En värld av nya samarbetsmöjligheter

Med en nyttolast på 35 kg och en lång rad säkerhetscertifieringar utvidgar den samverkande roboten  CR-35iA gränserna för interaktion mellan robot och människa. CR-35iA har inbyggda kraftsensorer och är täckt i ett gummiskal. Därför kan roboten jobba sida vid sida med människor utan att ytterligare säkerhetsåtgärder behövs. Operatörerna kan vägleda, instruera eller bara putta bort den.
Läs mer

Tillförlitlighet för din produktivitet

99,9 % tillförlitlighet

Hög standard och 100 % gul kvalitet garanterar att våra robotar klarar av i snitt 100 000 timmar i drift innan vi rekommenderar förebyggande underhåll.

Vi använder också robotar!

Med mer än 40 års erfarenhet inom utveckling av robotteknik, fler än 360 000 robotar installerade över hela världen och fler än 2 000 anställda vid våra egna tillverkningslinjer, är vi världens främsta tillverkare av utrustning för fabriksautomationssystem.

Grön teknik

Våra robotar och styrenheter är tillverkade för bästa möjliga energiförbrukning. Med hjälp av smarta energihanteringssystem kan de ge bästa möjliga prestanda med minsta möjliga energiförbrukning.

Upptäck hela FANUCs robotsortiment

Med sina 12 modellserier har FANUC världens största utbud av industrirobotar. FANUC-maskiner omfattar många olika applikationer och branscher, är enkla att sköta och ger fullständig flexibilitet.
Upptäck alla FANUCs robotserier

Kontakta oss, så att vi kan förbättra din produktivitet.