Från världens minsta robot till världens starkaste

Med mer än 100 modeller har FANUC världens största utbud av robotar. Robotarna från FANUC täcker ett brett spektrum av applikationer och industrier. De är enkla att använda och ger fullständig flexibilitet tack vare en mängd applikationsspecifika alternativ, enkel integration, nyttolaster upp till 2,3 ton och räckvidder upp till 4,7 m.

Testa det nya robotsökverktyget

Hämta broschyren

En värld av nya samarbetsmöjligheter

Med en nyttolast på 35 kg och en lång rad säkerhetscertifieringar utvidgar den samverkande roboten CR-35iA gränserna för interaktion mellan robot och människa. CR-35iA har inbyggda kraftsensorer och är täckt i ett gummiskal. Därför kan roboten jobba sida vid sida med människor utan att ytterligare säkerhetsåtgärder behövs. Operatörerna kan vägleda, instruera eller bara putta bort den.
Läs mer

Upptäck hela FANUCs robotsortiment

Med sina 15 modellserier har FANUC världens största utbud av industrirobotar. FANUC-maskiner omfattar många olika applikationer och branscher, är enkla att sköta och ger fullständig flexibilitet.
Upptäck alla FANUCs robotserier