Подготвени сме за бъдещето с цифрово ДНКАвтор | BENEDIKT HOFMANN
Публикувано на 27.03.2019 в maschinenmarkt.de
©maschinenmarkt.de. Всички права запазени.

ИНТЕРВЮ FANUC е не само водеща компания в областта на машиностроенето и роботиката, но според списание Forbes е една от стоте най-иновативни компании в света. В интервю с Бенедикт Хофман, главен редактор на списание "MaschinenMarkt" главният изпълнителен директор на FANUC д-р Йошихару Инаба споделя как FANUC защитава и разширява своите позиции по отношение на работата в мрежа и значението на немския пазар за японците.

Всички говорят за промените, през които компаниите преминават в резултат на дигитализацията. Как се променя Вашата компания в тази връзка?

За нас цифровизацията сама по себе си не е нищо ново. Като експерти в ЦПУ технологиите започнахме да дигитализираме машини и системи още преди десетилетия. Но разбира се знам какво имате в предвид. Днес терминът "дигитализация" има по-различно значение и по-широк смисъл. Тази дигитализация и най-вече работата в мрежа имат потенциала да променят фундаментално производството. Но ще мине известно време, преди индустрията да бъде напълно готова за това.

Каква е причината? Цифровите технологии, например, вече са навлезли в ежедневието ни.

Всичко опира до сложността. Не може да сравнявате смартфони или потребителски приложения с решения в индустриалното производство. Там са налице напълно различни изисквания, на които тези решения трябва да отговарят.

Вземете за пример концепцията Industry 4.0, която има за цел да обедини машините така, че цял завод да може да бъде управляван посредством една система и от една точка. Индустрията трябва да извърви още доста път докато стане готова за подобен модел. След като достигнем такова ниво обаче, последващата промяна в промишленото производство ще се случи много бързо и ние трябва да имаме това предвид. Причината е огромният мащаб и адаптивност на цифровите решения.

Вашата компания включва ли се активно в това развитие?

Разбира се, цифровите решения са в самата същност на ФАНУК. В Япония например вече въведохме отворена Internet of Things платформа, чрез която да подпомагаме проектите на нашите клиенти. През 2019 г. предстои да въведем тази платформа в САЩ и Европа.

В този контекст все още има много неясни въпроси особено по отношение на управлението на събраните данни. Как Вашата компания се справя в това отношение?

За нас е ясно, че собственикът на едно производствено съоръжение също трябва да има неограничен достъп и правомощия за управление на събираните данни. Ние можем да поискаме разрешение тази информация да ни бъде предоставена, за да подобрим процесите си. Все още е налице сериозна потребност от международна правна рамка в тази относително нова област. Развитието на технологиите е толкова бързо, че законодателството не успява да върви в крак с тях.

Бъдещата нормативна рамка ще окаже ли значително влияние върху облика на изкуствения интелект и това как той се използва в производствена среда?

Да, разбира се. Изкуственият интелект може най-добре да разгърне потенциала си, когато има неограничен достъп до събраните данни. Само по този начин той ще бъде способен да разпознава модели, да прави изчисления и да се учи от събраната информация. Ние сме облагодетелствани от факта, че можем да използваме данните от собствените си машини и роботи за тези цели. В нашето производство в Япония използваме около 1000 машини и повече от 4000 робота. Ние използване данните, които  събираме и анализираме, за да оптимизираме системите и процесите си. Резултатите от това естествено са в полза и за нашите клиенти.

В тази област Вие се сблъсквате с нов конкурент в лицето на големите IT компании. Как се разграничавате от тях?

Задачата ни не се изчерпва само с разработка и предоставяне на софтуер. Много по-важно е да разберем производствения процес и да предложим технологии, които са перфектно съобразени с нуждите на компаниите. Благодарение на натрупания с десетилетия опит на нашата компания в тази област можем да предложим изключителни решения.

"За нас е ясно, че собственикът на едно производствено съоръжение също трябва да има неограничен достъп и правомощия за управление на събираните данни."
DR. YOSHIHARU INABA, FANUC

Нека да поговорим и за немския пазар. Колко важен е той за Вашите бъдещи планове?

Разбира се, Германия има важна роля.Страната е една от водещите държави в света в индустрията. Ние обаче не разглеждаме немския пазар изолирано, а в контекста на пан-европейската икономическа зона. За нас е много важно да вземем предвид както различията в нормативната уредба, така и езиковите различия.

Доколко регионалните различия влияят върху разработването на нови продукти по отношение например на дигитализацията и работата в мрежа, за които споменахме в началото?

Разбира се, че решенията трябва да бъдат адаптирани към нуждите на различните пазари. Това е една от причините, които ни мотивираха през септември 2017 г. да отворим европейски развоен център в Германия. Наред с много други ползи от дейността му, този център ни помага значително да оптимизираме софтуерните си решения за европейския пазар.

Материалът е защитен с авторски права. Ако имате въпроси относно правата за използване, моля свържете се с pdf@vogel.de