FANUCs historia

Vi har kommit en bra bit på vägen

FANUC har legat i framkant i en världsomfattande tillverkningsrevolution ända sedan starten år 1956, då företagets grundare Dr. Seiuemon Inaba banade vägen för konceptet numerisk styrning (NC). Startskottet för automatisering blev då dr Inaba, under sent 1950-tal, genomförde automatisering av en enstaka maskin, som under de följande årtionden utvecklades till automatiseringen av en hel produktserie. Inledningen skedde när dr Inaba på ett banbrytande sätt utvecklade den första elektriska pulsmotorn, programmerade en numerisk styrning och installerade den i ett maskinverktyg.
Målet var att tänja på gränserna inom automatisering, öka produktiviteten, skapa en bättre produkt och sänka kostnaderna. Något som dr Inaba och hans team levde upp till med en robot som lastade maskinverktyg med just dessa principer.
Dr Inabas arbete innebar snart att andra tillverkare och ingenjörsföretag världen runt också kunde dra nytta av tekniken, de sänkta kostnaderna och den ökade produktiviteten. Med produkter i världsklass, så som ROBOCUT, ROBODRILL och ROBOSHOT, som slog igenom på fabriksgolven under 1970- och 1980-tal, kunde FANUC erbjuda optimerade lösningar till många olika industriella applikationer och kunder. FANUC var det det första företaget i Japan som byggde och drev en automatiserad fabrik med NC-maskinverktyg och -robotar.
Sextio år sedan dess grundande är FANUC den världsledande tillverkaren av fabriksautomation, med fler än 3,6 miljoner CNC-styrsystem och 400 000 robotar installerade världen över. Men en sak förblir densamma: FANUC:s djupa engagemang att vidga gränserna för automatisering och hjälpa sina kunder att optimera produktionsprocesserna.