktorými pracujem. Sú to priatelia, zvláštny druh rodiny. Pri každom odbornom probléme alebo súkromnom trápení mi vždy pomôžu najlepšie, ako vedia. Takého skvelého tímového ducha nemá veľa firiem.

Pozrite si pracovné príležitosti tu