Softvérové funkcie systémov CNC



Funkcie softvéru FANUC na zvýšenie kvality

Ovládanie AI Contour Control

Ovládanie AI Contour Control II umožňuje vysoko presné obrábanie v optimálnych rýchlostiach, odstránenie chýb a zvýšenie rýchlosti posuvu. Pomocou plynulého zrýchlenia a spomalenia sa minimalizujú chyby osi, ale tiež sa znižuje tolerancia dielov potlačením akcelerácie/spomaľovania a meškania servomechanizmu.

Nano Smoothing

Pomocou vstavanej technológie NURBS v riešeniach FANUC CNC funkcia Nano Smoothing redukuje potrebu manuálnej povrchovej úpravy pri procesoch ako obrábanie foriem, ktoré vyžadujú tvarované povrchy.

Funkcie kompenzácie presnosti

Tieto možnosti umožňujú systému CNC kompenzovať mechanické nepresnosti stroja vrátane vôle, sklonu, linearity a 3D chýb stroja.

Funkcia softvéru FANUC na simuláciu

Nástroj FANUC NCGuide na školenie



Nástroj NCGuide poskytuje realistické prostredie na prevádzku a programovanie dielov za zlomok nákladov na použitie nástroja výrobného stroja. Operátori, programátori a technici údržby vykonávajú praktické cvičenia v ergonomickom prostredí – mimo hluku pracovnej plochy továrne a bez ohrozenia osôb, vybavenia a strojov. Oba softvérové nástroje podporujú bežné programovanie kódu G vrátane uzavretých cyklov a vlastných makier.

Bezpečnostné funkcie softvéru FANUC

Funkcia Dual Check Safety (DCS)

Funkcia Dual Check Safety (DCS) poskytuje možnosti potrebné na navrhnutie bezpečných obrábacích strojov. Takto je dosiahnutá vyššia úroveň bezpečnosti operátora najmä v prípade otvoreného obrábacieho stroja, ktorý je pod prúdom a dvere netvoria fyzickú zábranu. Prostredníctvom hardvéru a samotestovania deteguje CNC abnormálne funkcie. V prípade objavenia abnormálnych funkcií, funkcia Dual Check Safety na ochranu operátora okamžite preruší napájanie. Funkcia Dual Check Safety je certifikovaná v súlade s európskymi normami.