Softvérové nástroje systémov CNCPrispôsobenie systému CNC

Funkcie a nástroje

Pomocou viac ako 250 softvérových funkcií a počítačových nástrojov ponúka spoločnosť FANUC špecializované riešenia pre každú možnú aplikáciu CNC. Vďaka tomu je obrábanie jednoduchšie a umožňuje vám dosiahnuť kratšie časy cyklov, povrchy vyššej kvality, účinnosť prevádzky a zvýšenú bezpečnosť operátora.

PC softvér na zber CNC údajov MT-LINKi

MT-LINKI je PC softvér, ktorý prepája stroje vo výrobe tak, že zhromažďuje, spravuje a sprístupňuje rôzne informácie o strojoch. Prepojiť môžete nielen CNC stroje FANUC, ale aj iné periférne zariadenia (napr. PLC atď.). Vďaka softvéru je možné stroj prepojiť s ostatnými zariadeniami cez internet. MT-LINKi prepája informácie z rôznych senzorov a zhromažďuje dáta.

STIAHNUŤ LETÁK 

Softvérové nástroje FANUC na programovanie riadenia výroby

Príručka FANUC MANUAL GUIDE i

Príručka FANUC MANUAL GUIDE, navrhnutá s cieľom skrátiť čas potrebný na integráciu do výroby, obsahuje ergonomické grafické používateľské rozhranie a jednoducho použiteľné ikony. Používatelia môžu využiť asistované konverzačné programovanie cyklov obrábania, programovania jednoduchých dielov a simulácií.

TURN MATE i

FANUC TURN MATE I zjednodušuje programovanie dielov, aby zvýšil produktivitu a všestrannosť vašich obrábacích centier. Na to, aby ste mohli naprogramovať obrobky pomocou konverzačného softvéru, nie je potrebná žiadna znalosť jazyka G kódu ISO. Všetko sa vykonáva na obrazovkách jednoduchých na použitie.

Softvérový nástroj FANUC na vývoj

Nástroj NCGuide na ďalší rozvoj

Vytvorte lepšie prostredie na vývoj softvéru pre vaše technológie CNC od spoločnosti FANUC: NCGuide ponúka možnosti simulácie signálov, PMC (ladder) a podporu štandardného operačného panela FANUC. V kombinácii s inými nástrojmi na vývoj softvéru značky FANUC (napríklad FANUC LADDER III, FANUC PICTURE, C Language Executor a MACRO EXECUTER) máte k dispozícii ešte účinnejšie prostredie na vývoj než s existujúcou technológiou CNC.

Stiahnite si brožúru

FANUC Ladder-III

FANUC LADDER-III je štandardný programovací systém na vytváranie, zobrazovanie, úpravu, tlač, sledovanie a ladenie programov pre systém CNC PMC. Spolupracuje s nástrojom NCGuide na jednom alebo viacerých počítačoch a možno ho jednoducho pripojiť k CNC prostredníctvom siete Ethernet.

MACRO prekladač a knižnica

Funkcia Macro Executor, váš výkonný programovací jazyk na účely obrábania alebo riadenia stroja, konvertuje, načítava a spúšťa vlastné programy makier (makro P-CODE) v pamäti F-ROM (pamäť Flash CNC). Medzi výhody tohto jazyka patria vysoká rýchlosť spúšťania kódu, maximálna bezpečnosť programu, jednoduché postupy pre požiadavky a rozšírenie funkcií ovládania CNC.

Knižnica C-Language pre nástroj C-Language Executor

Použitím jazyka C-Language Executor ako výkonného programovacieho jazyka na obrábanie alebo na účely správy stroja môžete vyvinúť upravené obrazovky CNC, funkcie a programy a tiež efektívne ľudské rozhrania strojov (Human Machine Interface – HMI). Tiež vám umožňuje pridávať vášmu CNC nové funkcie ovládania stroja napísané v jazyku C. Navyše môžete upravovať programy Macro, aby sledovali rozvoj strojov a výroby.

FANUC Picture

FANUC Picture ponúka jednoduchý spôsob vytvorenia prispôsobených obrazoviek operátora a HMI pre komplexné procesy a poskytuje všetky funkcie a vlastnosti moderných nástrojov softvéru HMI. Podporuje predmety, animácie, údaje a viaceré jazyky, ako aj funkcie a jazyk makier na spúšťanie bežných postupov na vykonanie úloh. Obrazovky sa zhromažďujú a ukladajú v pamäti CNC Flash-ROM (FROM) a vykresľujú sa priamo prostredníctvom CNC bez toho, aby bol potrebný operačný systém Windows® alebo modul runtime. Nástroj Picture znižuje počet chýb operátorov, zjednodušuje ich prácu, zvyšuje produktivitu a uľahčuje ovládanie stroja a procesov.

Knižnica FOCAS

Knižnica FOCAS vám umožní vytvárať prispôsobené funkcie a aplikácie v systéme Windows® a upraviť makrá tak, aby vyhovovali vývoju vašich strojov a výroby. Ak dovolíte vášmu počítaču interagovať so strojom FANUC CNC, knižnica FOCAS vám poskytne všetko potrebné na vytváranie aplikácii v systéme Windows®. Komunikácia so strojom FANUC CNC je zabezpečená cez sieť Ethernet alebo HSSB (optické vlákna).

Vstavaný nástroj na nastavenie 3D kontroly kolízií

Táto aplikácia systému Windows® umožňuje nastaviť vstavané funkcie 3D kontroly kolízií sérií 30i/31i na počítači. Tento softvér poskytuje zjednodušenú správu 3D projektov a uľahčuje vytváranie 3D tvarov, čo umožňuje rýchlejšie nastavenia a efektívnejšiu správu viacerých strojov a projektov.

FANUC SERVO GUIDE

FANUC SERVO GUIDE je aplikácia systému Windows® určená na urýchlenie a uľahčenie optimalizácie, servomechanizmov, vretien a osí. Cez sieť Ethernet sa pripojí k systému CNC a poskytuje integrované prostredie na testovanie programov a nastavovanie parametrov a merania údajov potrebných na doladenie servomechanizmov a vretien.

Používateľské nástroje FANUC

Nástroj na prenos programu

Nástroj na prenos programu vám umožňuje spravovať programy dielov, odsadenia nástroja, vlastné hodnoty makier, pôvodné odsadenie obrobku a správu nástroja v prostredí Microsoft Windows®. PC, pamäť CNC alebo dátový server sa pripájajú prostredníctvom siete Ethernet.

Funkcia zobrazenia obrazovky CNC (SDF)

Funkcia zobrazenia obrazovky od spoločnosti FANUC, ktorá je naším najlepším nástrojom na údržbu CNC a nastavenia otvorených systémov CNC, umožňuje zobraziť CNC obrazovku z počítača a zjednodušuje vytváranie ľahko ovládaného nástroja na vzdialenú údržbu. Možnosť pripojenia cez HSSB alebo Ethernet.