Oprogramowanie CNC — narzędziaDostosuj swój system CNC

Funkcje i narzędzia

Firma FANUC ma w ofercie ponad 250 funkcji i narzędzi komputerowych — asortyment obejmuje rozwiązania przeznaczone do wszelkich możliwych zastosowań CNC. Pozwalają one na łatwiejszą obróbkę skrawaniem i umożliwiają uzyskanie krótszych czasów cyklu, wyższej jakości powierzchni, podniesienie wydajności operacyjnej i poprawę bezpieczeństwa operatora.

MT-LINKi – oprogramowanie do gromadzenia danych CNC dla komputerów stacjonarnych

MT-LINKi to oprogramowanie na komputer stacjonarny, który łączy maszyny w fabryce, gromadząc, zarządzając i wyświetlając różne informacje na temat maszyn. Nie tylko może ono połączyć maszyny z CNC marki FANUC, ale również inne peryferyjne urządzenia (takie jak PLC itd.). Ponadto ma wkład w przygotowanie maszyny do obsługi Internetu Rzeczy (IoT). Można podłączyć informacje z różnych czujników i gromadzić dane.

Pobierz ulotkę 

Narzędzia programowe FANUC do programowania na miejscu w warsztacie

MANUAL GUIDE i

Aplikację FANUC MANUAL GUIDE i zaprojektowano tak, aby pomagała zredukować czas od sporządzenia rysunków technicznych do uruchomienia produkcji. Aplikacja wykorzystuje ergonomiczny interfejs użytkownika i przyjazne ikony. Użytkownicy mogą również korzystać ze wspomaganego i interaktywnego programowania cykli obróbki, łatwego programowania wytwarzania części i funkcji symulacji.

TURN MATE i

FANUC TURN MATE I upraszcza programowanie obróbki części, zwiększa produktywność i uniwersalność centrów obróbczych. Aby zaprogramować obróbkę części, używając interaktywnego oprogramowania, nie trzeba znać języka G code ISO. Wszystko można wykonać, korzystając z łatwego interfejsu ekranowego.

Rozwijanie narzędzi oprogramowania firmy FANUC

NCGuide do celów programistycznych

Stwórz najlepsze środowisko do tworzenia oprogramowania do systemów CNC firmy FANUC: NCGuide dodaje logikę drabinkową do karty PMC, funkcje symulowania sygnałów dla maszyny oraz wsparcie standardowego panelu obsługi FANUC. W połączeniu z innymi narzędziami FANUC przeznaczonymi do tworzenia oprogramowania, takimi jak FANUC LADDER III, FANUC PICTURE, C Language Executor oraz MACRO EXECUTER, tworzą bogatsze środowisko programistyczne niż faktyczna obrabiarka CNC.

Pobierz katalog

FANUC Ladder-III

FANUC LADDER-III to standardowy system programowania do tworzenia, wyświetlania, edytowania, drukowania, monitorowania i debugowania programów wykorzystujących język drabinkowydo kart PMC, układów sterowania CNC. Program współpracuje z aplikacją NCGuide na jednym lub kilku komputerach i łatwo komunikuje się z układem sterowania CNC za pośrednictwem sieci Ethernet.

Kompilator i biblioteka języka MACRO

Zaawansowany interfejs języka programowania do sterowania obróbką lub zarządzania maszyną. Funkcja Macro Executor konwertuje, wczytuje i wykonuje wszystkie niestandardowe programy oparte na makrach (makra w języku P-CODE) do języka F-ROM (dla pamięci flash w obrabiarkach CNC). Zalety tego języka to m.in. szybkie wykonywanie kodu, największe bezpieczeństwo programów, łatwe wywoływanie procedur oraz rozszerzenie standardowego zestawu funkcji sterowania obrabiarką CNC.

Biblioteka języka C dla narzędzia C-Language Executor

Używanie zaawansowanego języka programowania C-Language Executor do celów obróbki skrawaniem lub zarządzania maszynami umożliwia projektowanie dostosowanych ekranów CNC, funkcji i programów, a także efektywnych interfejsów interakcji człowieka z maszyną (HMI). Umożliwia także dodawanie nowych funkcji CNC i funkcji sterowania maszyną napisanych w języku C, a także modyfikowanie programów Macro, aby dostosować je do ewolucji maszyny i rozwoju produkcji.

FANUC Picture

Aplikacja FANUC Picture pozwala łatwo tworzyć niestandardowe ekrany obsługi i HMI do skomplikowanych procesów oraz zawiera wszystkie funkcje i rozwiązania współczesnych narzędzi do projektowania interfejsów HMI. Obsługuje obiekty, animacje, dane i wielojęzyczność. Zawiera wbudowany język makr służący do wykonywania procedur uruchamiających zadania. Ekrany są kompilowane i zapisywane do pamięci Flash ROM układu sterowania CNC (FROM) i renderowane bezpośrednio przez ten układ, bez wykorzystywania systemu operacyjnego Windows® ani środowiska wykonawczego. Aplikacja zmniejsza liczbę błędów obsługi, upraszcza pracę operatora, zwiększa produktywność oraz ułatwia sterowanie maszyną i procesami.

Biblioteka protokołu FOCAS

Protokół FOCAS pozwala tworzyć spersonalizowane funkcje i aplikacje w środowisku systemu Windows® oraz modyfikować programy oparte na makrach zgodnie ze zmieniającym się parkiem maszynowym i specyfiką produkcji. Biblioteka protokołu FOCAS umożliwia interakcję między komputerem a układem sterowania CNC FANUC. Zawiera wszystkie zasoby potrzebne do tworzenia aplikacji systemu Windows®, a do komunikacji z układem CNC wykorzystuje standardowy interfejs Ethernet lub HSSB (światłowodowy).

Narzędzie do konfigurowania wbudowanej funkcji kontroli zakłóceń 3D

Ta aplikacja systemu Windows® umożliwia konfigurowanie wbudowanej funkcji kontroli zakłóceń 3D z serii 30i/31i na komputerze PC. Narzędzie upraszcza zarządzanie projektami 3D, ułatwia tworzenie kształtów 3D, umożliwia szybszą konfigurację i uruchamianie oraz bardziej efektywne zarządzanie wieloma maszynami i projektami.

FANUC SERVO GUIDE

FANUC SERVO GUIDE jest aplikacją systemu Windows® przeznaczoną do szybkiego i łatwego optymalizowania serwonapędów, wrzecion i osi. Po podłączeniu do systemu CNC przez sieć Ethernet tworzy zintegrowane środowisko do testowania programów i ustawiania parametrów oraz pomiaru danych wymaganych do regulacji serwonapędu i wrzeciona.

Narzędzia dla użytkowników FANUC

Program Transfer Tool

Program Transfer Tool pozwala zarządzać programami części, odsunięciami narzędzi, wartościami makr niestandardowych, odsunięciem punktu początkowego obrabianego przedmiotu i narzędziami za pomocą systemu Microsoft Windows®. Łączność z komputerem, pamięcią CNC lub serwerem danych zapewnia łącze Ethernet.

Funkcja wyświetlania ekranowego CNC (SDF)

FANUC SDF to nasze najlepsze narzędzie do konserwacji i konfiguracji otwartych systemów CNC. Umożliwia ono uzyskanie dostępu do ekranu CNC z komputera, co pozwala łatwo tworzyć wygodne narzędzia do zdalnej konserwacji. Do połączenia służy HSSB lub Ethernet.