Sekretess- och cookiepolicySäkerheten och skyddet för dina personuppgifter (nedan kallat ”uppgifter”) är av stor betydelse för FANUC Europe Cooperation S.A., Zone Industrielle, 6468 Echternach (nedan kallat ”FANUC”) och vi följer alla tillämpliga dataskyddslagar vid insamling, behandling och användning (nedan kallat ”behandling”) av dina uppgifter.
Denna sekretesspolicy syftar till att informera dig om behandlingen av dina uppgifter i samband med ditt besök på vår webbplats www.fanuc.eu (nedan kallad ”webbplatsen”) och din användning av eventuella tilläggstjänster som erbjuds av FANUC.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i sekretesspolicyn. Ändringarna publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart om inget annat anges. Vi uppmanar dig att kontrollera sekretesspolicyn regelbundet, för att få tillgång till den senaste versionen.

1. Personuppgifter/uppgifter

Personuppgifter innebär all information som rör en identifierad person, eller en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, genom ett identifikationsnummer eller en eller flera faktorer som är specifika för hans eller hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, som till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

2. Behandling av uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter endast i den mån det är nödvändigt och förutsatt att det är tillåtet enligt lag, t.ex. om det är nödvändigt för avtalsändamål eller för att tillåta dig att använda vår webbplats, eller förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke. Detta gäller även utbyte av uppgifter inom vår företagskoncern.

Framför allt behandlar vi dina uppgifter för följande ändamål:

2.1 Registreringsformulär

Du kan registrera din produkt för att få tillgång till en mängd ytterligare tjänster, som t.ex. mer effektiv support eller produktsupportmeddelanden, med hjälp av registreringsformuläret som finns på vår webbplats. Du ombeds lämna personliga uppgifter samt relevanta uppgifter om den aktuella produkten.

Alla uppgifter som lämnas via registreringsformuläret används endast i syfte att tillhandahålla dessa extratjänster.

2.2 Kontaktformulär

Du kan ställa frågor till oss med hjälp av kontaktformuläret på vår webbplats. För att besvara din fråga behöver vi kontaktuppgifter till dig, som t.ex. telefonnummer eller e-postadress. . Alla andra uppgiftsfält är markerade med ”frivilligt” och du kan skicka din fråga utan att behöva fylla i dessa övriga uppgifter.
Eventuella supportförfrågningar som du skickar in tas emot av vårt europeiska högkvarter och vidarebefordras därifrån till den ansvariga avdelningen inom FANUC-gruppen med sträng tillämpning av behovsenlig behörighet.

Alla uppgifter som lämnas via kontaktformuläret används endast i syfte att besvara din fråga.

2.3 Kom igång med din automatisering

På liknande sätt kan du få omfattande support för dina applikationer genom att ställa frågor med hjälp av formuläret "Kom igång med din automatisering". Du ombeds återigen att ange vissa personliga uppgifter som t.ex. telefonnummer och skicka in din fråga genom att klicka på knappen ”Ring upp mig”. Vi kommer sedan att ringa upp dig för att försöka lösa ditt problem.
Uppgifter som inte är obligatoriska är markerade med ”frivilligt” och du kan ställa din fråga utan att lämna dessa uppgifter. Om du lämnar sådana extrauppgifter kommer vi enbart att använda dem i syfte att besvara din fråga.

2.4 Återkopplingsformulär

Du kan lämna återkoppling till oss om våra produkter och tjänster med hjälp av återkopplingsformuläret på vår webbplats. För att kunna behandla din återkoppling behöver vi vissa uppgifter, bland annat: ”företagsnamn, kundkontakt, e-postadress och 'Jag fick detta formulär från'”. Alla andra uppgiftsfält i återkopplingsformuläret är markerade med ”frivilligt” och du kan skicka återkoppling utan att behöva fylla i dessa övriga uppgifter.
De uppgifter som lämnas via återkopplingsformuläret används endast i syfte att behandla din återkoppling.

2.5 Marknadsföringsändamål.

Med ditt uttryckliga medgivande (”godkänn” genom att markera respektive ruta) eller enligt vad som är tillåtet under gällande lagstiftning, kan vi använda dina uppgifter för ändamål som rör marknadsföring av våra egna eller våra samarbetspartners produkter och tjänster (”marknadsföringsändamål”). Det omfattar: (1) att skicka nyhetsbrev, pressmeddelanden, händelsemeddelanden och andra liknande meddelanden som rör de produkter eller tjänster som vi erbjuder, (2) att marknadsföra eller sälja in våra produkter eller tjänster till dig, (3) att samla in information från dig angående förbättring av våra produkter eller tjänster, (4) att informera dig om erbjudanden från tredje part som vi tror att du eller ditt företag kan vara intresserade av och som rör våra produkter eller tjänster, (6) för andra ändamål som vi meddelar dig när vi får ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtida användning av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Kontakta i så fall vår dataskyddsansvarige under kontaktinformationen som anges i avsnitt 6 nedan.

2.6 FANUC eStore

Med FANUCs eStore får du dygnet runt tillgång till ett enormt utbud av originalreservdelar direkt från tillverkaren. Användning av FANUC eStore kräver att du registrerar dig och särskilda sekretessregler gäller för databehandling i samband med användning av FANUC eStore. Se respektive sekretessregler för FANUC eStore på: https://estore.fanuc.eu/ om du vill ha mer information.

2.7 FANUC Academy

FANUC Academy erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram för att uppfylla just dina behov. Användning av FANUC Academy sker under särskilda sekretessregler. Se respektive datasekretessbestämmelser under avsnittet Academy om du vill ha mer information om vår databehandling i anslutning till FANUC Academy.

2.8 Online-ansökningar

Du kan skicka in din ansökan online med hjälp av vårt onlineansökningsformulär. Eventuella ansökningar som du skickar in tas emot av vårt europeiska högkvarter och vidarebefordras därifrån till den ansvariga avdelningen inom FANUC-gruppen med sträng tillämpning av behovsenlig behörighet.
Alla uppgifter som tas emot via ansökningar online kommer endast att användas i syfte att behandla din ansökan.

3. Cookies och sociala plugin-program

Vi använder cookies och sociala plugin-program på vår webbplats som kan innebära behandling av dina personliga uppgifter.
Vi använder framförallt följande cookies på vår webbplats:

3.1 Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies för att göra det möjligt att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som inhämtas av en cookie om hur du använder en webbplats, överförs till och lagras av Google på servrar i USA.
IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen. Det innebär att din IP-adress kommer att förkortas i medlemsländerna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att först överföras till en Google-server i USA och förkortas där.
Google använder informationen för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av den här webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbsidan och förse oss med andra tjänster som rör aktiviteten på webbsidan och internetanvändning.
IP-adressen som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics kommer inte att förknippas med andra uppgifter som innehas av Google. Du kan avböja användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i din webbläsare, men tänk på att du i så fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att ladda ner och installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out för din aktuella webbläsare genom att gå till: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.2 AddThis

Vi använder AddThis, en delningsplattform och tjänst för sociala bokmärken som drivs av AddThis, Inc. AddThis gör det möjligt för användare att enkelt dela innehåll via e-post, sociala nätverk, bloggar, med mera, genom att klicka på motsvarande knappar, menyer och/eller verktygsfält (en ”AddThis-knapp”) som är aktiverade på vår webbplats. När du använder en AddThis-knapp, samlar AddThis, Inc. med hjälp av cookies automatiskt in viss användarinformation som t.ex. information om användningstid och webbläsarspråk och överför informationen till AddThis, Inc. i USA.
Vi kan komma att använda sådan information insamlad av AddThis, Inc. för analysändamål. Dessutom behandlar AddThis, Inc. informationen för sina egna marknadsföringsändamål.
Genom att använda en AddThis-knapp godkänner du databehandling av AddThis, Inc. Du kan alltid avböja datainsamling för beteendestyrd online-annonsering med AddThis, Inc. genom att tacka nej till sådan
behandling på deras webbplats. Ytterligare information om behandling av uppgifter av AddThis, Inc. samt respektive dataskyddsföreskrifter för AddThis, Inc. finns på: http://www.addthis.com/privacy.

3.3 Användning av sociala plugin-program

Vi använder sociala plugin-program från flera sociala nätverksleverantörer, bland annat Twitter, Facebook och Google +, på vår webbplats. Om du klickar på knappen för ett plugin-program aktiveras det och din webbläsare ansluter till servern för respektive sociala nätverksleverantör. Funktionerna i plugin-programmet aktiveras inte om du endast besöker vår webbplats, utan bara om du klickar på en motsvarande knapp.

Om du besöker vår webbplats och klickar på en sådan knapp samtidigt som du är inloggad på ditt konto hos respektive sociala nätverksleverantör, kommer uppgifter om att du har besökt vår webbplats att vidarebefordras till den sociala nätverksleverantören. Den sociala nätverksleverantören kan sedan lagra och koppla ihop denna information med din profil. Om du vill undvika det måste du logga ut från ditt konto innan du klickar på en sådan knapp.
Mer information om den sociala nätverksleverantörens syften och datainsamlingens omfattning, dina rättigheter inom det här området och inställningar för att skydda din integritet hittar du i sekretesspolicyn för respektive sociala nätverksleverantör.

4. Lagring av uppgifter

Dina uppgifter lagras bara så länge de behövs för det ändamål som de har samlats in för. Om uppgifterna inte längre behövs kommer vi att radera dem, om inte rättsliga krav på lagring gäller. I så fall kommer uppgifterna att blockeras för annan användning än för rättsliga lagringsändamål och raderas när den gällande lagringstiden upphör.

5. Rätt att begära information, rättelse eller radering

Du kan begära ut information om vilka uppgifter som lagras om dig och rätta felaktiga uppgifter. Du kan också begära att uppgifter raderas som inte längre behövs för sitt specifika ändamål, eller på annat sätt behandlas i strid med gällande lag om dataskydd. Kontakta i så fall vår dataskyddsansvarige under kontaktinformationen som anges följande avsnitt.

6. Dataskyddssansvarig

Wojciech Nazarek
Fanuc Europe Corporation Société Anonyme
Zone Industrielle
6468 Echternach, Luxemburg
Telefon: +352727777236
E-post: Wojciech.Nazarek@fanuc.eu

Senast uppdaterad: Augusti 2015