Säkerhetsfunktioner för robotar

Smart säkerhet sparar både utrymme och pengar

Operatörens säkerhet utgör den absolut viktigaste komponenten i utformningen av en robotcell. Men att skapa en säker konfiguration kan vara kostsamt och ta stora golvytor i anspråk. För att lösa dessa båda problem har FANUC utvecklat flera intelligenta säkerhetslösningar som minskar kostnaderna och behovet av golvyta till ett minimum samtidigt som operatörer, robotar och verktyg kan få ett säkert skydd.

FANUC Dual Check Safety DCS

FANUC DCS är en smart integrerad programvarulösning som är skapad för att skydda operatörer, robotar och verktyg till 100 %. Det hjälper också till att minimera utrymmet som robotcellerna tar upp, eftersom du inte behöver investera i dyr och skrymmande säkerhetsutrustning. Med FANUC iPendant Touch kan operatörerna visualisera definierade säkerhetszoner och bekräfta i 3D-perspektiv framför robotcellen.

Ladda PDF 

Kontrollera din robot

DCS T1 – Hastighetskontrollen övervakar robotens hastighet när den är i det manuella säkerhetsläget T1. Robotens rörelser begränsas automatiskt till 250 mm/sek.

Rörelseskydd

Högkänslig kollisionsdetektering (HSCD) för minimal påverkan i händelse av en kollision, optimerade cykeltider och optimerad energiförbrukning efter identifiering av nyttolast.

Säkrare arbete

Övervakning av drifthastighet med DCS Joint eller kartesisk hastighetskontroll ger säkrare inställning och avgradnings-, bågsvetsnings- och tätningsarbeten.

Säkerhet för manuella inmatningsstationer

DCS Joint eller positionskontroll med kartesiska koordinater säkerhetskategori 3/Pld är utrymmesbesparande och garanterar operatörens säkerhet inom ett 3D-definierat arbetsområde för de allra minsta säkerhetszonerna.

Fördelarna för dig, med FANUC DCS

  • ingen extra maskinvara krävs
  • minsta säkerhetszonerna (50 cm)
  • extra enkel inställning av skyddszoner
  • Enkel mappning av rörelsegrupper
  • två separata omkopplingskretsar för dubbel säkerhet.